Gå til hovedinnhold

Geir Ottersen

C%3A%5CUsers%5Cgeir%5CDesktop%5CHI 039232
Forsker
Telefon: 41047374
Avdeling: Oseanografi og klima

Jeg arbeider hovedsaklig med de store, kommersielt og økologisk viktige bestandene i norske havområder, inkludert torsk og sild i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Mye av arbeidet mitt er på statistisk analyse og modellering av innflytelsen av variasjoner i havklima på populasjonsdynamikken hos disse og andre fiskebestander i Nordatlanteren. Jeg er også interessert i klimaeffekter på økologi mer generelt. Jeg har bidratt til flere godt siterte reviewartikler og bokkapitler som utforsker likheter og forskjeller mellom ulike fiskebestander og områder og dessuten mellom marine og andre systemer.

Jeg er en av hovedforfatterne av FN’s klimapanel (IPCC) sin Spesialrapport på hav og isdekte områder som ble lansert 25. september 2019. Jeg har har vært med å skrive kapitelt på Polare områder, med hovedansvar for det som går på klimaeffekter på økosystemer og fiskebestander i Arktiske områder. Lanseringen var et høydepunkt i min rolle som forskningsformidler, med intervjuer i bl. a. BT og aftenposten.no og innslag på NRK Dagsrevyen.

Jeg leder flere prosjekter, inkludert CodDINA (Cod: DIet and food web dyNAmics, Forskningsrådet, 7.5 millioner NOK 2016-2019) og Barents-RISK («Assessing risk of cummulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services», 20 millioner NOK 2019-2022) der jeg deler ansvar med kollega Mette Skern-Mauritzen. Jeg leder en arbeidspakke, WP6 “Applications of iAOS towards Stakeholders” i EU H2020 prosjektet Intaros – («Integrated Arctic observation system», 15 M Euro 2016-2021, WP6 ca 3.5 M Euro).

Jeg er redaktør for de to vitenskapelig journalene PLOS ONE og Progress in Oceanography, tidligere for Climate Research og Marine Biology Research. Jeg har også være gjesteredaktør for spesialutgaver av andre journaler inkludert Progress in Oceanography, Climate Research, og Marine Biology Research. Jeg er evaluerer artikler (peer review) for rundt 20 tidsskrifter og i tillegg søknader til flere forskningsråd og organisasjoner internasjonalt.

Jeg er forfatter av ca 75 fagfellevurderte artikler, flere i høyt rangerte journaler som Science, Proceedings of the National Academy of Science USA, og Proceedings of the Royal Society of London. Jeg har dessuten bidratt på flere bøker og bokkapitler og en rekke ikke-fagfellevurderte artikler og rapporter

Curriculum Vitae

· Principal scientist within the area of climate effects on marine populations and ecosystems
· Works in both a pure academic science environment and the more applied institute sector
· Published 60+ peer reviewed papers, most on ecosystem impacts of climate variability and change
· Co-edited and written chapters in books on “The North Atlantic Oscillation – Climate significance and environmental impact” (American  Geophysical Union) and “Marine Ecosystems and Climate Variation” (Oxford University Press)
· Author of highly cited papers in, e.g., Science, Proceedings B London, Climate Research, Journal of Climate
· Writes and contributes to popular science articles, newspaper and radio interviews on climate impacts on and dynamics of marine ecosystems, fish and fisheries.
· A lead author of IPCC’s Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (2017-2019)
· Lead author of NOSCCA (North Sea Region Climate Change Assessment) Ch. 8 Environmental impacts –Marine Ecosystems (2016)
· Appointed member of the Scientific Steering Committee of international GLOBEC (Global Ocean Ecosystem Dynamics) for two terms (2000-2005).
· Chaired the ICES (International Council for the Exploration of the Sea) Cod and Climate Change working group (2006-2009).
· Appointed member of working group for the Norwegian governments Strategy plan for future marine production and management – HAV21 (2012).
· Key person in developing and implementing Norwegian Integrated Marine Management Plans (2010-.
· Contributed to NorACIA (Norwegian Arctic Climate Impact Assessment, 2010)
· Popular and scientific presentations on climate impacts at many levels, e.g.: 4th grade kids, Local Lions Club annual assembly, University Summer School on the Arctic, MSc and PhD courses, scientific conferences.
· Leads WP on “Applications of iAOS towards Stakeholders” in the 15 M Euro H2020 project INTAROS –(Integrated Arctic observation system, European Commission H2020 BG-09 RIA (2016-2021).
 

