Gå til hovedinnhold

Torskelarver svømte mindre nær "vindmølleledninger"


nærbilde av en torskelarve
Fotograf: Alessandro Cresci / Havforskningsinstituttet

I et labforsøk utsatte forskerne torskelarver for simulerte høyspentledninger på havbunnen.

I havvindparker går høyspentledningene på havbunnen mellom turbinene. Siden regjeringen har ambisjoner om storstilt utbygging av havvind, jobber forskerne på spreng med å finne ut hvordan det kan påvirke livet i havet.

Sist ut i en serie av liknende eksperimenter er torskelarver. I et labforsøk simulerte forskerne at larvene svømte eller drev forbi en undersjøisk høyspentkabel. Samtidig ble atferden dokumentert.

Bare ikke-utforskende torskelarver lot seg påvirke

– Når magnetfeltet var aktivt – altså når det gikk strøm gjennom en "høyspentkabel" – påvirket det majoriteten av de 92 torskelarvene i forsøket, sier havforsker Alessandro Cresci.

22 prosent av torskelarvene er det forskerne kaller utforskende. De svømmer frem og tilbake og undersøker hele det avlange karet. 

Denne gruppen ble ikke påvirket i det hele tatt.

78 prosent var ikke-utforskende. De holdt seg i den ene enden av karet.

Disse torskelarvene hadde i gjennomsnitt 30 prosent mindre svømmeaktivitet når magnetfeltet var aktivt.

Eksperimentet ble gjennomført i egne kar omringet av en elektrisk spole som kan lage magnetiske felt i halvdelen av karet.

Oppsettet gir en realistisk etterligning av det fiskelarvene vil kunne oppleve når de svømmer eller driver i umiddelbar nærhet til undersjøisk høyspentkabel.

Forskerne satte så ut én larve om gangen midt i karet, slik at de kunne svømme fritt mellom siden med det kunstige magnetfeltet og siden uten magnetfelt.

Så observerte de atferden i et kvarter.

Halvparten av larvene ble utsatt for magnetfeltene mens resten ble observert med de elektriske spolene slått av. De var med andre ord kontrollgruppen.

Eksperimentet ble utført i mørket, uten noen visuelle stimuli som kunne påvirke larvene. Atferden til larvene ble filmet av et kamera som fanger opp infrarødt lys.


– Vi vet at noen fiskelarver, for eksempel hysa, svømmer etter et biologisk kompass. Som et supplement til havstrømmene hjelper det dem trolig å komme fra gyteområdene i havet, til oppvekstområdene langs kysten, sier Cresci.

Er torskefisk en "utsatt gruppe"?

Dermed kan det tenkes at menneskeskapte, magnetiske forstyrrelser kan påvirke utsatte fiskebestander.

– Dette er et begrenset enkeltforsøk. Vi har sett tidligere at for eksempel tobis ikke ble nevneverdig påvirket. Kanskje er torskefisk, som hyse og torsk, mer utsatt, spekulerer Cresci, som vil forske videre på spørsmålet.

Venter et nettverk av strømledninger på havbunnen

Men hvor relevant er forsøket for forholdene i den ekte verden?

– Intensiteten i magnetfeltet i dette forsøket er den samme som tett på en høyspentkabel. Det er vanskelig å tallfeste avstanden, fordi den vil variere med type kabel og hvor mye strøm som går gjennom, forklarer Cresci.

– Men i Nordsjøen vil det bli store kabelnettverk som forbinder hundrevis av turbiner. Dermed øker risikoen for eksponering for fiskelarver. Men vi kan enda ikke si noe om hvilken effekt dette kan ha på bestandsnivå, fortsetter han.

Kan ikke si noe om konsekvenser for fiskebestander enda

For å tilnærme seg dette, må forskerne koble de nye resultatene sammen med spredningsmodeller. Disse forsøker å gi svar på hvor og når fiskelarvene driver.

– Det blir et naturlig neste steg, sier Cresci.

Forsøket på torskelarvene er del av et større forskningsprosjekt ved HI om virkningen av havvindparker på fiskelarver. Prosjektet kartlegger mulige effekter av både magnetfelt fra kablene og driftsstøy fra vindmøllene.

I en studie publisert i fjor, fant forskerne at torskelarver også ble tiltrukket av lyd som tilsvarte lyden fra vindturbiner.

Les også om lignende forsøk med andre fisker:

– Utbyggingen av havvindindustrien er i gang, og det går fort. Vi har gjort betydelige fremskritt i forståelsen av mulige konsekvenser dette kan ha for tidlige livsfaser til fisk, sier Cresci.

Referanse

Cresci, Alessandro, Caroline MF Durif, Torkel Larsen, Reidun Bjelland, Anne Berit Skiftesvik, and Howard I. Browman. "Static magnetic fields reduce swimming activity of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) larvae." ICES Journal of Marine Science (2023): fsad205.