Gå til hovedinnhold

Anne Britt Sandø

anne
Forsker
Telefon: 93434060
Avdeling: Oseanografi og klima

Arbeidsområde

Regional havmodellering og analyse av klimamodeller med fokus på Nord-Atlanteren De nordiske hav, Barentshavet og Arktis. Fokuserer spesielt på atmosfære-hav-is-interaksjoner for å forstå mekanismene for variabilitet på mellomårlig til dekadisk tidsskala. Dette er viktig for å kunne varsle klimaendringer og tilhørende effekter på økosystem få år frem i tid.

Er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og forskningsgruppen Polart klima.

Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE

Personlig informasjon
Navn: Anne Britt Sandø
Født: 1966, Bergen, Norge
Statsborgerskap: Norsk
Adresse: Havforskningsinstituttet, Strandgaten 196, 5817 Bergen, Norge

e-post: anne.britt.sando@imr.no
Telefon: +47 934 34 060

Utdannelse
1992: Cand. scient. (Master Degree) i hydrodynamikk, Inst. for anvendt mat., Univ. i Bergen, Norge

1999: Dr. scient. (PhD) i numerisk modellering , Nansensenter for miljø og fjernmåling og Univ. i Bergen, Norge

Ansettelseshistorikk
2001-2005: Post. Doc. in numerical ocean modelling at Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

2006-2009: Forsker på Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC)

2009-nå: Forsker på Havforskningsinstituttet (HI)

2003-nå: Tilknyttet with the Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR)

Veiledninger
Ferdige:

Kristin Richter Influence of large-scale atmospheric forcing on North Atlantic - Nordic Seas Ocean Circulation

Katherine Duarte Norsk pressedekning av klimaendringer i 2007- et studie av klimajournalistikk i fem norske aviser

Prosjekter
Ferdige:

West-Nordic Ocean Climate programme, Nordisk ministerråd

POCAHONTAS: “Polar Climate and Heat Transport”, Norges forskningsråd

NORCLIM: “Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century”, Norges forskningsråd

“Subpolar Gyre Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning

“Downscaling Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning

“Barents Sea Synthesis”, Bjerknessenteret for klimaforskning
IPCC: “IPCC AR5”, Senter for klimadynamikk

PRACTICE: “Predictability of Arctic/North Atlantic climate”, Senter for klimadynamikk

REGSCEN: “Regional Downscaling”, Senter for klimadynamikk (Project Leader)

EPOCASA: “Enhancing seasonal-to-decadal Prediction Of Climate for the North Atlantic Sector and Arctic”, Norges forskningsråd

NORTH: “NORthern constraints on the Atlantic ThermoHaline circulation”, Norges forskningsråd

PARADIGM: “Prediction and regional downscaling models” (Project Leader), Senter for klimadynamikk

Pågående:

ArcChange: "ARCtic Marine Resources under Climate Change", Norges Forskningsråd

BCPU: "Bergen Clomatr Preduction Unit", Trond Mohn Stiftelsen

EMULATE: "Enhancing Mechanistic Understanding of mod-latitude LArge-scale circulaTion Errors", Bjerknessenteret

CVA: "Climate change Vulnerability Assessment", Havforskningsinstituttet

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Barents Sea plankton production and controlling factors in a fluctuating climate

Anne Britt Sandø, Erik Askov Mousing, W.P. Budgell, Solfrid S Hjøllo, Morten D Skogen, Bjørn Ådlandsvik
ICES Journal of Marine Science 78 p. 1999-2016
2020

Climate change and new potential spawning sites for Northeast Arctic cod

Anne Britt Sandø, Geir Odd Johansen, Asgeir Aglen, Jan Erik Stiansen, Angelika Renner
Frontiers in Marine Science
2019

A participatory scenario method to explore the future of marine social-ecological systems

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Johanna J Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
Fish and Fisheries 20 p. 434-451
2018

Future ecosystem changes in the Northeast Atlantic: a comparison between a global and a regional model system

Morten D. Skogen, Solfrid Sætre Hjøllo, Anne Britt Sandø, Jerry Tjiputra
ICES Journal of Marine Science 75 p. 2355-2369
2018

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock.

