Gå til hovedinnhold

– Klimaalarmen går, nå må vi forstå alvoret


Mann i dress, med skip og sjø bak seg

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø mener vi ikke har noen tid å miste. 

Fotograf: Eivind Senneset/HI

Nye resultater viser igjen at klimaendringene er i full gang i Arktis. 

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø deltok i panelsamtalen med tittelen Klimaalarmen går: Når klokka er fem på tolv, og ingen har det travelt onsdag i Arendalsuka. 

Men Kvamstø har det travelt.  

For vi nærmer oss 2030, men ligger langt unna å nå klimamålene. Og det kommer stadig urovekkende klimanyheter, spesielt fra nord. 

Senest samme morgen, fra hans eget institutt: Selv Polhavet er ikke et rent arktisk økosystem. 

 – Resultatene våre forskere legger frem her, underbygger det vi allerede vet, og som vi har visst lenge. Klimaendringene skjer her og nå, og ingen steder skjer det så hurtig som i Arktis, sier Kvamstø. 

– Som havforskningsdirektør er det viktig for meg å være tydelig: Det vi nå ser er alvorlig, og vi har ingen tid å miste. Nå må vi gå fra ord til handling slik at også generasjonene som kommer, kan hente livsgrunnlaget fra havet. 

SE HELE DEBATTEN HER: