Gå til hovedinnhold

Kvoteråd for snøkrabbe: Kan anbefale et fiske på opptil 6 500 tonn


HI 039372

Snøkrabbebestanden i Barentshavet har økt betydelig de siste årene. 

Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet

Snøkrabbebestanden fortsetter å øke i Barentshavet, og i 2020 finnes den trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel.

Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. 

For 2020 var kvoterådet på opptil 5 500 tonn. Det nye rådet for fisket i 2021 er på opptil 6 500 tonn. 

Det er femte gang HI gir råd om hvor mye det er forsvarlig å fiske av snøkrabbe.

Fortsetter å øke

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å utvide sitt leveområde i Barentshavet, og har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996.

Nå finnes krabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye.

Les også: Snøkrabben kom ikke med ballastvann

Viktig med fredningsperiode

Forskerne anbefaler å opprettholde en fredningsperiode fra 1. juli til 30. september, der fisket etter snøkrabbe er stengt.

Snøkrabben vokser ved å skifte skall. Etter skallskiftet vil krabben i en periode ha mykere skall og mindre kjøtt. Krabben vil dermed være ekstra sårbar dersom den blir fisket i denne perioden.

– Fangstbar snøkrabbe trenger også tid til å øke mengden kjøtt igjen etter et skallskifte. Stenging av fisket i denne perioden vil sørge for dette, sier forsker Ann Merete Hjelset.

Vil unngå spøkelsesfiske

Selv om snøkrabbebestanden sprer seg overalt, er det likevel bare på et begrenset område sentralt i Barentshavet at det finnes høy nok tetthet av krabbe til at det er av interesse for fiskerne.

Kvoterådet gjelder derfor kun for dette området.

Forskerne foreslår også krav om en liten del bomullstråd i krabbeteinene. Hvis en teine blir tapt i sjøen, råtner denne slik at krabbe og andre dyr kan unnslippe.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Endelig snøkrabbekvote for 2021 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av desember.