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum, Geir Ottersen
PLOS ONE 13 p. 1-13
2018

Variability along the Atlantic water pathway in the forced Norwegian Earth System Model

Helene R. Langehaug, Anne Britt Sandø, Marius Årthun, Mehmet Ilicak
Climate Dynamics p. 1-20
2016

Arctic Ocean heat impact on regional ice decay – a suggested positive feedback

Vladimir Ivanov, Vladimir Alexeev, Nikolay V. Koldunov, Irina Repina, Anne Britt Sandø, Lars H. Smedsrud, Alexander Smirnov
Journal of Physical Oceanography 46 p. 1437-1456
2016

Transport of salt and freshwater in the Atlantic Subpolar Gyre

Andreas Born, Thomas F. Stocker, Anne Britt Sandø
Ocean Dynamics 66 p. 1051-1064
2014

Poleward ocean heat transports, sea ice processes, and Arctic sea ice variability in NorESM1-M simulations

Anne Britt Sandø, Yongqi Gao, Helene R. Langehaug
Journal of Geophysical Research (JGR): Biogeosciences 119 p. 2095-2108
2014

Downscaling IPCC control run and future scenario with focus on the Barents Sea

Anne Britt Sandø, Arne Melsom, William Paul Budgell
Ocean Dynamics 64 p. 927-949
2014

Modelling ocean acidification in the Nordic and Barents Seas in present and future climate

Morten D. Skogen, Are Olsen, Knut Yngve Børsheim, Anne Britt Sandø, Ingunn Skjelvan
Journal of Marine Systems 131 p. 10-20
2013

The role of the Barents Sea in the arctic climate system

Lars Henrik Smedsrud, Igor Esau, Randi Ingvaldsen, Tor Eldevik, Peter M. Haugan, Camille Li, Vidar Surén Lien, Are Olsen, Abdirahman Omar, Odd Helge Otterå, Bjørg Risebrobakken, Anne Britt Sandø, Vladimir A. Semenov, Svetlana Sorokina
Reviews of Geophysics 51 p. 415-449
2012

Mechanisms for variable North Atlantic-Nordic seas exchanges

Anne Britt Sandø, Jan Even Øie Nilsen, Tor Eldevik, Mats Bentsen
Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans 117
2010

Importance of heat transport and local air-sea heat fluxes for Barents Sea climate variability

Anne Britt Sandø, Jan Even Øie Nilsen, Yongqi Gao, Katja Lohmann
Journal of Geophysical Research (JGR): Oceans 115
2009

Large biogeographical shifts in the north-eastern Atlantic Ocean: From thesubpolar gyre, via plankton, to blue whiting and pilot whales

Hjálmar Hátún, Mark Payne, Gregory Beaugrand, Philip Chris Reid, Anne Britt Sandø, Helge Drange, Bogi Hansen, Jan Arge Jacobsen, Dorete Bloch
Progress in Oceanography 80 p. 149-162
2009

Observed sources and variability of Nordic seas overflow

Tor Eldevik, Jan Even Øie Nilsen, Doroteaciro Iovino, Anders Olsson, Anne Britt Sandø, Helge Drange
Nature Geoscience 2 p. 405-409
2008

Relation between the wind stress curl in the North Atlantic and the Atlantic inflow to the Nordic Seas

Anne Britt Sandø, Tore Furevik
Journal of Geophysical Research (JGR) 113
2006

Passive tracers and active dynamics: A model study of hydrography and circulation in the northern North Atlantic

C. Mauritzen, Solfrid Sætre Hjøllo, Anne Britt Sandø
Journal of Geophysical Research (JGR) 111
2005

Influence of the Atlantic subpolar gyre on the thermohaline circulation

Hjalmar Hatun, Anne Britt Sandø, Helge Drange, Bogi Hansen, H Valdimarsson
Science 309 p. 1841-1844

Poster

2017

ARCtic Marine Resources and Climate Change: Environmental, Socio-Economic Perspectives and Governance

Angelika Renner, Sturla F Kvamsdal, Nils-Arne Ekerhovd, Alf Håkon Hoel, Bjarte Bogstad, Cecilie Hansen, Geir Odd Johansen, Anne Britt Sandø, Jan Erik Stiansen
2017

