Gå til hovedinnhold

Maria Jenssen

No image
Overingeniør
Telefon: 90129939
Avdeling: Bentiske ressurser

Arbeidsområde

Kongekrabbe og snøkrabbe

  • Toktaktivitet
  • Mageprøver
  • Merking og gjenfangst
  • Mottar data fra fiskeriene

Stort kamskjell og haneskjell

  • Toktaktivitet
  • Aldersbestemming av haneskjell

Snabeluer

  • Aldersbestemming

Gytefeltkartlegging

  • Toktaktivitet
  • Artsidentifisering av fiskeegg og larver

Tillitsvalgtarbeid

  • Leder av Teknas etatsforening ved Havforskningsinstituttet

Curriculum Vitae

Desember 2005 - : Havforskningsinstituttet, overingeniør, 100%.

April - desember 2005: Havforskningsinstituttet, avdelingsingeniør, midlertidig engasjement.

Januar - April 2005: Universitetet i Tromsøs studentbarnehager, tilkallingsvikar.

Desember 2004: Cand. Scient fra Norges fiskerihøgskole i marin økologi og zoologi. Tittel: ”The fauna associated with a Chlamys islandica bed in Porsangerfjord, Northern Norway. – Spatial and temporal variation.”

Publikasjoner

Faglige foredrag

2015

Bestandsutviklingen til Taskekrabbe

Maria Jenssen, Guldborg Søvik
2014

Taskekrabbens biologi

Maria Jenssen, Guldborg Søvik

Rapporter og avhandlinger

2022

Status: Taskekrabbe (Cancer pagurus) i Norge - Tilstand, trender og bestandsvurderingsmetoder

Johanna Bjånes Marcussen, Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Fabian Zimmermann
2022

Taskekrabbetokt: Molde – Frøya 2021 — Havforskningsinstituttets første taskekrabbetokt

Johanna Bjånes Marcussen, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Fabian Zimmermann
2021

Døde og strandete krepsdyr - Nitti tilfeller rapportert til Havforskningsinstituttet i perioden 2014-2020

Guldborg Søvik, Padmini Dalpadado, Tone Falkenhaug, Pål Næverlid Sævik, Maria Jenssen, Marita Larsen, Rita Hannisdal, Jon Rønning, Siri Aaserud Olsen, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Trude Hauge Thangstad, Hanna Ellerine Helle Danielsen, Bjørn Einar Grøsvik, Siren Hatland, Aina Bruvik, Tore Tjensvoll, Felicia Dawn Couillard, Patrick-Andre Korneliussen
2020

Kunnskapsgrunnlaget for taskekrabbe langs norskekysten

Fabian Zimmermann, Maria Jenssen, Kjell Harald Nedreaas, Guldborg Søvik, Ann Merete Hjelset, Snorre Bakke
2019

Effekter på bunnfauna av nytt fangstredskap for haneskjell - Testing av TauTech's Harvester

Jan Henry Sundet, Maria Jenssen, Mona Maria Fuhrmann, Eivind Oug
2017

Ressursundersøkelse av taskekrabbe langs norskekysten - Rapport fra fangstregistreringer i 2001 - 2015

Guldborg Søvik, Maria Jenssen, Ann Merete Hjelset, Cathinka M. Krogness
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)