Gå til hovedinnhold

God kvalitet på undersøkt fiskefôr


ei svart bøtte fylt med brune pellets, ei hand tek ei ause nedi fiskefôret

Hvert år analyserer forskerne norsk fiskefôr for å finne ut om de inneholder uønskede stoffer. De undersøker også om fôret inneholder det fisken trenger.

Fotograf: Eivind Senneset/HI

Den årlige undersøkingen av uønskede stoffer i fiskefôr viser ikke overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter. 

- For første gang har vi også analysert insektsmel og heller ikke her er det funnet unormale verdier, sier forsker Veronika Sele.

I 2019 analyserte HI totalt 154 prøver for Mattilsynet. Prøvene blir tatt av Mattilsynets inspektører. Det ankom prøver av fullfôr til fisk, fiskemel, insektsmel, planteingredienser, fiskeolje og vitamin- og mineralpremikser. Prøvene ble analysert for bl.a. bakterier, tilsetningsstoffer og noen vitaminer. 

Fant ingen overskridelser 

- Vi analyserer for mulige risikofaktorer for folkehelse, dyrehelse og miljø for å få en oversikt over om fôret er i tråd med nasjonalt og europeisk regelverk. I forhold til regelverket, ser analysene på de fleste prøvene vi har tatt for 2019 bra ut. Vi fant ingen overskridelser av grenseverdier for organiske eller uorganiske miljøgifter, sier Sele. 

Tester nye fôringredienser

Forskerne utvider stadig antall forbindelser som det analyseres for, samt nye fôrmiddel som benyttes i fiskefôr. Insekter ble godkjent som dette i 2018 og kom da inn på testlisten vår. Også naturlige plantegifter, som er en gruppe forbindelser som kan være i plantebaserte fôrmiddel og som har øvre grenseverdier, ble testet for første gang uten at det ble funnet noe å påpeke. 

- I årets rapport har vi også analysert flere prøver for såkalte perfluorerte forbindelser (PFAS) enn tidligere år, og det var kun to fiskemelsprøver som hadde verdier over grensen for hva vi kan bestemme med metoden, sier Sele.  

Gå til vitenskapelig rapport