Work experience
Geir Ottersen has been employed by the Institute of Marine Research (IMR, Norway) since 1989, just after MSc graduation. He is since 2003 a Principal scientist (1183, corresponds roughly to full professor). He is also affiliated to the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) at the Department of Biosciences at the University of Oslo, where he has had his work place since 1998 and is a member of the Core (leader) group.
 

Education
Geir Ottersen has a Cand. Mag. Degree (~B.S., 1986) in mathematics / computer science, a Cand. Scient. (~M.S.,1988) in applied statistics, and a Dr. Scient. (~Ph. D., 1996) in physical oceanography from the University of Bergen, Norway.


Present/recent project management
Ottersen currently leads or co-leads several projects, including Barents-RISK (Assessing risks of cumulative impacts on the Barents Sea ecosystem and its services; Research Council of Norway, 20 million NOK 2018-2022) and CodDINA (Cod: DIet and food web dyNAmics; Research Council of Norway, 7.5 million NOK 2016-2019).
He leads WP6 “Applications of iAOS towards Stakeholders” in the EC H2020 project Intaros – (Integrated Arctic observation system, European Commission H2020 BG-09 RIA. 15 M Euro over 5 years, WP6 ca 3.5 M Euro).

Personal details
Home address: Nadderudveien 143d, 1359 Eiksmarka, Norway
Employers address: Institute of Marine Research, P.O. Box 1870 Nordnes, 5024 Bergen, Norway
Office address: Institute of Biosciences, University of Oslo.
Date of birth: July 14 1963.
Family status: Married, 2 boys age 18 and 16
Nationality: Norwegian.
Telephone: (+47) 41047374

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2021

Ontogenetic spatial constraints of sub-arctic marine fish species

Lorenzo Ciannelli, Anna B. Neuheimer, Leif Christian Stige, Kenneth T. Frank, Joël Durant, Mary E. Hunsicker, Lauren Rogers, Steve Porter, Geir Ottersen, Natalia A. Yaragina
Fish and Fisheries p. 1-16
2021

Diets of the Barents Sea cod (Gadus morhua) from the 1930s to 2018

Bryony Townhill, Rebecca Emma Holt, Bjarte Bogstad, Joël Durant, John K. Pinnegar, Andrey V. Dolgov, Natalia A. Yaragina, Edda Johannesen, Geir Ottersen
Earth System Science Data 13 p. 1361-1370
2019

Time to look forward to adapt to ocean warming

Geir Ottersen, Jessica Melbourne-Thomas
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 116 p. 18157-18158
2019

Contrasting effects of rising temperatures on trophic interactions in marine ecosystems

Joel Marcel Durant, Juan Carlos Molinero, Geir Ottersen, Gabriel Reygondeau, Leif Christian Stige, Øystein Langangen
Scientific Reports 9:15213 p. 1-9
2019

Density‐ and size‐dependent mortality in fish early life stages

Leif Christian Stige, Lauren Rogers, Anna B. Neuheimer, Mary E. Hunsicker, Natalia A. Yaragina, Geir Ottersen, Lorenzo Ciannelli, Øystein Langangen, Joel Marcel Durant
Fish and Fisheries 20 p. 962-976
2019

Barents Sea cod (Gadus morhua) diet composition: long-term interannual, seasonal, and ontogenetic patterns

Rebecca Emma Holt, Bjarte Bogstad, Joel Marcel Durant, Andrey Dolgov, Geir Ottersen
ICES Journal of Marine Science 76 p. 1641-1652
2019

A participatory scenario method to explore the future of marine social-ecological systems

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Johanna J Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
Fish and Fisheries 20 p. 434-451
2018

Climate based multi-year predictions of the Barents Sea cod stock.

