Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lysing i Stor-Nordsjøen, Keltiske hav og nordlige Biskayabukta (nordlige bestand)


Merluccius merluccius 06 12 2012 13

Lysingen kan bli 140 cm / 12 år gammel.  

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2021
98 657
tonn
Anbefalt kvote 2020
104 763
tonn
Avtalt kvote 2020
112 903
tonn

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2021 ikke overstiger 98 657 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Gytebiomassen (SSB) økte kraftig fra 2006 og nådde toppen i 2016, deretter har den holdt seg høy. Fiskedødeligheten avtok markert fra 2005 til 2012 og har deretter stabilisert seg rundt FMSY. Rekrutteringen varierer uten trend.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være lavere enn FMSY, Fpa og Flim i 2019 og gytebestanden i 2020 til å være høyere enn MSY Btrigger Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn

Fangst 2021 (tonn)

Grunnlag

F(15-80 cm) i 2021

SSB i 2022 (tonn)

% forandring i SSB*

% forandring i TAC**

% endring i råd

MSY-tilnærmingen

98 657

FMSY

0,26

249 402

-3

-13

-6

* SSB i 2022 sammenlignet med SSB i 2021
** Fangst i 2021 sammenlignet med TAC i 2020
*** Fangst i 2021 sammenlignet med råd for 2020

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 40 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 56 000 tonn
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 56 000 tonn
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,84
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,60
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,26
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2020: 0,263
Ventet gytebestand i 2021: 257 712 tonn