Barents Sea 2050 - uncertain future ahead

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Sheila Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
2017

A MULTIPLE-PERSPECTIVE SCENARIO METHOD TO EXPLORE THE FUTURE OF MARINE SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS. AN APPLICATION TO THE BARENTS SEA

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Johanna J. Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik, Poul Degnbol
2012

Ventilation, pathways, and overflows of the Nordic Seas

Jan Even Øie Nilsen, Tor Eldevik, Øystein Skagseth, Ilker Fer, Tore Furevik, Mirjam Sophia Glessmer, Emil Jeansson, Kjell Arne Mork, K. Oliver, A. Olsson, Anne Britt Sandø, Lars Henrik Smedsrud, Kjetil Våge, Svein Østerhus
2011

Large bio-geographical shifts in the north-eastern Atlantic Ocean: From the subpolar gyre, via plankton, to blue whiting and pilot whales

Sandø, Anne Britt
2007

The relation between the wind stress curl in the North Atlantic and the Atlantic inflow to the Nordic Seas

Sandø, Anne Britt
2007

Greenland Sea does not control the overflows feeding the Atlantic conveyor

Tor Eldevik, Jan Even Øie Nilsen, Dorotea Iovino, A. Olsson, Anne Britt Sandø
2006

Nordic Seas pathways and overflows of the Nordic Seas as traced out by SF6

Tor Eldevik, Anders Olsson, Fiammetta Straneo, Anne Britt Sandø, T. Tanhua, M. -J. Messias
2006

Little trace of the Greenland Sea in the Atlantic Conveyor

Tor Eldevik, Jan Even Nilsen, Anders Olsson, Anne Britt Sandø, Dorotea Iovino
2006

Any trace of the Greenland Sea in the Conveyor? Buoyancy loss in the Nordic Seas: A driver of the Atlantic Conveyor?

Tor Eldevik, Jan Even Nilsen, Anders Olsson, Anne Britt Sandø
2004

Nordic Seas pathways and export

Tor Eldevik, Fiammetta Straneo, Anne Britt Sandø, Tore Furevik
2004

Seasonal to decadal temperature variations in the Faroe-Shetland inflow waters

Anne Britt Sandø, Hjalmar Hatun, Helge Drange, Mats Bentsen
2003

Ventilation and spreading of Greenland Sea water

Tor Eldevik, F. Straneo, Tore Furevik, Anne Britt Sandø, Helge Drange

Mediebidrag

2017

Svalbard er et termometer på naturlige og menneskeskapte klimaendringer

Sandø, Anne Britt
2011

Fryktar dårlegare kår for langrenn

Sandø, Anne Britt
2007

Svarer på dine klimaspørsmål

Anne Britt Sandø, Lars Henrik Smedsrud, Ina K. Thorstensen Kindem, Erik Wilhelm Kolstad, Kerim Hestnes Nisancioglu, Anne Elisabeth Bjune, Christophe Sturm, Svein Sundby
2006

Golfstrømmen stanset ikke

Tor Eldevik, Anne Britt Sandø, Helge Drange
2006

Golfstrømmen stanset i ti dager

Sandø, Anne Britt
2005

Håp for Golfstrømmen

Helge Drange, Anne Britt Sandø
2005

Friskmelder Golfstrømmen

Helge Drange, Anne Britt Sandø
2005

Avblåser frykten for en ny istid

Helge Drange, Anne Britt Sandø, Harald Loeng

Kapitler og bøker

2017

Physical and socio-economic environment

Rasmus Benestad, Vladimir Ivanov, Peter Arbo, Glen Philip Peters, Maria Ananicheva, Andreas Dobler, Ralf Döscher, Igor Esau, Randi Brunvær Ingvaldsen, Ketil Isaksen, Christian Jaedicke, Zeigniew Klimont, Torben Koenigk, Meri Korhonen, Kaarle Kupianen, Anna Luomaranta, Arne Melsom, Geir Morholdt, Jan Even Øie Nilsen, Gunnar Noer, Kajsa Parding, Ville-Veikko Paunu, Anette Rinke, Anne Britt Sandø, Dagrun Vikhamar-Schuler, Igor Shkolnik, Morten D. Skogen, Michael Tjernstrøm, Ari Venäläinen, Timo Pekka Vihma
p. 59-108
2005