Marius Årthun, Bjarte Bogstad, Ute Daewel, Noel Keenlyside, Anne Britt Sandø, Corinna Schrum, Geir Ottersen
PLOS ONE 13 p. 1-13
2018

Multi-decadal variations in spawning ground use in Northeast Arctic haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Øystein Langangen, Leif Christian Stige, Kristina Øie Kvile, Natalia A. Yaragina, Jon Egil Skjæraasen, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Ottersen
Fisheries Oceanography 27 p. 435-444
2018

Environmental benefits of leaving offshore infrastructure in the ocean

Ashley M. Fowler, Anne-Mette Jørgensen, Jon C. Svendsen, Peter I. Macreadie, Daniel O.B. Jones, Arjen R. Boon, David J. Booth, Robin Brabant, Emily Callahan, Jeremy T. Claisse, Thomas Gunnar Dahlgren, Steven Degraer, Quenton R. Dokken, Andrew B. Gill, David G. Johns, Robert J. Leewis, Han J. Lindeboom, Olof Linden, Roelof Frans May, Albertinka J. Murk, Geir Ottersen, Donna M. Schroeder, Sunil M. Shastri, Jonas Teilmann, Victoria Todd, Gert Van Hoey, Jan Vanaverbeke, Joop W.P. Coolen
Frontiers in Ecology and the Environment
2018

Combined effects of fishing and oil spills on marine fish: Role of stock demographic structure for offspring overlap with oil

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Nathalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Nils Christian Stenseth, Øystein Langangen
Marine Pollution Bulletin 129 p. 336-342
2017

Effect of a fish stock's demographic structure on offspring survival and sensitivity to climate

Leif Christian Stige, Natalya Yaragina, Øystein Langangen, Bjarte Bogstad, Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114 p. 1347-1352
2016

Reproductive strategy of a migratory fish stock: Implications of spatial variations in natural mortality

Øystein Langangen, Geir Ottersen, Lorenzo Ciannelli, Frode Bendiksen Vikebø, Leif Christian Stige
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 73 p. 1742-1749
2015

Ecosystem processes are rarely included in tactical fisheries management

Mette Skern-Mauritzen, Geir Ottersen, Nils Olav Handegard, Geir Huse, Gjert Endre Dingsør, Nils Christian Stenseth, Olav Sigurd Kjesbu
Fish and Fisheries 17 p. 165-175
2015

Combined statistical and mechanistic modelling suggests food and temperature effects on survival of early life stages of Northeast Arctic cod (Gadus morhua)

Leif Christian Stige, Øystein Langangen, Nathalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth, Dag Øystein Hjermann
Progress in Oceanography 134 p. 138-151
2014

Recruitment, distribution boundary and habitat temperature of an arcto-boreal gadoid in a climatically changing environment: a case study on Northeast Arctic haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Camilla Stegen Landa, Geir Ottersen, Svein Sundby, Gjert Endre Dingsør, Jan Erik Stiansen
Fisheries Oceanography 23 p. 506-520
2014

Spatial variations in mortality in pelagic early life stages of a marine fish (Gadus morhua)

Øystein Langangen, Leif Christian Stige, NA Yaragina, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Nils Christian Stenseth
Progress in Oceanography 127 p. 96-107
2014

Productivity in the Barents Sea - Response to recent climate variability

Padmini Dalpadado, Kevin R. Arrigo, Solfrid Sætre Hjøllo, Francisco Rey, Randi Ingvaldsen, Erik Sperfeld, Gert L. van Dijken, Leif Christian Stige, Are Olsen, Geir Ottersen
PLOS ONE 9
2014

