Gå til hovedinnhold

Vær på utkikk etter denne gigant-haien i sommer!


Brugde i vannet

Havforskningsinstituttet har allerede fått inn de første meldingene om brugdeobservasjoner i år.

Fotograf: J. Stafford-Deitsch

I fjor fikk vi inn 22 observasjoner av brugde. Hai-forsker Claudia Junge vil gjerne ha enda flere meldinger fra folk som treffer på denne vennlige hai-kjempen i sommer.

For to år siden ba HI om at folk som har sett brugde langs Norskekysten melder fra til oss om det. 

– I fjor fikk vi inn 22 meldinger fra folk som har observert brugde, og i år håper vi på enda flere. En av meldingene vi fikk i fjor gikk faktisk helt tilbake til 1961, hvor fiskere fikk en brugde i garnet, forteller Junge.

I 2019 kom det inn meldinger om 43 brugdeobservasjoner. 28 meldinger gjaldt observasjoner som var gjort samme år, mens noen strekte seg helt tilbake til 2012. Flest observasjoner har det vært i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Lofoten.

Den er ikke farlig …

Brugda er den største haien i norske farvann, og kan bli opptil elleve meter lang. Brugda er helt ufarlig for mennesker, selv om det kan være skremmende om man oppdager en haifinne stikkende opp over vannflaten til havs.

– Brugda er verdens nest største fisk, men vi vet dessverre alt for lite om denne haiarten, sier havforsker Claudia Junge.

Den observeres oftest i overflaten med et åpent gap på opp mot 1 meter. Da filtrerer den sjøvann for dyreplankton, som er det brugda har på menyen.

Nåla i «haistakken»

Siden brugda er et relativt sjeldent syn, ønsker forskerne seg mer kunnskap om hvor den vandrer. Det er derfor det er viktig at folk melder fra dersom de ser brugde.

– Da kan vi kartlegge hvor den vandrer, og hvor den holder til i ulike perioder. Det igjen øker sjansen for at vi kanskje kan finne brugde vi kan merke, slik at vi kan følge dem og lære mer om brugda, sier Junge.

HI ønsker fortsatt meldinger om brugdeobservasjoner, som kan meldes inn gjennom Dugnad for Havet. Her kan du også melde inn andre observasjoner og funn du gjør når du er i fjæra eller til sjøs.

Slik kan brugde i overflata se ut:


Video: Kevin Christensen (IG: @enestekevin), etter avtale.

Les også:

Brugde - den vennlege kjempa

Haien – skapningen med et ufortjent dårlig rykte