Pathways and export of Greenland Sea water

Tor Eldevik, Fiamma Straneo, Anne Britt Sandø, Tore Furevik
p. 89-104
2005

Seasonal to Decadal Temperature Variations in the Faroe-Shetland Inflow Water

Hjalmar Hatun, Anne Britt Sandø, Helge Drange, Mats Bentsen
p. 239-250

Populærvitenskapelige artikler

2020

Climate Change and New Potential Spawning Sites for Northeast Arctic cod

Anne Britt Sandø, Geir Odd Johansen, Asgeir Aglen, Jan Erik Stiansen, Angelika Renner
Frontiers in Marine Science

Faglige foredrag

2021

EMULATE (Enhancing Mechanistic Understanding of midlatitude LArge-scale circulaTion Errors)

Stefan Pieter Sobolowski, Erica Madonna, Stephen Outten, Anne Britt Sandø, Clio Michel, Camille Li, Martin Peter King, Anne-Katrine Faber, Stina Olandersson, Lilan Chen, xinshu fu
2021

Key physical processes for evaluating climate impacts on subarctic primary production

Jerry Tjiputra, Mari Myksvoll, Anne Britt Sandø, Annette Samuelsen, Caglar Yumruktepe, Camille Li, Erik Askov Mousing, Geir Ottersen
2021

IMR Climate Impact Analysis for 39 stocks in the Northeast Atlantic

Svein Sundby, Olav S. Kjesbu, Anne Britt Sandø, Maud Alix, Geir Huse
2019

Fremtidige klimaendringer og mulige effekter på det marine økosystemet

Sandø, Anne Britt
2019

Fremtidige klimaendringer og mulige effekter på det marine økosystemet

Sandø, Anne Britt
2019

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum
2019

Possible Barents Sea climate and ecosystem changes in a moderate future emission scenario (RCP4.5)

Anne Britt Sandø, Erik Askov Mousing, William Paul Budgell, Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen
2019

Climate change and new potential spawning sites for Northeast Arctic cod

Anne Britt Sandø, Geir Odd Johansen, Asgeir Aglen, Jan Erik Stiansen, Angelika Renner
2019

Climate vulnerability assessments ‒ a mechanistic approach.

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Espen Strand, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Bridie Jean Marie Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Mechanisms behind changes in Northeast Atlantic cod stocks during climate warming

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Ottersen, Bridie A. Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Primary drivers of changes in productivity in a future warmer Barents Sea - a comparison of 3 downscaled ecosystem models

Erik Askov Mousing, Anne Britt Sandø, Philip Wallhead, Solfrid Sætre Hjøllo, Ingrid H. Ellingsen, Morten D. Skogen
2018

Climate vulnerability of marine fish, response traits and mechanisms

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Morten D. Skogen, Bridie Jean Marie Allan, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Future ecosystem changes in the Northeast Atlantic: a comparison between a global and a regional model system

Solfrid Sætre Hjøllo, Morten D. Skogen, Anne Britt Sandø, Jerry Tjiputra
2018

Climate change and new potential spawning sites for Northeast Arctic Cod

Anne Britt Sandø, Angelika Renner, Geir Odd Johansen, Jan Erik Stiansen, Asgeir Aglen
2018

Future climate changes and possible ecosystem effects

Sandø, Anne Britt
2017

Multi-year prediction of the Barents Sea cod stock

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Sebastian Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum
2017

Exploring the future of the Barents Sea social-ecological system

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, S Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Knut Sunnanå, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
2016

PARADIGM: Prediction And RegionAl DownscalInG Models

Sandø, Anne Britt
2016

Uncertainties in future ocean climate projections

Sandø, Anne Britt
2016

The Atlantic Water pathway in the Norwegian Earth System Model

Anne Britt Sandø, Helene R. Langehaug, Marius Årthun, Mehmet Ilicak
2016

Climate changes and consequences for aquaculture

Sandø, Anne Britt
2015

Variable North Atlantic-Arctic exchanges and effects on sea ice processes and extent

Sandø, Anne Britt
2015

Ekstremvær - hva kan vi forvente oss?

