Gå til hovedinnhold

Skal forske på hvordan oppdrett påvirker torskestammer i nord


Paal Arne i felt, nett

Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kroner til et prosjekt som skal se på hvilke effekter lakseoppdrett har på atlantisk torsk. Prosjektleder Pål Arne Bjørn her i felt. (Foto: Jofrid Skardhamar / Havforskningsinstituttet)

Folk langs Norskekysten har lenge diskutert om lakseoppdrett skader lokale fiskestammer. Nå skal Havforskningsinstituttet kartlegge om lakseoppdrett påvirker kysttorsk i nord.

Forskningsrådet har bevilga 24 millioner kroner til et prosjekt som skal se på hvilke effekter lakseoppdrett har på atlantisk torsk. Prosjektet skal ledes av havforsker Pål Arne Bjørn og har en samla kostnad på 41 millioner kroner.

– Prosjektet skal gå over fem år og gjennomføres i tre fjorder i Vest-Finnmark. Foreløpig ligger det an til å bli Bergsfjorden hvor det allerede blir drevet lakseoppdrett, muligens Frakkfjorden hvor det er planlagt å starte med opp med lakseoppdrett i 2021 og i Kjerringfjorden hvor det ikke skal drives oppdrett, forteller Bjørn.

– Vi skal se på hvordan lakseoppdrett påvirker ville torskestammer, og hvor store effektene er på torsken i nordnorske fjorder, sier havforskereren.

Satser i nord

Ifølge Pål Arne Bjørn er dette et stort prosjekt som viser at Havforskningsinstituttet satser i nord, blant annet fordi det er i nord den forventa veksten i havbruksnæringa kommer til å skje i årene som kommer.

– Mange har lenge uttrykt bekymring for om lakseoppdrett kan ha negative effekter på fisk og andre organismer i fjordene. For oss er det viktig at prosjektet gjennomføres i områder hvor det drives aktivt kystfiske. Etter hvert som vi får mer kunnskap om de økologiske effektene av lakseoppdrett, får vi også bedre grunnlag for å forvalte kystområdene og dermed hvordan oppdrettsnæringa kan utøves på best mulig måte.

– Viktig prosjekt

I ei pressemelding fra Norges forskningsråd sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik at prosjektet er viktig.

– Det vil gi oss klare fakta om hvordan torsken påvirkes av oppdrett. Vi trenger kunnskap for å kunne legge til for en bærekraftig vekst i oppdrett og sterke bestander av kysttorsk, sier Nesvik.

I prosjektet skal forskerne bruke ulike undersøkelser og metoder for å studere om – og i hvor stor grad – lakseoppdrett påvirker ville torskestammer. Blant annet vil de undersøke om lakseoppdrett  

  • fører til forandringer i torskens vandringsmønster
  • påvirker rekruttering av kysttorsk
  • påvirker hva torsken spiser og om det betyr noe for vekst- og modningsmønster
  • fører til endringer i bunndyrsamfunn og hvordan det igjen påvirker torsken i fjorden

Breit samarbeid

Forskerne ved Havforskningsinstituttet skal samarbeide med forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet og Norges geologiske undersøkelse. I tillegg deltar forskere fra institusjoner i New Zealand og Spania.

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet sier prosjektet er et eksempel på at Forskningsrådet kan mobilisere ulike forskningsmiljøer til felles innsats for å skaffe fram kunnskap om et komplekst tema.

– For at forvaltningen skal kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger, er det viktig at vi hever kunnskapsnivået, også på områder hvor aktørene er uenige, avslutter Røttingen.

LES OGSÅ: Undersøker torsk nær oppdrettsanlegg og Undersøker om oppdrettsanlegg påverkar torskegyting om et relatert prosjekt utenfor Smøla.