Gå til hovedinnhold

Multiresistente bakterier fra sykehuset gikk ut i fjorden


Kvernevik renseanlegg

Kvernevik renseanlegg (på bildet) er ett av anleggene forskerne har tatt prøver i, men det var i Holen renseanlegg de fant E. coli ST38.

Fotograf: Gunn Eklund Breisnes, Bergen kommune

Tarmbakteriene gikk gjennom renseanlegget og ut i Byfjorden.

Fra august 2020 til februar 2022 tok havforskere jevnlige prøver av kloakken fra Bergens fem kloakkrenseanlegg i et samarbeid med kommunen. De lette etter antibiotikaresistente bakterier.

  • Havforskere har funnet antibiotikaresistente E. coli-bakterier i kloakken i Bergen, i et samarbeid med kommunen.
  • Bakteriene er genetisk identiske med bakterier som har hatt utbrudd på Haukeland sykehus tidligere.
  • Forskerne fant bakteriene bare i renseanlegget som mottar kloakk fra sykehusene – også i ferdig renset kloakk.
  • Bakteriene har resistens mot flere typer antibiotika, også typen man får som "siste utvei". De kan føre til alvorlig sykdom.
  • I Norge renser vi ikke kloakken for bakterier. Et minimum for å begrense spredningen av antibiotikaresistens, kan være å behandle kloakk fra sykehus.

Tåler også siste-utvei-antibiotika

I renseanlegget på Laksevåg, sentralt i Bergen, fant de en variant av E. coli de helst ikke ville finne.

– I totalt fem prøver fant vi E. coli-bakterier som er resistente mot alle vanlige antibiotika, også mot karbapenemer – medisinen du får når ingenting annet virker, sier forsker Didrik Grevskott.

Funnet er nettopp publisert i en vitenskapelig artikkel.

– Bakteriene er både hissige og veldig vanskelige å behandle. Det er en dårlig kombinasjon, fortsetter han.

Hadde utbrudd på Haukeland

Sommeren 2020 var det et utbrudd av multiresistente E. coli-bakterier på Haukeland Universitetssykehus.

Analyser ved Havforskningsinstituttet viser at bakteriene fra kloakken var identiske med bakteriene fra sykehuset. De har trolig samme opphav.

– Vi kan si med ganske stor sikkerhet at bakteriene kommer fra Haukeland, sier Grevskott.

Ble tilført jevnlig

Renseanlegget på Laksevåg er det eneste som mottar kloakk fra sykehusene Haraldsplass og Haukeland – og det eneste stedet bakteriene ble funnet.

Forskerne fant dem gjennom flere måneder. De ble altså tilført jevnlig.

Bakteriene var til stede både inn i renseanlegget og ut – i det som går i sjøen.

E. coli er en tarmbakterie som heldigvis vil dø ganske fort i miljøet. Men det er likevel en risiko for at de kan nå mennesker som bader, eller via sjømat. De kan også tilføre resistensgener til andre bakterier i miljøet, forklarer forskeren.

Kloakken blir ikke renset for bakterier

– Men hvordan kan multiresistente bakterier slippe gjennom renseanlegg?

– I Norge renser vi ikke kloakken for bakterier, slik de gjør i for eksempel Sverige med ozonbehandling, sier Grevskott.

Foto av mann på lab med petriskåler
Didrik Grevskott og kollegaene i prosjektet "Flushing into the ocean" har gjort flere funn av antibiotikaresistens i bergenskloakken de siste årene. (Arkivfoto: Erlend A. Lorentzen / HI)

– Jeg tipper vi kunne funnet lignende i andre, store norske byer, og vi ønsker å få på plass en overvåkning av antibiotikaresistens for hele kysten, legger han til.

Kan begrenses

Forskeren sier at et minimum for å begrense spredningen av slike bakterier, er å rense kloakken fra sykehusene.

– Norge er et land med relativt lite antibiotikaresistens. Likevel finner vi bakterie-gener med resistens mot flere typer antibiotika når vi leter – også mot de typene som vi kaller "siste utvei". Vi bør ta tak i dette før det blir et problem. 

Neste steg for forskerne blir å lete etter spor av bakteriene i havbunn og miljø.

Bergen kommune har vært med i studien og er kjent med resultatene.

Referanse

Grevskott, Didrik H., Vera Radisic, Francisco Salvà-Serra, Edward RB Moore, Kristine S. Akervold, Manish P. Victor, and Nachiket P. Marathe. "Emergence and dissemination of epidemic-causing OXA-244 carbapenemase-producing Escherichia coli ST38 through hospital sewage in Norway, 2020–2022." Journal of Hospital Infection 145 (2024): 165-173.