Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kystbrisling i Hardangerfjorden, Sognefjorden, Nordfjord


En haug med Kystbrisling som ligg i eit kar.

Brisling er ein fisk som ikkje blir særleg gammal. Bestanden er derfor følsom for svingingar i rekrutteringa (tilkomsten av

Havforskningsinstituttet tilrår at fangsten av kystbrisling i 2023 ikke overstiger 240 tonn i Hardangerfjorden og 360 tonn i Sognefjorden, og at det ikke åpnes for fiske i Nordfjord. 

Her er bakgrunn for rådene:

Hardangerfjorden

I 2023 var mengdeindeksen for 1+-gruppe (ett år og eldre) brisling i Hardangerfjorden omtrent på nivå med den rekordhøye indeksen fra 2022. Ett år gammel brisling dominerte i antall (67%), mens 2, 3 og 4+ år gammel brisling bidro med henholdsvis 29, 4 og 1%. Hele 36% av 1+-indeksen var imidlertid under minstemålet på 10 cm.

Sognefjorden

I 2023 var indeksen for 1+-gruppe brisling over gjennomsnittet. 2- og 3- åringer bidro med henholdsvis 20% og 80%. Det ble ikke observert ett år gammel brisling. Kun 1% av 1+-indeksen var under minstemålet på 10 cm. 

Nordfjord

Det ble ikke observert 1+-gruppe brisling i Nordfjord hverken i 2023 eller 2022.
Rådene bygger på data fra brislingtoktet med «Kristine Bonnevie» i august 2023, sammen med historiske data og fangstene i fiskeriet. 
 

Les det tekniske kvoterådet fra Havforskningsinstituttet til Fiskeridirektoratet (PDF)