Gå til hovedinnhold

Skal finne ut om blåskjell er en god proteinkilde i fôr


Blåskjell

Blåskjell beiter på mikroalger i sjøen og har et næringsinnhold som egner seg godt til fiskefôr. 

Fotograf: Arnbjørg Aagesen/Havforskningsinstituttet

Nye forsøk skal undersøke om blåskjellmel kan erstatte fiskemelet i fôr til oppdrettsfisk.

– Blåskjell er en marin kilde som kan ha en nøkkelrolle i fremtidig sirkulær matproduksjon, både som fôr og som mat. Dersom vi skal få til en sirkulær matproduksjon til havs trenger vi mer kunnskap om lavtrofiske arter som tare og blåskjell, sier Sahar Sartipi Yarahmadi.

Hun er doktorgradsstudent ved Havforskningsinstituttet (HI) og skal i sitt doktorgradsarbeid undersøke potensialet i å bruke lavtrofiske marine råvarer som blåskjell og tare i laksefôr.

Ved Havforskningsinstituttet forskes det nå på en rekke nye ressurser som kan inngå i framtidens fiskefôr.

Les også: Hva skal fremtidens oppdrettsfisk spise?  

I et nylig avsluttet forsøk ble laks fôret med blåskjell prosessert på ulike måter, for eksempel som tørket mel, og de foreløpige resultatene er lovende, forteller Yarahmadi.

Både hvordan råvarene er behandlet og hvilke nivåer som blir brukt spiller en rolle for hvor godt fisken utnytter fôret og vokser.

– Men vi er i startgropen av dette prosjektet, og vi har fortsatt en del arbeid som gjenstår i evalueringen av resultatene.

Fermentert sukkertare

Forskerne har også gjort forsøk med fermentert sukkertare. Tang og tare kan ikke brukes som en direkte fôrressurs fordi laksen trenger både proteiner og fett. Tang og tare har lave nivåer av dette, og en høy andel ufordøyelige karbohydrater.

– Fermentert sukkertare er interessant å bruke i fiskefôr fordi det kan ha positive virkninger på helsestatus. I tillegg økte det som forventet jodnivåene i hele fisken og i leveren, sier Yarahmadi.

Nå jobber forskerne videre med å bedre forstå effektene av å bruke disse ingrediensene i fiskefôret.

Må finne alternative og bærekraftige råvarer

Forsøkene er en del av det femårige prosjektet «Sjømat og fôrressurser – fjord til fat», der målet er å finne nye marine ressurser i tillegg til å se på bærekraft og økosystemeffekter av økt høsting og produksjon av disse artene.

Blåskjell kan for eksempel dyrkes uten aktiv fôring og er derfor en ressurseffektiv produksjon, og potensialet for dyrking av blåskjell i norske kystområder er stort.

– Råvarer til fiskefôr må være bærekraftige samtidig som de er sunne og trygge for fisken. Blåskjell beiter på mikroalger i sjøen og har et næringsinnhold som egner seg godt til fiskefôr, sier forskningssjef Erik-Jan Lock.

Et annet viktig område i prosjektet er hvordan fôr og energi kan gjenbrukes, i en såkalt sirkulær økonomi.

– Her har vi forskning på gang med blant annet børstemark. Børstemarken lever under fiskeoppdrettsanleggene og spiser forspill og avføring fra fisken. Så er spørsmålet om børstemarken kan brukes videre, sier Lock.

Han skal snakke om sirkulær matproduksjon og hva som er nødvendig i framtiden under årets Aqua Nor.