Go to main content

Maria Jenssen

No image
Head Engineer/ Principal Engineer
Telephone: 90129939
Department: Bentiske ressurser

Publications

Scientific lectures

2015

Bestandsutviklingen til Taskekrabbe

Maria Jenssen, Guldborg Søvik
2014

Taskekrabbens biologi

Maria Jenssen, Guldborg Søvik

Reports and dissertations

2024

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område – 2022 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 05. september – 26. september 2022 (2022624)

Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann, Reidar Johannesen
Toktrapport
2024

Bestandskartlegging av kongekrabbe i kvoteregulert område - 2023 - Toktrapport fra tokt med F/F Kristine Bonnevie 04.-28. september 2023 (2023006016)

Ann Merete Hjelset, Maria Jenssen, Erik Schuster, Siri Aaserud Olsen, Marita Larsen, Ragni Olssøn, Mona Maria Fuhrmann, Reidar Johannesen, Rune Strømme
Toktrapport
2023

Survey of Iceland scallop beds north of Svalbard - Survey number 2022839

Fabian Zimmermann, Mimi Maria Stokkeland, Martin Wiech, Maria Jenssen, Ragni Olssøn, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Jan Henry Sundet
Toktrapport
2023

Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet - Status og rådgivning for 2024

Ann Merete Hjelset, Carsten Hvingel, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann, Odd Børre Humborstad, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Neil Anders
Rapport fra havforskningen
2023

Råd om fiske av snøkrabbe i 2024

Ann Merete Hjelset, Carsten Hvingel, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann, Odd Børre Humborstad, Terje Jørgensen, Svein Løkkeborg, Neil Anders
Rapport fra havforskningen
2023

Bestandsvurdering av kongekrabbe 2023 og råd for 2024

Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
Rapport fra havforskningen
2023

Råd om fiske på kongekrabbe i 2024

Carsten Hvingel, Ann Merete Hjelset, Mona Maria Fuhrmann, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
Rapport fra havforskningen
2022

Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge - Tilstand, trender og bestandsvurderingsmetoder

Johanna Bjånes Marcussen, Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
2022

Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021 — Havforskningsinstituttets første taskekrabbetokt

Johanna Bjånes Marcussen, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann
2021

Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020

Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard, Patrick-Andre Korneliussen
2020

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

Fabian Zimmermann, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Ann Merete Hjelset, Snorre Bakke
2019

Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester

Jan Henry Sundet, Maria Jenssen, Mona Maria Fuhrmann, Eivind Oug
2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
Is this your profile? Edit your profile (login)