Gå til hovedinnhold

8 millioner til forskning på antibiotikaresistente bakterier i kloakken og havet


Kvernevik renseanlegg

Kvernevik renseanlegg er ett av anleggene forskerne fikk prøver fra i koronastengte Bergen.

Fotograf: Gunn Eklund Breisnes, Bergen kommune

Forskningsrådet har bevilget 8 millioner kroner til et prosjekt som skal analysere kloakken i Bergen.

Onsdag 16. desember bevilget Forskningsrådet 8 millioner kroner til HI-forsker Nachiket Marathe og prosjektet «Flushing into the ocean: Tracking antibiotic resistance in the marine environment», der forskerne skal studere antibiotikaresistens i havet. Tildelingen til Marathe er et såkalt forskerprosjekt for unge talenter.

– Overvåkning av antibiotikaresistens er veldig viktig for å utforme strategier for å begrense spredningen i miljøet og på sykehusene. Kloakk kan brukes som avføringsprøver av befolkningen og kan dermed brukes til å overvåke antibiotikaresistens i befolkningen. Jeg er veldig glad for at Forskningsrådet anerkjenner forskningen vår og bevilget støtte til den, sier prosjektleder Marathe.

Han får støtte av Cecilie Smith Svanevik, en av de andre forskerne i det nye prosjektet.

– Det er helt fantastisk. Det er veldig kjekt at noe vi har jobbet så aktivt med å få fokus på, nå også får gjennomslag hos Forskningsrådet, sier hun.

Bruker bæsj fra Bergen

Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Universitetet i Bergen og Bergen kommune. Sistnevnte begynte HI-forskerne å samarbeide med allerede våren 2020, da de samlet inn unike kloakkprøver fra en koronastengt by.

Også i det nye prosjektet skal forskerne ta prøver fra kloakken i Bergen.

Skal se hvordan antibiotikaresistens sprer seg i havet

Forskerne vil bruke kloakkprøvene til å undersøke hvilke sykdomsfremkallende bakterier som finnes i kloakk, og om de er resistente mot antibiotika. Forskerne skal også lete etter gener som koder for resistens.

– Kloakkutslipp er en av de viktigste kildene til forurensning av det marine miljøet når det gjelder sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens-gen, sier Svanevik.

I prosjektet vil forskerne derfor utvikle en modell for å se hvordan antibiotikaresistens sprer seg i det marine miljøet.

Kan brukes til overvåkning

Et av målene med prosjektet er å utvikle et system for overvåkning av antibiotikaresistens i miljøet. Dette systemet vil være basert på indikatorgener, som forskerne vil lete etter under arbeidet kloakkprøvene.

– Dette overvåkningssystemet kan deretter brukes av interessenter og beslutningstakere til å overvåke antibiotikaresistens i miljøet, sier Marathe.