Gå til hovedinnhold

Har funnet ny måte å måle fiskens velferd


not full av fisk ligger inntil skip ute på havet

Forskerne ønsket å finne en metode for å måle fiskevelferd under fangst, og tok utgangspunkt i makrellfiske med snurpenot. 

 

Fotograf: Havforskningsinstituttet (HI)

Når for store mengder makrell blir presset tett sammen i nota, blir fisken i dårligere form. 

I dag finnes det lite forskning på dyrevelferd i fiskeriene. 

Det er også et vrient forskningsområde. For hvordan måler man hvordan det står til med en fisk?

Jo, en ny studie fra Havforskningsinstituttet (HI) viser at fiskens vitalitet er et godt mål på velferd.

Det fant havforskerne ut ved å kombinere flere praktiske undersøkelser.  

Makrellen «snurpes» sammen i store mengder 

– Når man fisker makrell med snurpenot, blir fangsten «snurpet» tett sammen i store mengder, for å gjøre det enklere å pumpe fisken om bord på båten, forklarer HI-forsker Neil Anders. 

– Vi ønsket å finne en måte å måle hvordan fisken har det, når den blir presset sammen slik, sier forskerkollega Michael Breen. 

Sjekket «formen» til enkeltfisk 

Først «gjenskapte» havforskerne hvordan fiskene kan ha det ute i snurpenota, ved å trenge sammen makrell i oppdrettsmerder. 

Etterpå testet forskerne «formen» til fisken, gjennom ulike prøver, for å finne ut hvilke fysiske og adferdsmessige stressresponser den viste.

Til sammen gav resultatene et mål på vitaliteten til hver enkelt fisk. 

Havforskerne tok så med seg erfaring og metoder fra merd og ut på en kommersiell snurpenotbåt. Der undersøkte de også stressrespons, blodprøver og generell form på enkeltfisk fra fangsten. 

en fisk holdes av en hånd over en balje med flere fisk oppi
Helsesjekk: Forskerne undersøkte formen til hver enkelt makrell. Foto: Havforskningsinstituttet (HI) 

Større fangster og lengre pumpetid gav dårligere kår 

Resultatene var tydelige: Dyrevelferd i fangstprosessen ble negativt påvirket når store fangster skulle presses sammen for å pumpes inn i båten. 

– Det var tydelig at større fangst gir lengre pumpetid, som øker de negative konsekvensene for velferden. Vi så at vitalitet ble dårligere, og i blodprøvene kunne vi måle at fisk fra store fangster hadde vært veldig stresset, sier Breen. 

 – Studien gir en god pekepinn på hvordan dyrevelferden kan forbedres i fangstprosessen, mener Anders. –  For eksempel, ved å gå etter de mindre stimene. Dersom fangstene er mindre, blir tiden det tar å pumpe fisken om bord kortere, og da er velferden bedre. 

Viktig fremskritt for å overvåke dyrevelferd i fiskeriene 

Det viktigste for havforskerne er derimot den nye metoden de har utviklet. 

– Å kunne måle velferd gjennom fiskens vitalitet er et viktig verktøy for å kunne overvåke, og videre forbedre, fiskevelferd under fangstprosessen, avslutter Breen.  

Referanse 

Anders, N., Hannaas, S., Saltskår, J. et al. Vitality as a measure of animal welfare during purse seine pumping related crowding of Atlantic mackerel (Scomber scrombrus). Sci Rep 12, 21949 (2022). 

LENKE: https://doi.org/10.1038/s41598-022-26373-x