Sandø, Anne Britt
2014

Smelting og ferskvann svekker ikke nødvendigvis Atlanterhavsstrømmen

Jan Even Øie Nilsen, Tor Eldevik, Doroteaciro Iovino, Anders Olsson, Anne Britt Sandø, Helge Drange, Mirjam Sophia Glessmer, Kjetil Våge
2014

Downscaling IPCC models using ROMS

Anne Britt Sandø, William Paul Budgell, Arne Melsom
2014

Poleward ocean heat transports, sea ice processes and sea ice variability in NorESM1-M simulations

Anne Britt Sandø, Helene R. Langehaug, Gao Yongqi
2013

Modeling ocean acidification in the Nordic and Barents Seas in present and future climate

Morten D. Skogen, Are Olsen, Yngve Børsheim, Anne Britt Sandø, Ingunn Skjelvan
2013

FNs femte klimarapport

Sandø, Anne Britt
2013

FNs femte klimarapport

Sandø, Anne Britt
2013

Poleward ocean heat transports, sea ice processes and Arctic sea ice variability in CMIP5 simulations

Anne Britt Sandø, Helene R. Langehaug, Yongqi Gao
2013

SKD Regscen

Anne Britt Sandø, Stefan Pieter Sobolowski
2012

Downscaling IPCC models using ROMS

Anne Britt Sandø, Arne Melsom, William Paul Budgell
2012

Downscaling IPCC models using ROMS

Anne Britt Sandø, Arne Melsom, William Paul Budgell
2012

The role of the Barents Sea in the climate system

Lars Henrik Smedsrud, Randi Ingvaldsen, Igor Esau, Abdirahman Omar, V. Lien, Bjørg Risebrobakken, V. Semenov, Anne Britt Sandø, Peter M. Haugan, Are Olsen, Tor Eldevik, Odd Helge Otterå, Camille Li
2011

Variable North Atlantic-Arctic exchanges and effects on sea ice processes and extent

Sandø, Anne Britt
2011

Regional climate scenarios for the Barents Sea

Bjørn Ådlandsvik, William Paul Budgell, Anne Britt Sandø
2011

Nedskalering av framtidige klimascenarier for Barentshavet

Bjørn Ådlandsvik, William Paul Budgell, A. Melsom, Vidar Surén Lien, Anne Britt Sandø
2010

IMR downscalings of North Sea future climate

Bjørn Ådlandsvik, Anne Dagrun Sandvik, Solfrid Sætre Hjøllo, W.P. Budgell, Anne Britt Sandø
2010

Mechanisms behind the North Atlantic-Nordic Seas Exchanges

Sandø, Anne Britt
2010

Mechanisms behind the North Atlantic-Nordic Seas Exchanges

Sandø, Anne Britt
2010

Klima etter København

Sandø, Anne Britt
2009

The importance of heat transports and local air-sea heat fluxes to the Barents Sea climate variability

Sandø, Anne Britt
2009

The importance of heat transports and local air-sea heat fluxes to the Barents Sea climate variability

Sandø, Anne Britt
2009

The importance of heat transports and local air-sea heat fluxes to the Barents Sea climate variability

Sandø, Anne Britt
2009

The North-eastern AMOC: Stability of the Deep and Shallow Exchanges through the Iceland-Scotland Gap

B. Hansen, H. Hatun, Svein Østerhus, D. Quadfasel, B. Turrell, S. Hughes, B. Berx, T. Sherwin, S.M. Olsen, Anne Britt Sandø
2007

The Greenland Sea does not control the overflows feeding the Atlantic conveyor

Tor Eldevik, Jan Even Nilsen, D. Iovino, Anders Olsson, Anne Britt Sandø
2007

The Greenland Sea does not control the overflows feeding the Atlantic conveyor

Tor Eldevik, Jan Even Øie Nilsen, Dorotea Iovino, A. Olsson, Anne Britt Sandø, Helge Drange
2007

Nåtidens klimaendringar

Sandø, Anne Britt
2006

Passive tracers and active dynamics - a model study of hydrography and circulation in the northern North Atlantic

Cecilie Mauritzen, Solfrid Sætre Hjøllo, Anne Britt Sandø
2006

Little trace of the Greenland Sea in the Atlantic Conveyor

Tor Eldevik, Jan Even Nilsen, Anders Olsson, Anne Britt Sandø
2006

Is the Greenland Sea a major part of the Atlantic Conveyor?