A review of early life history dynamics of Barents Sea cod (Gadus morhua)

Geir Ottersen, Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Leif Christian Stige, Frode Bendiksen Vikebø, Padmini Dalpadado
ICES Journal of Marine Science 71 p. 2064-2087
2014

Spatiotemporal statistical analyses reveal predator-driven zooplankton fluctuations in the Barents Sea

Leif Christian Stige, Padmini Dalpadado, Emma L. Orlova, Ann-Cecilie Boulay, Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Progress in Oceanography 120 p. 243-253
2013

Temporal shifts in recruitment dynamics of North Atlantic fish stocks: effects of spawning stock and temperature

Geir Ottersen, Leif Christian Stige, Joel Marcel Durant, Kung-Sik Chan, Tristan Alexander Rouyer, Kennneth F. Drinkwater, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 480 p. 205-225
2012

Horizontal distribution and overlap of planktivorous fish stocks in the Norwegian Sea during summers 1995-2006

Kjell Rong Utne, Geir Huse, Geir Ottersen, Jens Christian Holst, Vladimir Zabavnikov, Jan Arge Jacobsen, Gudmundur Jóhann Óskarsson, Leif Nøttestad
Marine Biology Research 8 p. 420-441
2012

Effects of interactions between fish populations on ecosystem dynamics in the Norwegian Sea–results of the INFERNO project

Geir Huse, Jens Christian Holst, Kjell Rong Utne, Leif Nøttestad, Webjørn Raunsgård Melle, Aril Slotte, Geir Ottersen, Tom Fenchel, Franz Uiblein
Marine Biology Research
2012

A combination of hydrodynamical and statistical modelling reveals non-stationary climate effects on fish larvae distributions

Manuel Hidalgo, Yvonne Gusdal, Gjert Endre Dingsør, Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen, Leif Christian Stige, Arne Melsom, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 279 p. 275-283
2012

Climate effects on Barents Sea ecosystem dynamics

Padmini Dalpadado, Randi Ingvaldsen, Leif Christian Stige, Bjarte Bogstad, Tor Knutsen, Geir Ottersen, Bjørnar Ellertsen
ICES Journal of Marine Science 69 p. 1303-1316
2011

Shifting dynamic forces in fish stock fluctuations triggered by age truncation?

Tristan Alexander Rouyer, Geir Ottersen, Joel Marcel Durant, Manuel Hidalgo, Dag Øystein Hjermann, Jonas Persson, Leif Christian Stige, Nils Christian Stenseth
Global Change Biology 17 p. 3046-3057
2011

The Norwegian plan for integrated ecosystem-based management of the marine environment in the Norwegian Sea

Geir Ottersen, Erik Joel Steinar Olsen, Gro I. van der Meeren, Are Dommasnes, Harald Ole Loeng
Marine Policy 35 p. 389-398
2011

Environmental toxicology: Population modeling of cod larvae shows high sensitivity to loss of zooplankton prey

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Dag Øystein Hjermann, Padmini Dalpadado, Louise Kiel Jensen, Nils Christian Stenseth
Marine Pollution Bulletin 62 p. 395-398
2011

Spawning stock and recruitment in North Sea cod shaped by food and climate

Esben Moland Olsen, Geir Ottersen, Marcos Llope, Kung-Sik Chan, Grégory Beaugrand, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 278 p. 504-510
2010

Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multistage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin (Mallotus villosus)

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Geir Ottersen, Anne Marie Eikeset, Nils Christian Stenseth
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 67 p. 1363-1375
2010

Direct and indirect climate forcing in a multi-species marine system

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Padmini Dalpadado, Kung-Sik Chan, Dag Øystein Hjermann, Dmitry Lajus, Nathalia A. Yaragina, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 277 p. 3411-3420
2010

