Gå til hovedinnhold

Tobisegg ble mindre påvirket enn ventet av simulert oljeutslipp


Forsker på båt som fisker etter tobis

HI-forsker Elin Sørhus fisker etter tobis utenfor Karmøy.

Fotograf: Caroline Durif / Havforskningsinstituttet

Studien gir viktig kunnskap til risikovurdering av oljeforurensning.

I Nordsjøen er tobis, eller havsil, en nøkkelart i økosystemet som mange fiskearter, sjøfugler og sjøpattedyr er avhengig av.

Fra andre studier vet vi at særlig egg og fiskelarver er sårbare for oljeutslipp. I et lab-forsøk har HI-forskere simulert hvordan et oljeutslipp fra en oljeinstallasjon påvirker tobisegg.

– Oljedråpene klistret seg til tobisens klebrige eggeskall, men vi så betydelig mindre effekt på embryoet enn ventet, sier HI-forsker Elin Sørhus.

Resultatet overrasket forskerne. I studier på hyse har forskerne tidligere sett at klebrige eggeskall gjør eggene ti ganger mer sårbare for oljeforurensning. Om vi sammenlikner med torsk som ikke har klebrige egg.

Oljedråper klistret seg til skallet

For å simulere et utslipp fra en oljebrønn eller et rør på havbunnen, ble tobisegg i tidlige utviklingsstadier plassert i tanker med vann på forskningsstasjonen vår i Austevoll.

Tankene fikk jevnlig tilsatt ulike doser med olje i fjorten dager.

Etter syv og fjorten dager tok forskerne ut et representativt antall egg for å sjekke hvordan det stod til.  

– Vi så veldig tydelig at oljedråper var klistret til det klebrige eggeskallet, sier Sørhus.

Embryoet tålte mer enn ventet

For å finne ut hvordan oljeeksponeringen påvirket embryoet, altså «fiskefosteret», gjorde forskerne ulike genetiske analyser.

– Resultatene fortalte oss at det var kommet noe olje inn i selve eggene. Men det var langt mindre enn vi forventet – basert på erfaringer fra tilsvarende forsøk med hyse, sier Sørhus.

Etter klekking ble tobislarvene undersøkt for utviklingsskader, og om hjertet fungerte som det skulle.

– Vi fant ingen effekter på hjertet, men vi så noen små utviklingskader, forteller forskeren.

Hardføre eggeskall beskytter

Tobisen lever i grunne havområder bestående av sandbunn, der den legger eggene som klistrer seg til sandkornene. På havbunnen er eggene utsatt for kraftig ytre påvirkning når de virvles rundt med sandkornene i havstrømmene.

– For å sjekke den genetiske responsen til embryoet må vi knuse eggene, og det var overraskende vanskelig å få til, sier Sørhus.

– Vi tror hardføre eggeskall er forklaringen på hvorfor tobiseggene tåler oljeeksponering. Det er rett og slett vanskelig for olje å trenge gjennom skallet, forklarer hun.

Tobis som stikk hovudet opp av sanden på havbotnen.
Tobis som stikker hodet opp av sanden på havbunnen. Foto: Erling Svensen/HI

Viktig kunnskap for risikovurdering

De ferske resultatene er et viktig bidrag for risikovurdering knyttet til oljeforurensning. Forsøket er en del av prosjektet KnowSandeel, og gir verdifull kunnskap om tålegrensen til fiskeegg.

– Fremdeles mangler vi kunnskap om hva som skjer hvis tobislarver som svømmer fritt i vannsøylen blir utsatt for oljeforurensning, sier Sørhus.

Hun og teamet på forskningsstasjonen er allerede i gang med å undersøke dette i et nytt forsøk.

Referanse

Sørhus, E., Bjelland, R., Durif, C., Johnsen, E., Donald, C. E., Meier, S., ... & Perrichon, P. (2024). Oil droplet fouling on lesser sandeel (Ammodytes marinus) eggshells does not enhance the crude oil induced developmental toxicity. Journal of Hazardous Materials, 133814. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133814