Gå til hovedinnhold

Ny metode: Små merker kan settes inn i oppdrettslaksens gjellelokk


Oppdrettslaks i merd

Illustrasjonfoto av oppdrettslaks i merd. PIT-merker gir blant annet informasjon om hvor fiskene svømmer i merden.

Fotograf: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet

HI-forskere har testet en alternativ metode for å sette inn små merker i laks. Merkene brukes i forskning på fiskens adferd og helse.

PIT-merker er identitetsmerker, som gjør at forskerne kan følge hver enkelt laks over tid. Signaler fra merkene gir informasjon om blant annet hvor de ulike fiskene svømmer i merdene, og hvordan miljøet de lever i påvirker vekst, helse og velferd.

Vanligvis settes PIT-merket i bukhulen på fisken, men når man merker oppdrettsfisk bør det ikke settes der, fordi det lett kan havne i fileten vi spiser. Derfor har forskerne nå undersøkt en alternativ metode.

På HIs forskningsstasjon i Matre ble 798 oppdrettslaks på mellom 159 og 595 gram merket. Halvparten fikk merket satt inn i bukhulen, mens den andre halvparten fikk merket satt i gjellelokket.

– Resultatene våre viser at den alternative metoden er like god som den tradisjonelle metoden, sier forsker Tina Oldham.

Fisken ble håndtert

Etter merkingen ble laksen tilfeldig fordelt i to ulike kar på forskningsstasjonen. Fire dager etter merkingen ble fisken, som en del av et annet forsøk, utsatt for håndtering.

– Størsteparten av fisken ble mekanisk avluset på ulike måter, mens en mindre gruppe kontrollfisk bare ble undersøkt og satt i et nytt kar, sier forskeren.

Etter håndteringen ble det registrert forhøyet dødelighet på fisken på 2 prosent, men denne var likt fordelt mellom de to merkegruppene.

Undersøkte fiskens velferd

Forskerne sjekket daglig hvordan det stod til med fisken. På slutten av forsøket gjorde de mer omfattende velferdsundersøkelser; de sjekket hvordan fisken så ut, om den hadde sår, eller på noen annen måte hadde tatt skade av merkene.

– Fisken hadde god velferd, og det var lite forskjeller mellom fisken som var merket med de to ulike metodene, forteller Oldham.

Etter to uker hadde åtte prosent av fiskene som var merket i bukhulen, og 6% av fiskene med merket i gjellelokket mistet merket sitt.

Laks og pit-merke fra studien
PIT-merket (som ligger på oppsiden av fisken her) opereres inn i fisken, og den får bedøvelse før merket settes inn. Merkene sender ut en unik kode når et magnetfelt settes opp, og gjør at forskerne kan kjenne igjen de forskjellige individene. (Foto: Tina Oldham/HI)

Viktig kunnskap for kommersiell forskning

– Denne kunnskapen gjør det mulig å bruke PIT-merker i vår forskning i kommersielle laksemerder, sier forskeren.

Metoden er også tidligere brukt på kongelaks, som er den største arten av stillehavslaks.

Referanse

Oldham, Tina, Georgia Macaulay, Malin Stalheim og Frode Oppedal. "Operculum PIT tagging: a viable alternative to avoid human consumption in processed salmon". Animal Biotelemetry volume 9, Article number: 39 (2021). Lenke: https://doi.org/10.1186/s40317-021-00261-z