Gå til hovedinnhold

Revidert makrellkvote på 770 358 tonn


Makrell

I etterkant av metoderevisjonen på makrellbestanden, har ICES gitt et nytt makrellråd. Det reviderte rådet er på 770 358 tonn – som er vel 450 000 tonn høyere enn det opprinnelige rådet.

Det nye makrellrådet erstatter rådet på 318 408 tonn som ble gitt i fjor høst for fangster i 2019.
Se faktaboks som forklarer hvorfor det er gitt et revidert råd. Les rådet på ICES egne hjemmesider (engelsk). 

Historisk bestandsutvikling

I ICES’ reviderte beregningsmetode er gytebestanden for makrell justert opp fra 2,35 millioner tonn til om lag 4,2 millioner tonn. Det er beregnet at gytebestanden har økt siden rundt 2006 med et maksimum i 2014. Siden er bestanden gradvis blitt mindre.
 
– Fiskedødeligheten har gått nedover fra høye nivåer på midten av 2000-tallet, men er fortsatt høy. Det har kommet en rekke sterke årsklasser på 2000-tallet. Etter 2012 er årsklassene estimert til å være over gjennomsnittet, forteller bestandsansvarlig Leif Nøttestad.