On the processes linking climate to ecosystem changes

Ken Drinkwater, Gregory Beaugrand, Masahide Kaeriyama, Suam Kim, Geir Ottersen, R. Ian Perry, Hans Otto Pörtner, Jeffrey J. Polovina, Akinori Takasuka
Journal of Marine Systems 79 p. 374-388
2010

Major pathways by which climate may force marine fish populations

Geir Ottersen, Suam Kim, Geir Huse, Jeffrey J Polovina, Nils Christian Stenseth
Journal of Marine Systems 79 p. 343-360
2010

A digital temperature atlas for the Norwegian Sea

Ottersen, Geir
ICES Journal of Marine Science 67 p. 1525-1537
2008

Pronounced long-term juvenation in the spawning stock of Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua) and possible consequences for recruitment

Ottersen, Geir
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 65
2008

Ice-age survival of Atlantic cod: agreement between palaeoecology models and genetics

GR Bigg, CW Cunningham, Geir Ottersen, GH Pogson, MR Wadley, P Williamson
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 275
2007

Climate and the match or mismatch between predator requirements and resource availability

Joël M. Durant, Dag Ø. Hjermann, Geir Ottersen, Nils Chr. Stenseth
Climate Research (CR) 33 p. 271-283
2007

Fish and oil in the Lofoten-Barents Sea system: synoptic review of the effect of oil spills on fish populations

Dag Øystein Hjermann, Arne Melsom, Gjert Endre Dingsør, Joël M. Durant, Anne Maria Eikeset, Lars Petter Røed, Geir Ottersen, Geir Storvik, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 339 p. 283-299
2007

Density dependence and density independence during the early life stages of four marine fish stocks

Gjert Endre Dingsør, Lorenzo Ciannelli, Kung-Sik Chan, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Ecology 88 p. 625-634
2007

Spatial anatomy of species survival: Effects of predation and climate-driven environmental variability

Lorenzo Ciannelli, Gjert Endre Dingsør, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Kung-Sik Chan, Harald Gjøsæter, Jan Erik Stiansen, Nils Christian Stenseth
Ecology 88 p. 635-646
2007

Food web dynamics affect Northeast Arctic cod recruitment

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Anne Marie Eikeset, Geir Ottersen, Harald Gjøsæter, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 274 p. 661-669
2007

Fish and oil in the Lofoten-Barents Sea system: synoptic review of the effect of oil spills on fish populations

Dag Øystein Hjermann, Arne Melsom, Gjert Endre Dingsør, Joël M. Durant, Anne Maria Eikeset, Lars Petter Røed, Geir Ottersen, Geir Storvik, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 339 p. 283-299
2006

Changes in spawning stock structure strengthen the link between climate and recruitment in a heavily fished cod (Gadus morhua) stock

Geir Ottersen, Dag Ø. Hjermann, Nils Chr. Stenseth
Fisheries Oceanography 15 p. 230-243
2006

Cod and climate: effect of the North Atlantic Oscillation on recruitment in the North Atlantic

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Keith Brander, Kung-Sik Chan, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 325 p. 227-241
2006

Seasonal plankton dynamics along a cross-shelf gradient

Nils Christian Stenseth, M Llope, R Anadon, Lorenzo Ciannelli, Kung-Sik Chan, Dag Øystein Hjermann, Espen Bagøien, Geir Ottersen
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 273 p. 2831-2838
2005

Status report on the Barents Sea Ecosystem, 2004-2005

Jan Erik Stiansen, Bjarte Bogstad, William Paul Budgell, Padmini Dalpadado, Harald Gjøsæter, Kjellrun Hiis Hauge, Randi Brunvær Ingvaldsen, Harald Loeng, Mette Mauritzen, Sigbjørn Mehl, Geir Ottersen, Morten D. Skogen, Erling Kåre Stenevik
IMR/PINRO Joint Report Series 3
2005

Population dynamics of cod (Gadus morhua L.) in the North Sea region: biological density-dependent and climatic density-independent effects

