Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen (endelig råd)


Fangst av tobis losses
Anbefalt kvote 2023
60 000
tonn
Anbefalt kvote 2022
95 000
tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at underområdene 1b,1c, 2a, 2c, 3a og 3c er åpent for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni 2023.

Forvaltningsområdene 4 og 5 tilrås stengt grunnet liten bestand av tobis i disse områdene. Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2023 viser at biomassen er noe mindre enn lagt til grunn for det foreløpige rådet presentert i februar 2023, men forvaltningsplanen for tobis åpner ikke for en kvotereduksjon midt i fiskerisesongen.

Les hele rapporten bak kvoterådet (PDF)