Gå til hovedinnhold

Skal finne ut mer om problembakterie som også finnes i havet


IMG 2892 red 2

Cecilie Smith Svanevik (f.v.), Bjørn Tore Lunestad og Nachiket Marathe er spente på hva de kommer til å finne ut om klebsiellabakterien i havet. Vi vet nemlig veldig lite om dens rolle i det marine miljøet.

Fotograf: Anders Jakobsen / Havforskningsinstituttet

Den kan i verste fall være svært farlig. Nå skal HI-forskere undersøke hvilken rolle bakterien Klebsiella pneumoniae har i det marine miljøet.

Klebsiella pneumoniae kan være en skummel bakterie. Den kan gi alvorlige infeksjoner, og Verdens helseorganisasjon (WHO) anser den for å spille en viktig rolle i den globale spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende bakterier både hos mennesker og dyr.

Klebsiella er en bakterie som er veldig flink til å ta til seg nye gener som den finner, og disse genene kan gjøre den mer resistent mot antibiotika, sier Bjørn Tore Lunestad, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Ukjent liv i havet

Han er en av HI-forskerne som skal være med på et nytt og stort prosjekt som skal forske på denne bakterien. Prosjektet, som blir ledet fra UiT – Norges Arktiske Universitet, skal vare i fire år og ble nylig tildelt 20 millioner fra Bergens Forskningsstiftelse. HI-forskernes rolle i prosjektet blir å undersøke forekomsten av bakterien i det marine miljøet.

– Vi vet veldig lite om Klebsiella i det marine miljøet. Den studeres vanligvis i sammenheng med infeksjoner, sier Nachiket Marathe, leder for prosjektet ved HI.

Nå skal HI ansette en stipendiat som også skal jobbe med dette prosjektet, og så skal forskerne i gang med å analysere prøver fra forskjellige havområder og fra den årlige skjellovervåkningen langs kysten. Finner de klebsiellabakterien, skal de kartlegge genene og sammenligne dem med det andre forskere i prosjektet finner hos mennesker og dyr.

– Vi skal undersøke skjell langs hele kysten, så vi kommer til å få et godt bilde av hele norskekysten. I tillegg skal vi analysere prøver fra fisk, sedimenter og vann i Nordsjøen og Norskehavet, sier Cecilie Smith Svanevik, en annen av HI-forskerne som er involvert i prosjektet.

Klebsiella pneumoniae (rosa) er en hyppig årsak til flere ulike infeksjonssykdommer. (Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health CC BY NC 2.0)

Nytt og flerfaglig forskernettverk

Klebsiella pneumoniae er en bakterie som finnes naturlig både i tarmen og i naturen, men bakterien har vist seg å være farlig for sårbare grupper.

– Det finnes flere typer av denne bakterien. Noen typer kan gi alvorlig sykdom mens andre typer er veldig resistente mot antibiotika. I tillegg finnes det noen som både kan gi alvorlig sykdom og samtidig er resistente mot antibiotika, sier Svanevik.

Siden klebsiellabakterien er kjent å kunne gi alvorlig sykdom også i Norge, ble det I 2017 opprettet et nettverk av forskere fra ulike disipliner som jobbet med antibiotikaresistente bakterier. Sammen skulle de styrke forskningen på dette økende helseproblemet, og det er forskere fra dette nettverket som nå har fått flere forskningsmillioner.

– Formålet er å få bedre diagnostikk og målrettet overvåkning av Klebsiella i et flerfaglig perspektiv for å forhindre spredning og infeksjoner hos sårbare grupper, sier Svanevik.

Forventer ikke å finne store mengder

Når HI-forskerne nå skal i gang med å lære mer om forekomsten og livet til Klebsiella i det marine miljøet, forventer de ikke å finne bakterien i store mengder.

– Men vi kan forvente at det er mer av den i skjell enn andre steder, sier Lunestad.

Dette skyldes at skjell fungerer som et filter og har dermed lettere for å fange opp tarmbakterier i sjøen.

– Alt som er på land kommer til slutt ut i havet. Det blir spennende å se om bakterien formerer seg i sjøen eller om den bare kommer der og blir der, sier Lunestad.

For de som måtte være bekymret for å få i seg klebsiellabakterien gjennom sjømat, så blir den drept av vanlig varmebehandling, forteller HI-forskerne.