Gå til hovedinnhold

HI 032379

Vanlig glassmanet (Aurelia aurita).

Fotograf: Anders Jelmert / Havforskningsinstituttet

Selv om maneter har en lang historie i Asia og har blitt brukt som mat i flere århundre, har vi lite kunnskap om manetene.

Globalt finnes det 35 arter som er vurdert som spiselige. To av disse finnes i nordlige farvann: glassmanet og kronemanet. Det gjenstår å finne ut om disse artene på lang sikt oppfyller kravene for det asiatiske markedet, eller til og med kan gå inn i norsk matkultur.

Havforskningsinstituttet skal jobbe med å finne ut om våre maneter er egnet som mat med hensyn til fremmedstoffer og næringsverdi.

 

Les mer om maneter på temasiden vår