Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


ES4 3709 Program for trygg og sunn sjømat Fotograf Eivind Senneset

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av dyrestudier og cellestudier studerer vi også samspillet mellom de ulike stoffene. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har, og det forsker vi på ved hjelp av spiseforsøk og befolkningsstudier. Vår kunnskap bidrar til risiko-nyttevurderinger, og til utforming av kostanbefalinger og advarsler.