Gå til hovedinnhold

Høyere bestandsindeks for nvg-sild i år


okosystem sild

Dataene fra årets økosystemtokt i Norskehavet er med å danne grunnlag for neste års kvoteråd på nvg-sild.Foto: Erling Kåre Stenevik

Resultatene etter årets økosystemtokt i Norskehavet er klare: Årets bestandsindeks er 20 prosent høyere enn fjorårets. Femåringene har vokst seg større.   

Økosystemtoktet i Norskehavet gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island, og gir blant annet bestandsindeks på gytebestanden av nvg-sild. 

Bestandsindeksene bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd for nvg-sild. 

Kvoterådet kommer til høsten.

Stabil indeks siden 2012 

Dataene fra vårens tokt ble sammenstilt på et internasjonalt toktmøte i København 19. – 21. juni.

Årets bestandsindeks er 20 prosent høyere enn fjorårets indeks. Indeksen har vært relativt stabil siden 2012, men med svingninger mellom år. 

Under økosystemtoktet er silda på beitevandring i Norskehavet, og den fordeler seg som oftest sentralt i havet. 

2004 var lenge den bærende årsklassen, men de to siste årene har 2013-årklassen vært den største både i antall og biomasse. Økningen i bestandsindeksen fra i fjor skyldes i hovedsak at silda i 2013 årsklassen har vokst siden i fjor, i tillegg til at årets tokt gir et høyere estimat på antall fisk i denne årsklassen. 

En økning i 2014-årsklassen har også bidratt noe, og denne årsklassen var i år den nest største i antall.

2013-årsklassen var fordelt over et stort område i nordøstlige Norskehavet, men selv om den er større enn foregående årsklasser, er den ikke like stor som 2004-årsklassen var ved samme alder.

Økosystemtokt i Norskehavet ble gjennomført av fem fartøy fra Island, Norge, Færøyene, EU (Denmark), og Russland. Kartet viser forhåndsbestemte transektene per fartøy og trekantene viser trålstasjoner der biologiske prøver er tatt.

Spennende toåringer i Barentshavet 

Toktet dekker også Barentshavet som er det viktigste oppvekstområdet for nvg-sild. Her er det et russisk fartøy som står for dekningen.

Årets resultat viser en høyere indeks av 2-åringer i Barentshavet enn på mange år, noe som står i samsvar med målinger gjort i fjor - som også antydet at 2016-årsklassen er betydelig. 

Målingene av den unge fisken i Barentshavet er spesielt usikre, men det blir spennende å følge 2016-årsklassen fremover.
 
I tillegg til sild er det også fokus på plankton og kolmule. Resultatene for plankton viser en liten nedgang sammenlignet med i fjor. For kolmule var årsklassene 2014-2016 de dominerende i årets tokt. 

Hele rapporten kan du lese her: IESNS_survey_report2018

Utbredelse og akustiske tettheter av NVG-sild i dekningsområde under årets økosystemtokt i Norskehavet.