Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Brosme i ICES delområde 1 og 2


Brosme HI 017698

Brosmen har en levetid på trolig over 20 år.

Fotograf: MAREANO / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
8 071
tonn
Anbefalt kvote 2025
8 071
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen brukes, bør fangstene ikke være mer enn 8 071 tonn i hvert av årene 2024 og 2025.

Historisk bestandsutvikling

Indeksen hadde en positiv utvikling fra 2003 til 2017, etter dette har det vært en liten nedgang.

Bestandens tilstand

ICES kan ikke vurdere bestanden og utnyttelsesstatusen i forhold til MSY og referansepunkter med føre-var-tilnærming (PA) fordi referansepunktene er udefinerte.

Grunnlag for rådet

Den standardiserte CPUE-serien fra den norske linereferanseflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Rådene er basert på en standardisert CPUE-serie fra den norske lineflåten som dekker hovedområdene til bestanden.

Grunnlaget for bestandsvurderinga

ICES bestandskategori: 3

CES-rammeverket for kategori 3-bestander ble brukt (rfb-regel). Den standardiserte CPUE-serien fra den norske linereferanseflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen.

Rådene er basert på de nylige anbefalte fangstene (2023), multiplisert med forholdet mellom gjennomsnittet av de to siste indeksverdiene (indeks A) og gjennomsnittet av de tre foregående verdiene (indeks B), et forhold mellom observert gjennomsnittslengde i fangsten i forhold til referansegjennomsnittslengden, og en føre-var-multiplikator. Stabilitetsklausulen ble ikke brukt, siden endringen fra forrige råd var mellom +20 % eller −30 %.

Utkast anses å være ubetydelig.

Figur som viseroppsummering av bestandsvurderingen
Brosme i delområde 1 og 2. Oppsummering av bestandsvurderingen. Øverst til venstre: Fangster. Nederst til venstre: Indikatorforhold LF = M/Lmean (invers av indikatorforhold, fra metoden for lengdebasert indikator (LBI) brukes for evaluering av beskatningsgrad i delområde 1 og 2.
Fisketrykk proxy er mindre enn det som tilsvarer MSY-proxyen (LF= M) når indikatorforholdsverdien er lavere enn 1 (vist med den horisontale blå linjen). Nederst til høyre: Standardisert CPUE (gjennomsnittlig og 95 % konfidensintervall) fra den norske lineflåten når brosme er målart (>30% av totalfangsten) (kg per 1 000 kroker).
 De horisontale oransje linjene indikerer gjennomsnittet av de siste to årene og de tre foregående årene.