Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hvitting i Nordsjøen og den østlige engelske kanal


hvitting som svømmer
Anbefalt kvote 2024
128 290
tonn
Anbefalt kvote 2023
110 172
tonn
Avtalt kvote 2023
42 744*
tonn

*Sum over alle områder

 

ICES sitt råd

ICES tilrår, ut fra MSY-tilnærmingen, at fangstene i 2024 ikke bør overstige 128 290 tonn.

Bestandens tilstand

ICES vurderer fiskepresset på bestanden til å være under FMSY, Fpa og Flim i 2022. Gytebestanden i 2023 vurderes til å være over MSY Btrigger, Bpa og Blim.

Ventet bestandsutvikling

Bakgrunn Fangst 2024 (tonn) Grunnlag F(2-5) 2024 SSB i 2025 (tonn) % endring i SSB* % endring i råd**
MSY- tilnærmingen 128 290 FMSY 0,393 268 348 -23 17

* SSB i 2025 sammenlignet med SSB i 2024
** Fangst i 2024 sammenlignet med råd for 2023

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Bestandsnivået er noe oppjustert i forhold til fjorårets bestandsvurdering.

Saker relevant for rådet

Utkast i 2022 ble beregnet til 44% av konsumfisket.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim): 107 146 tonn (endret i 2022)
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa): 148 888 tonn (endret i 2022)
Tiltaksgrense for maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger): 148 888 tonn (endret i 2022)
Kritisk fiskedødsrate (Flim): 0,935 (endret i 2022)
Føre-var-fiskedødsrate (Fpa): 0,473 (endret i 2022)
Fiskedødsrate for maksimalt langtidsutbytte (FMSY): 0,393 (endret i 2022)
Avtalt fiskedødsratenivå i forvaltningsplan (FMGT): ingen forvaltningsplan
Ventet fiskedødsrate i 2023: 0,101
Ventet gytebestand i 2024:  347 863 tonn

Sammendrag av bestandsvurderingen Hvitting 2024
Sammendrag av bestandsvurderingen; 95% konfidensintervall er vist for gytebestand (SSB), F, og rekruttering