Gå til hovedinnhold

Nytt kvoteråd for snøkrabbe er klart


Snøkrabbe

Snøkrabben lever av bunndyr som krepsdyr, muslinger og slangestjerner.

Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet

Snøkrabbebestanden fortsetter å øke i Barentshavet, og finnes nå trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel.

Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet. 

For 2021 var kvoterådet på opptil 6500 tonn. Det nye rådet for fisket i 2022 er på opptil 6725 tonn. 

Fortsetter å øke

Snøkrabbebestanden i Barentshavet har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996. De totale årlige fangstene inkludert fisket på russisk sokkel, har nå passert 20 000 tonn.

Nå finnes snøkrabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye og fisket foregår foreløpig bare i et avgrenset område midt i Barentshavet. Kvoterådet er beregnet for dette området.

Les også: Snøkrabben kom ikke med ballastvann

Utvidet fredningsperiode

HI anbefaler også å utvide fredningsperioden, hvor fisket etter snøkrabbe stenges, med en måned på høsten. Anbefalt ny fredningsperiode går fra 1. juli til 31. oktober.

Snøkrabben vokser ved å skifte skall. Etter skallskiftet vil krabben i en periode ha mykere skall og mindre kjøtt. Krabben vil dermed være ekstra sårbar dersom den blir fisket på i denne perioden.

– Fangstbar snøkrabbe trenger også tid til å øke mengden kjøtt igjen etter et skallskifte. Stenging av fisket i denne perioden vil sørge for dette, sier forsker Ann Merete Hjelset.

Vil unngå spøkelsesfiske

I tillegg foreslår HI at det innføres krav om nedbrytbar tråd i krabbeteinene. Hvis en teine blir tapt i sjøen, råtner denne slik at krabbe og andre dyr kan unnslippe.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Endelig snøkrabbekvote for 2022 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av desember.