Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kongekrabbe i norsk sone


Foto av kongekrabbe

Havforskningsinstituttet tilrår at kongekrabbekvoten for 2022 ikke blir større enn 1845 tonn.

Fotograf: Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2022
1845
tonn
Anbefalt kvote 2020
1539
tonn

Kvoteregulert område: Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten for 2022 i kvoteregulert område ikke overstiger 1845 tonn. Dette korresponderer med en estimert sannsynlighet på 35 % for at fiskeridødeligheten overskrider Flim, og sikrer en lav (<10%) risiko for at bestanden faller under Blim ved utgangen av 2022.

Alternative fangstopsjoner:

Fangstopsjon 2022 (tonn)

1250 1500 1750 2000 2250
Risiko bestand < Blim 3 % 3 % 3 % 4 % 4 %
Sannsynlighet fiskeridødelighet > Flim 5 % 14 % 28 % 44 % 61 %
Sannsynlighet bestand minker 47 % 52 % 59 % 64 % 71 %
Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median 0.97 0.92 0.87 0.82 0.76

Sett over en lengere tidshorisont (5-10 år) er det mest sannsynlig at fangstnivået må reduseres. Det er beregnet at de årlige uttak som oppfyller forvaltningsmålene på sikt med 80% sannsynlighet vil ligge i intervallet 900 til 1700 tonn.

Andre områder: Havforskningsinstituttet anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere spredningshastigheten og sikre lav tetthet av kongekrabbe.

Les hele rådet: Bestandstaksering 2021 og rådgivning for 2022