Gå til hovedinnhold

Makrell-økosystemtokt med Vendla og Eros er i gang

Vi er nå inne i det åttende toktdøgnet på det internasjonale makrell-økosystemtoktet.

De innleide fiskefartøyene «Eros» og «Vendla» har dekket omtrent ¼ av det planlagte området, og vi har gjennomført 29 stasjoner med prøvetaking av fisk, plankton og CTD målinger (vanntemperatur, oksygen og saltinnhold). 

I tillegg samler og analyserer vi kontinuerlig data med ekkolodd for å måle kolmule og sild dypere i vannsøylen. 

Hovedformålet med det årlige toktet er å få en indeks over mengden makrell i Nordøst-Atlanteren basert på trålhal i overflaten. 

Så langt har vi fått makrell i alle halene. De største fangstene på rundt 2000 kg har vi fått i de mer vestlige områdene i norsk og internasjonal sone, 63 - 66°N. 

Gjennomsnittsstørrelsen på makrellen har variert mellom 0.299 og 0.483 kg. 

Kartet viser makrellfangstene og gjennomsnittsvekten på makrellen.
Kartet viser makrellfangstene og gjennomsnittsvekten på makrellen.

Hvalobservatører om bord på Eros

I år har «Eros» med 4 hvalobservatører som kontinuerlig overvåker og registrerer hval. 

Dette er en del av et initiativ som koordineres av North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO). 

Her kan du følge hvalobservasjonene.

Eksperimentelle forsøk med stereokamera og ekkolodd i trålen

På «Vendla» samles det inn bildedata med stereokamera festet i trålkanalen. Bildene skal brukes som del av utviklingen av kamerabasert prøvetaking. 

Målet er å ta prøver av den største delen av fisken når den svømmer gjennom trålen, og la den svømme ut igjen gjennom åpen sekk. På denne måten kan vi redusere mengden fisk som blir tatt på dekk. 

På «Eros» gjør vi forsøk med et akustisk system festet i undertelne på trålen (Wideband Autonomous Transceiver, WBAT, med to 200 kHz svingere). 

En svinger ser oppover og måler fisken som går inn i trålen og en svinger ser nedover og måler fisken som går under trålen. 

Makrell som svømmer inn en tråle
Stereokamera (Mohn Technology) måler makrellen som svømmer inn trålen. Dataene skal brukes til utvikling av kamera og AI basert sampling av fisk i trålen.