Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord og Trondheimsfjorden


foto av brisling i et fat

Brisling er ein fisk som ikkje blir særleg gammal. Bestanden er derfor følsom for svingingar i rekrutteringa (tilkomsten av "ny fisk").

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2022 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. For brislingfiske i Trondheimsfjorden anbefales en kvote på 165 tonn.

Her er bakgrunn for rådene:

Hardangerfjorden

I 2022 var det en rekordhøy indeks for 1+-gruppe brisling i Hardangerfjorden (Figur 2). 1-år gammel brisling dominerte (81%). 21% av 1+-indeksen var under minstemålet på 10 cm (11% under 9 cm). Indeksene for 2020 og 2021 var henholdsvis på gjennomsnittet og noe over.

Sognefjorden

I 2022 var det mye 1+-gruppe brisling. Indeksen var dominert av 2-år gammel brisling (78%). 3% av 1+-indeksen var under minstemålet på 10 cm (0.1% under 9 cm). Til sammenligning var det gjennomsnittlige mengder 1+-årig brisling å se i Sognefjorden i 2020 og rekordhøy indeks i 2021.

Nordfjord

Det var lite 1+-gruppe i Nordfjord i 2021 sammenlignet med tidligere år og ingenting i 2022. 2 år gammel brisling dominerte i 2021. Nordfjord ble ikke dekket i 2019-2020 grunnet for lite tokttid.

Rådene bygger på data fra brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriet. 

Les det tekniske kvoterådet fra Havforskingsinstituttet til Fiskeridirektoratet - Kystbrisling råd 2022

Oppdatert 07.12.2022:

Trondheimsfjorden

Havforskningsinstituttet anbefaler at fangsten av kystbrisling i 2022 ikke overstiger 165 tonn i Trondheimsfjorden.

Rådet er basert på resultatene fra kysttoktet nord for 62°N, som ble avsluttet 24. november 2022, samt gjennomsnittlig fangst i perioden 2002-2020.

Les det tekniske kvoterådet fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridirektoratet – Kystbrisling i Trondheimsfjorden 2022