Q Chen, K.-S. Chan, K. Lekve, E. Torstensen, J. Gjøsæter, Geir Ottersen, N.C. Stenseth
Marine Ecology Progress Series 302 p. 219-232
2005

Uniting ecologists into a smooth, tasty and potent blend

Nils Christian Stenseth, Atle Mysterud, Joel Marcel Durant, Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen
Marine Ecology Progress Series 304 p. 289-292
2005

Population dynamics of cod (Gadus Morhua L.) in the north sea region: intrinsic biological density-dependent and extrinsic climatic density-independent effects

QX Chen, Kung-Sik Chan, Kyrre Lekve, E Torstensen, J Gjøsæter, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 302 p. 219-232
2004

Indirect climatic forcing of the Barents Sea capelin: a cohort effect

Dag Ø. Hjermann, Nils Chr. Stenseth, Geir Ottersen
Marine Ecology Progress Series 273 p. 229-238
2004

Competition among fishermen and fish causes the collapse of Barents Sea capelin

Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 101 p. 11679-11684
2004

The population dynamics of North-east Arctic cod through two decades: an analysis based on survey data

Dag Øystein Hjermann, Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 61 p. 1747-1755
2003

Studying climate effects on ecology through the use of climate indices: the north Atlantic Oscillation, El Nino Southern Oscillation and beyond

N.C Stenseth, Geir Ottersen, J.W. Hurrell, A. Mysterud, M. Lima, K.-S. Chan, N.G. Yoccoz, Bjørn Ådlandsvik
Proc. R. Soc. Lond. B 270 p. 2087-2096
2003

Climate variability in the Barents Sea during the 20th century with focus on the 1990s

Randi Ingvaldsen, Harald Loeng, Bjørn Ådlandsvik, Geir Ottersen
ICES Marine Science Symposia 219 p. 160-168
2003

Studying climate effects on ecology through the use of climate indices: the North Atlantic Oscillation, El Niño Southern Oscillation and beyond

Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen, James W. Hurrell, Atle Mysterud, Kung-Sik Chan, Mauricio Lima, Nigel Yoccoz, Bjørn Ådlandsvik
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences 270 p. 2087-2096
2002

Do abiotic mechanisms determine interannual variability in length-at-age of juvenile Arcto-Norwegian cod?

Geir Ottersen, Kristin Helle, Bjarte Bogstad
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 59 p. 57-65
2002

Length dynamics in juvenile coastal Skagerrak cod: effects of biotic and abiotic processes

Kyrre Lekve, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth, Jacob Gjøsæter
Ecology 83 p. 1676-1688
2002

Ecological effects of climate fluctuations

Nils Christian Stenseth, Atle Mysterud, Geir Ottersen, J.W. Hurrell, K.-S. Chan, James W. Hurrell, M. Lima, Kung-Sik Chan, Mauricio Lima
Science 269 p. 1523-1528
2002

Early environmental influences on growth off Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua L.) from the 0-group stage to adults

Kristin Helle, Michael Pennington, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen
Environmental Biology of Fishes 65 p. 341-348
2001

Ecological effects of the North-Atlantic Oscillation

Geir Ottersen, B. Planque, Andrea Belgrano, Erik Post, P.C. Reid, Nils Christian Stenseth
Oecologia 128 p. 1-14
2001

Atlantic climate governs oceanographic and ecological variability in the Barents Sea

Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Limnology and Oceanography 46 p. 1774-1780
2001

Atlantic climate governs oceanographic and ecological variability in the Barents Sea

Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Limnology and Oceanography 46 p. 1774-1780
2001

Ecological effects of the North Atlantic Oscillation

Geir Ottersen, Benjamin Planque, Andrea Belgrano, Eric Post, Philip C. Reid, Nils Christian Stenseth
Oecologia 128 p. 1-14
2001

Cold and climate variability in the Barents Sea

Joachim W. Dippner, Geir Ottersen
Climate Research (CR) 17 p. 73-82
2000

Covariability in early growth and year-class strength of Barents Sea cod, haddock and herring

Geir Ottersen, Harald Loeng
ICES Journal of Marine Science 57 p. 339-348
2000

An evaluation of recruitment indices for Arcto-Norwegian cod (Gadus morhua L.)

