Gå til hovedinnhold

Rask vekst kan påvirke laksens helse


En laks hopper opp av vannet i en merd

Antioksidanter som vitamin C og vitamin E tilsettes i fiskefôret for å beskytte laksen mot oksidativt stress. Forsøket viser at fisken bruker opp lagrene sine av disse antioksidatene når den vokser mye om våren.

Fotograf: Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet

Når oppdrettslaks vokser fort og mye kan det føre til en stressreaksjon i cellene. For å beskytte seg trenger fisken nok antioksidanter i fôret.

Om våren øker sjøtemperaturen, og dagene blir lysere. Da starter en intens vekstperiode hos både oppdrettslaks og annen fisk.

I en fersk studie har HI-forskere undersøkt hvordan akselererende vekst påvirker laksens stoffskifte og helse.

Hver måned fra april til august tok forskerne prøver av 20 fisk fra et oppdrettsanlegg. Deretter annenhver måned frem til desember.

– Fra mai til august fant vi at såkalt oksidativt stress hos fisken økte, og 90 prosent av fisken fikk nedsatt syn, sier HI-forsker Kristin Hamre.

Fikk stressreaksjon i cellene

Når oppdrettslaksen vokser raskt over en kort periode bruker den mye energi. Høy energiproduksjon gjør at det frigjøres «reaktive oksygenforbindelser» (ROS) fra fiskens celler.

– For mye ROS kan bryte ned vev i fiskekroppen. Dette kalles oksidativt stress og påvirker laksens helse, forklarer forskeren.

ROS i lave konsentrasjoner er derimot sunt fordi de er med på å regulere stoffskiftet. Det gjelder altså å ha en balanse.

Fiskene i forsøket utviklet oksidativt stress gjennom våren og sommeren. Resultatene viser at fisken fikk redusert syn, samt forandringer i melaninflekker i fileten. Melaninflekker gjør at kvaliteten på fiskefileten blir dårligere.

– Antall melaninflekker i fileten var høyt i april, men ble redusert utover sommeren. I starten var flekkene små og røde, mens de flekkene som var igjen i august var større og kraftigere, sier Hamre.

Antioksidanter beskytter

For å beskytte mot oksidasjon i laksens celler tilsettes antioksidanter i fiskefôret.

– Vi så at i juni hadde fisken brukt opp lagrene sine av antioksidantene vitamin C og vitamin E. Samtidig økte mengden glutation, som er en antioksidant som fisken produserer for å beskytte seg selv mot den økte oksidasjonen, sier Hamre.

Astaxanthin er en annen type antioksidant som tilsettes fôret, først og fremst for å få rød farge på fileten.

– I forsøket var verdiene av astaxanthin stabile gjennom hele perioden. Vanligvis øker disse verdiene når fisken vokser, derfor tror vi at også disse lagrene blir brukt, sier forskeren.

Fra august var antioksidantene tilbake til normalt nivå.

Trenger laksen mer antioksidanter i fôret?

Dette spørsmålet jobber HI-forskerne med å finne ut av. Det er viktig å tilsette nok og riktige mengder antioksidanter i fôret.

– Fiskefôret er allerede tilsatt mye vitamin C, vitamin E og astaxanthin. Vi er i gang med å undersøke om løsningen er å tilsette andre antioksidanter i fôret, sier Hamre.

– Før vi tilsetter mer må vi vite nøyaktig hvor mye laksen trenger, og om det er flere typer antioksidanter som kan være med å beskytte fôret og fisken.

Referanse

Hamre, K., Micallef, G., Hillestad, M., Johansen, J., Oveland, E, Merel, S, Remø S., Zhang, W., Ødegård, E., Araujo, P., Prabhu, A.J., Ørnsrud, R, Waagbø, R. (2022). Changes in daylength and temperature from April until August for Atlantic salmon (Salmo salar) reared in sea cages, increase growth, and may cause consumption of antioxidants, onset of cataracts and increased oxidation of fillet astaxanthin. Aquaculture 551, 737950. Lenke: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2022.737950