Gå til hovedinnhold

Svak nedgang i kvoterådene for sei og kysttorsk for 2024


Matros åpner trålpose

Selv om det er en nedgang i rådene, holder bestandene seg stabile.

Fotograf: Jennifer Ann Devine / HI

Havforskerne legger frem kvoteråd for sei og kysttorsk i nord, lange, brosme og vassild.

Kvoterådene blir årlig gitt av Det internasjonale havforskingsrådet (ICES). Her samarbeider forskere fra Havforskningsinstituttet (HI) med havforskere fra de andre landene rundt Nord-Atlanteren.  

For sei nord for 62°N, kysttorsk nord for 62°N, lange, brosme og vassild er det en svak nedgang i rådene.

– Selv om det er en nedgang i rådene, holder bestandene seg stabile, forklarer Bjarte Bogstad, som representerer HI og Norge i den rådgivende komiteen i ICES (ACOM).

Nedgang for kysttorsk

ICES anbefaler at fangsten av kysttorsk nord for 67°N i 2024 ikke overskrider 26 612 tonn. Det er en nedgang på ni prosent. For kysttorsk mellom 62°N og 67°N blir rådet på 9 136 tonn videreført. Kysttorskrådet omfatter både yrkesfiskere og fritids- og turistfiske.

Det er også verd å merke seg at det nylig er innført en rekke reguleringstiltak for å få ned fiskepresset på kysttorsken, som fremdeles er høyt (ekstern lenke). Disse reguleringene har ingen direkte kobling med nedgangen i årets råd.

Fangsten av sei nord for 62°N i 2024 bør ikke overskride 223 123 tonn. Det er en nedgang på to prosent fra rådet for 2023, som var høyeste rådet siden 2008.

Reduksjon for lange, brosme og vassild

For både lange og brosme gir ICES to separate råd. Ett for området nord for 62°N og ett for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

Rådene for disse bestandene blir gitt både for 2024 og 2025.

For lange er rådet 8 600 tonn for området nord for 62°N og 13 317 tonn for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

For brosme er rådene henholdsvis 8 071 tonn for området nord for 62°N og 6 924 tonn for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

Rådet for vassild er på 9 499 tonn. Det gjelder for 2024 og 2025 og omfatter både Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.