Tor Eldevik, Jan Even Nilsen, Anders Olsson, Anne Britt Sandø
2006

The relation between the wind stress curl in the North Atlantic and the Atlantic inflow to the Nordic Seas

Sandø, Anne Britt
2006

North Atlantic Oscillation and subpolar gyre variations

Sandø, Anne Britt
2006

The relation between the wind stress curl in the North Atalntic and the Atlantic inflow to Nordic Seas

Sandø, Anne Britt
2005

On the influence of the Atlantic Subpolar Gyre on the Thermohaline circulation

Sandø, Anne Britt
2005

Tracing out the export pathways and overflows of the Nordic Seas

Tor Eldevik, Anders Olsson, Fiammetta Straneo, Anne Britt Sandø, Tore Furevik
2005

Interannual to multi-decadal variability in present day climate

Ken Drinkwater, Anne Britt Sandø, Øystein Skagseth, Einar Svendsen, Svein Østerhus
2004

On the recent time history and forcing of the inflow of Atlantic Water to the Arctic Mediterranean

Jan Even Øie Nilsen, Hjálmar Hátún, Anne Britt Sandø, Ingo Bethke, Olivier Laurantin, Yongqi Gao, Helge Drange, Tore Furevik

Annet tidsskriftbidrag

2017

Regional oppvarming bak isrekord

Vidar Surén Lien, Anne Britt Sandø, Øystein Skagseth, Frode Bendiksen Vikebø
Dagens næringsliv p. 28-28
2014

Frp på ytterkanten

Vidar Surén Lien, Anne Britt Sandø, Melissa Chierici, Sigrid Lind
Bergens Tidende
2008

Klimaforskernes krystallkule

Sandø, Anne Britt
Bergens Tidende

Rapporter og avhandlinger

2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2019

Climate in Svalbard 2100

Willem van der Bilt, Jostein Bakke, Lars H. Smedsrud, Monica Sund, Thomas Schuler, Sebastian Westermann, Wai Kwok Wong, Stein Sandven, Matthew James Ross Simpson, Morten D. Skogen, O. Pavlova, Ole Ravndal, Bjørg Risebrobakken, Tuomo Saloranta, Abdelkader Mezghani, Jan Even Øie Nilsen, Irene Brox Nilsen, Halfdan Kierulf, Jack Kohler, Kjetil Melvold, Herdis Motrøen Gjelten, Jeanette Gundersen, Christian Jaedicke, Andreas Dobler, Rune Engeset, Regula Frauenfelder, Sebastian Gerland, Hanne H Christiansen, Knut Yngve Børsheim, Øyvind Breivik, Kristian Breili, Christopher Paul Borstad, Rasmus Benestad, Ketil Isaksen, Muralidhar Adakudlu, Eirik Førland, Hege Hisdal, Julia Lutz, Stephanie Mayer, Inger Hanssen-Bauer, Anne Britt Sandø, Jess Andersen, Frank Nilsen, Asgeir Sorteberg, Hong Li, Jim Bogen, Stein Beldring
2017

Climate in Norway 2100 - a knowledge base for climate adaptation

Inger Hanssen-Bauer, E. J. Førland, Ingjerd Haddeland, Hege Hisdal, Deborah Lawrence, Stephanie Mayer, Atle Nesje, Jan Even Øie Nilsen, Stein Sandven, Anne Britt Sandø, Asgeir Sorteberg, Bjørn Ådlandsvik
2015

Klima i Norge 2100 - Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert 2015

Inger Hanssen-Bauer, Eirik J. Førland, Ingjerd Haddeland, Hege Hisdal, Stephanie Mayer, Atle Nesje, Jan Even Øie Nilsen, Stein Sandven, Anne Britt Sandø, Asgeir Sorteberg, Bjørn Ådlandsvik
1999

An isopycnic model of the Mediterranean Sea

Sandø, Anne Britt
1992

On the vertical structure of tidal waves. IV, 166 s

Sandø, Anne Britt
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)