Gå til hovedinnhold

Vet hvordan fisk forbrenner fett


IMG 5440 Sebrafisk Spotted Gamlemor1c

Nå kan forskerne se hvor mye av fettet som blir fordøyd og tatt opp i fisken, og hva som blir liggende ufordøyd i tarmen. Foto: Havforskningsinstiuttet.

Ved hjelp av flere hundre fluoriserende fettmolekyl i tarmen hos gjennomsiktige sebrafisklarver fant forskerne en ny metode som forteller hvordan fisk fordøyer fett.

– Dette er en helt ny måte å måle fordøyelsen av fett hos fiskelarver på. Og som en bonus, siden fettet er fluoriserende og larvene gjennomsiktige kan vi følge fettet visuelt rundt i tarmen hos sebrafisklarvene, som er ganske kult, sier forsker Øystein Sæle.

Sæle forsker på fiskerernæring og har lenge savnet en god metode som måler fettfordøyelsen hos fiskelarver. Han kontaktet derfor et forskningsmiljø i USA som kunne utvikle fluoriserende fettmolekyl, som kunne brukes til et forsøk med sebrafisklarver.

– Det ga oss et helt nytt verktøy. Tidligere har man sett på hele dyret under ett, og ikke hatt mulighet til å se hva som blir fordøyd og tatt opp i fisken, og hva som blir liggende ufordøyd i tarmen, sier Sæle.

«Live-bilder» av fettforbrenningen

Fra fem til syv dager etter befruktning er nemlig sebrafisklarvene helt gjennomsiktige, samtidig som de er klare for å få sitt første måltid. Og siden larvene er gjennomsiktige og fettet fluoriserende kan forskerne plassere fiskelarvene under mikroskopet og studere fettets bevegelser. Dermed får forskerne «live-bilder» fra fettforbrenningen i tarmen hos sebrafisklarvene, noe som ikke er mulig å få til hos større dyr.

– Nå kan vi måle hvor god fettfordøyelsen hos små fiskelarver er og hva som skjer med fettet i tarmcellene. Dette er et område innen fiskeernæring som har en del kunnskapshull, sier Sæle.

Viktig for torsk, kveite og laks

Ved å ta i bruk den nye metoden kunne forskerne vise hvorfor fiskelarver er avhengig av polart fett, eller fosfolipider, for å kunne benytte seg av nøytralt fett, eller olje, i kroppen. Fosfolipider er en gruppe fettstoffer, som sammen med nøytrale lipider er de to vanligste fettstoffene i kroppen.

Forskerne har lenge visst at fiskelarver er avhengig av å få fosfolipider i fôret, men ikke hvorfor det var slik.

– Nå kan vi vise at denne avhengigheten ikke har noe med fordøyelsen å gjøre, men at den er der for å få transportert nøytralt fett ut av tarmcellene til resten av kroppen, sier Sæle.

Funnene er derfor viktige for små fiskelarver, som torsk, kveite og laks.

Det beste fra to verdener

Sebrafisk er en liten akvariefisk som brukes som modellorganisme. Den brukes som modell for mennesker, siden den har omtrent 70 prosent av de samme genene.

– Denne nye metoden er resultat av et samarbeid mellom forskningsmiljø med fokus på fettforbrenning hos mennesker og oss med fokus på fisk. Den gir derfor muligheter for å øke kunnskapen rundt fettforbrenning hos også mennesker, men for oss er det viktig å adressere problemet med å måle fordøyelse av enkelte næringsstoffer i små fiskelarver, sier Sæle.

Vitenskapelig artikkel: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388198118300982