Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Lange i ICES delområde 3, 4, 6-9 og 14


Lange som svømmer blant koraller
Anbefalt kvote 2024
12 785
tonn
Anbefalt kvote 2025
12 785
tonn

ICES sitt råd

ICES anbefaler at når MSY-tilnærmingen brukes, bør fangstene ikke være mer enn 13 317 tonn i hvert av årene 2024 og 2025. Hvis utkastraten ikke endrer seg fra gjennomsnittet for de tre siste årene (2020–2022), innebærer landinger på ikke mer enn 12 785 tonn.

Historisk bestandsutvikling

Indeksen har hatt en positiv utvikling siden tidlig på 2000-tallet.

Bestandens tilstand

Fiskepresset på bestanden er over FMSY proxy; ingen referansepunkter for bestandsstørrelse er definert for denne bestanden.

Grunnlag for rådet

Den standardiserte CPUE-serien fra den norske linereferanseflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen.

ICES er ikke kjent med noen avtalt forvaltningsplan for bestanden.

Kvaliteten på bestandsvurderingen

Rådene er basert på en standardisert CPUE-serie fra den norske lineflåten som dekker hovedområdene til bestanden.

Saker relevant for rådet

Indeksen som brukes til råd er egnet for delområde 4 og 6. Disse delområdene viser imidlertid ulike biomassetrender sammenlignet med delområde 7 og 8. Mens rådene gis for et bredt område, bør man være oppmerksom på ulike trender i bestandsutviklingen i ulike delområder.

Siden 2008 har totalfangsten vært høyere enn tilrådd fangst, bortsett fra i 2020. Summen av fastsatte kvoter har vært høyere enn anbefalt fangst, og fastsatt kvote har ikke omfattet alt fiske, da norsk fiske i norsk sone først ble kvoteregulert fra og med 2023. Fisketrykk proxy reflekterer denne langsiktige overutnyttelsen.

Grunnlaget for bestandsvurderingen

ICES-rammeverket for kategori 3-bestander ble brukt (rfb-regel).

Den standardiserte CPUE-serien fra den norske lineflåten ble brukt som en indikator på bestandsutviklingen. Rådene er basert på de nylige anbefalte fangstene (2023), multiplisert med siste indeksverdi (indeks A, for år 2022) og gjennomsnittet av de tre foregående verdiene (indeks B for år 2018–2020), et forhold mellom observerte gjennomsnittlig lengde i fangsten i forhold til referansegjennomsnittslengden, og en føre-var-multiplikator. Indeksverdien for år 2021 ble ikke brukt fordi den norske lineflåten ikke kunne fiske på sine faste fiskefelt det året. Stabilitetsklausulen ble ikke brukt, siden endringen fra forrige råd var mellom +20% eller -30%.

Utkastraten (gjennomsnittlig 2020–2022) var 4 %.

Standardplott

Figur som viser standardplott lange delområde 3,4,6-9 og 14
Lange i ICES delområde 3, 4, 6–9, 12 og 14. Til venstre: Fangst. Høyre: standardisert biomasseindeks fra den norske linereferanseflåten (kg per 1 000 kroker). De horisontale oransje linjene indikerer verdien av det siste året (indeksen for 2021 ikke representativ) og de tre foregående årene.