Gå til hovedinnhold

Trygg og sunn sjømat


Tallerken med kveite og grønnsaker

Kveitelunsj

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

I forskningsprogrammet trygg og sunn sjømat fokuserer vi på forskning, overvåkning og rådgivning knyttet til å dokumentere mattrygghet og den samlede helseeffekten av å spise sjømat.

Vi forsker på og overvåker norsk sjømat for å øke kunnskapen om innholdet av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømaten. Ved hjelp av ulike modellsystemer studerer vi også samspillet mellom uønskede stoffer og næringsstoffer. For forbrukere, næring og forvaltning er det viktig å vite hvilke helseeffekter inntak av sjømat har og hvilken betydning sjømat har i kostholdet vårt. Vår kunnskap bidrar til nytte- risikovurderinger og utforming av anbefalinger og advarsler knyttet til å spise sjømat nasjonalt og internasjonalt.

Tematisk er forskningsaktiviteten fordelt på følgende kulepunkter:

  • Gjennomføre risikobasert overvåking av næringsstoffer og uønskede stoffer i sjømat og nye marine ressurser i relasjon til marint miljø og klima, og trygg og sunn sjømat. Analysedataene er åpent tilgjengelig for alle i vår Sjømatdatabase
  • Den samlede effekten av sjømat på ernæringsstatus og helse.
  • Utvikle målbare kriterier for bærekraftig sjømat for rådgiving om bærekraftig kosthold og bærekraftige matsystemer nasjonalt og internasjonalt, og bidra med kunnskap knyttet til betydningen av trygg og sunn sjømat i et variert og bærekraftig kosthold. 
  • Mat og ernæringssikkerhet, herunder sekretariatsfunksjon for det Globale handlingsnettverket under FNs Ernæringstiår som ledes av Nærings- og fiskeridepartementet på vegne av regjeringen.