Gå til hovedinnhold

Uvanlig fenomen i flyndreland


Skrubbe blindsiden2

Nesten en dobbeltflyndre. Unntatt hodet, som er normalt lyst, er pigmentering på blindsiden (undersiden) av denne skrubben akkurat lik øyesiden (oppsiden). 

Fotograf: Solveig Peersen/Geir Ivar Ramsli, bildet er sendt via Fiskefunn-portalen

Innimellom blir det fargekrøll for flyndrene, og de ender opp som såkalte dobbeltflyndrer med lik farge på begge sider. Det kan være en ulempe i naturen.

Fenomenet heter ambikolorasjon, som betyr farging på begge sider. Flere slike flyndrer dukket opp da IBTS-toktet (se faktaboks) var i sluttfasen i den grunnere delen av den nordlige Nordsjøen. 

Tettsittende øyner på kanten

I motsetning til de fleste andre fiskearter er voksne flyndrer ikke speilsymmetriske (bilateralsymmetriske). Flyndrene har derimot øynene tett samlet på én side. Det varierer mellom artene om de har øynene på venstre eller høyre side, men noen ganger forekommer også såkalte feilvendte individer.
Flyndrens overside kalles øyesiden, mens undersiden kalles blindsiden. Asymmetrien stopper ikke med øyeplasseringen, men gjelder også skjelettet, muskulaturen, finnene, skjellbekledningen, tennene og ikke minst pigmenteringen.

Dobbeltflyndrer og kamuflasje

Vanligvis er øyesiden mørk, mens blindsiden har hvit eller lys farge. Noen ganger dukker det imidlertid opp individer med pigment også på blindsiden.

– Pigmenteringen kan gjelde for deler av eller hele blindsiden. Flyndrer som har mørk farge over hele blindsiden blir kalt for dobbeltflyndrer, forteller toktleder Rupert Wienerroither.

– Dette er en varig pigmentering som ikke må forveksles med flyndrenes bemerkelsesverdige evne til å tilpasse kroppsfargen til bakgrunnen. Slik kamuflering skjer med hjelp av forskjellige pigmentceller i huden.


Øyeside (venstre bildehalvdel) og blindside (høyre) hos skrubb med feilpigmentering. På blindsiden er det bare hodet som har normalt lyst utseende. I tillegg til å være pigmentert på blindsiden, er skrubben også feilvendt. De fleste skrubbene har øynene på høyre side av kroppen. Foto: Solveig Peersen/Geir Ivar Ramsli via Fiskefunn-portalen. Montasje: HI 

Dårligere overlevelse

Gruntvannsarter som skrubbe og oppdrettsfisk er oftere utsatt for feilpigmentering. Misfarget fisk er regnet som kommersielt mindreverdig; noe som spesielt byr på problem i oppdrettsnæringen.

– Vi har ingen god forklaring på disse avvikene. De kan skyldes miljømessige, ernæringsmessige eller nevrologiske aspekter – spesielt i larvefasen, forklarer Rupert Wienerroither.
Selve feilpigmenteringen påvirker ikke fiskehelsen, men de underliggende faktorene for tilstanden kan medføre stress. Det reduserer flyndrens sjanser for å overleve i naturen.

Albinisme hos flyndrer

Det kan også forekomme at øyesiden er delvis eller helt uten pigmenter. Det kalles for albinisme eller hypomelanosis. Dette anses som sjeldnere enn pigmentering på blindsiden. Albinisme er trolig enda større ulempe for flyndrens kamuflasjefunksjon.

– Disse dårlig kamuflerte individene er kanskje ikke så sjeldne i utgangspunktet, men de har dårlig overlevelse fordi de er et bytte som er altfor lett å se og ta, sier Rupert Wienerroither.