Gå til hovedinnhold

Klar for jordomseiling: – Det blir en bratt læringskurve

One Ocean-studentene fikk en forsmak på hvordan de skal samle forskningsdata når de seiler verdenshavene med Statsraad Lehmkuhl det neste året.

Det er mindre enn to måneder til seilskuten Statsraad Lehmkuhl legger fra kai i Arendal, og starter på den store jordomseilingen «One Ocean». Gjennom hele seilasen skal det alltid være to studenter med, som har hovedansvaret for å samle inn data om havene. Nå har de endelig fått komme om bord på skuten.

– Det var avgjørende at studentene fikk komme om bord og bli kjent med utstyret de skal bruke og skipet de skal bo på, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Mellom eksamenstid og sommerferie, ble alle studentene invitert med på prøvetokt utenfor Bergen. 

– Det blir en bratt læringskurve for dem, og dette var første smaken på hva denne seilasen kommer til å være.

Geir Huse
– Det blir en bratt læringskurve for dem, sier forskningsdirektør Geir Huse. Han har vært involvert i planleggingen av jordomseilingen siden starten. Foto: Christine Fagerbakke/HI

Kan ende med makrellstørje på fiskestang

Toktets store høydepunkt var innføring i stangfiske med HI-forsker Keno Ferter. Studentene kan forvente fisk på godt over 20 kilo gjennom store deler av seilasen, og det er ikke usannsynlig at de møter på makrellstørje allerede når de legger fra kai i Arendal.

Det er montert to store fiskestenger som skal være med på turen. Et lite, manuelt sett som normalt for mindre fisk, og et tyngre sett som brukes for de større fiskene.

– Tanken er at de skal kunne fiske lette fisk opp til 20 kilo på det lette settet uten problemer. 20 kilo er jo egentlig ikke små fisk, men når vi snakker om fisk på verdenshavet er de ikke så store, sier Ferter.

Keno Ferter
Keno Ferter forsker på stangfiske. Han tror at det er mulighet for at de skal få en del store fisk som de aldri har sett før under turen. Foto: Christine Fagerbakke/HI

Skal samle både mikroplast og eDNA

I maskinrommet skal studentene også samle inn både mikroplast og eDNA, som er miljø-DNA fra skipets sjøvannsinntak. Her samarbeider HI og Norce med å analysere prøvene. Sammen med Taran Henriksen fra Norce ga HI forsker Bjørn Einar Grøsvik nøye innføring i hvordan prøvene skal samles inn.

– Det er så mye data som kommer inn at vi ikke har mulighet til å analysere alt på egenhånd, sier Grøsvik.

Ved å filtrere vann gjennom hele jordomseilingen, står forskerne igjen med et datasett som kan være med å si noe om det globale bildet av mikroplastkonsentrasjoner i havet.

Avhengig av et godt mannskap

I tillegg til studentene, fikk også mannskapet innføring i hvordan mye av utstyret fungerer. Spesielt maskinsjefen har en helt sentral rolle i forhold til alle de tekniske installasjonene. Mannskapet har også vist stor interesse for arbeidet som skal gjennomføres, noe Huse syntes er veldig positivt.

– Dersom studentene trenger hjelp, er de avhengige av at det er folk om bord som har opplæring i systemene. I tillegg kan de ta kontakt med oss direkte dersom det oppstår problemer, forklarer Huse.

Fiskesluker
Det var ikke bare studentene som var ivrige. Også mannskapet ser frem til å få teste fiskeutstyret innimellom slagene. Her med maskinkadett Magnus Houmann, overstyrmann Ulrich Johannessen og båtsmann Torben Petersen som jobber fast på Statsraad Lehmkuhl.
Foto: Christine Fagerbakke/HI