Kristin Helle, Bjarte Bogstad, C. Tara Marshall, Kathrine Michalsen, Geir Ottersen, Michael Robert Pennington
Fisheries Research 48 p. 55-67
2000

Predicting the temperture of the Barents Sea

Geir Ottersen, Bjørn Ådlandsvik, Harald Loeng
Fisheries Oceanography 9 p. 121-135
1995

Larval fish growth in the Barents Sea

Harald Loeng, Herman Bjørke, Geir Ottersen
Canadian Special Publications Fisheries Aquatic Sciences 121 p. 691-698
1995

Effects of temperature, wind and spawning stock biomass on recruitment of Arcto-Norwegian cod

Geir Ottersen, Svein Sundby
Fisheries Oceanography 4 p. 278-294
1994

Influence of temperature variability on recruitment of cod in the Bareents Sea

Geir Ottersen, Harald Loeng, Askjell Raknes
ICES Marine Science Symposia 198 p. 471-481
1992

Climatic variability in the Norwegian and Barents Seas

Harald Loeng, Johan Blindheim, Bjørn Ådlandsvik, Geir Ottersen
ICES Marine Science Symposia 195 p. 52-61

Poster

2017

Integrated Arctic Observation System A Research and Innovation Action funded by EC H2020-BG-09 for 2016-2021. Marine ecosystem perspective for the ESSAS 2017 OSM

Geir Ottersen, Stein Sandven
2017

Barents Sea 2050 - uncertain future ahead

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Sheila Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
2017

A MULTIPLE-PERSPECTIVE SCENARIO METHOD TO EXPLORE THE FUTURE OF MARINE SOCIAL-ECOLOGICAL SYSTEMS. AN APPLICATION TO THE BARENTS SEA

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, Johanna J. Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik, Poul Degnbol
2009

Relative contribution of oceanographic conditions and spawning aggregations to cod larvae and 0-group seascape in the Barents Sea under different climatic scenario

Manuel Hidalgo, Yvonne Gusdal, Gjert E. Dingsør, Lorenzo Ciannelli, Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen, Leif Christian Stige, Ingerid Fossum, Arne Melsom, Nils Christian Stenseth
2004

Climatic conditions and seabird success as indicators for the future state of the Barents Sea ecosystem

Dag Øystein Hjermann, Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth

Mediebidrag

2019

Nordsjøen tømmes for fisk - Barentshavet fylles av torsk

Geir Ottersen, Nils Torsvik
2019

Breytt útbreiðsla getur torveldað stjórnun (Endret utbredelse kan forstyrre forvaltningen)

Ottersen, Geir
2019

I desse dagar (om kysttorsken)

Geir Ottersen, Håkon Haugsbø
2019

Forsker: – Urovekkende stigning på havnivået

Atle Andersson, Geir Ottersen
2019

Ropar varsku om varmare hav

Geir Ottersen, Erlend Astad Lorentzen
2019

Roper varsko om varmere hav

Erlend Astad Lorentzen, Geir Ottersen
2019

Roper varsku om varmare hav

Erlend Astad Lorentzen, Geir Ottersen
2019

Forsker-alarm: – Urovekkende havnivåstigning

Atle Andersson, Geir Ottersen
2019

Dette skremte nordmannen som var med på å skrive FNs klimarapport

Torgeir Strandberg, Geir Ottersen
2019

Intervju om FNs Klimarapport på hav og islagte områder

Ottersen, Geir
2017

Mannen og Havet

Ottersen, Geir
2017

Stort EU prosjekt skal drives fra Bergen

Ottersen, Geir
2016

Havforskarar vitjar Haaheim og Alsaker

Ottersen, Geir
2016

Havforskarar fekk omvising på Alsaker Fjordbruk

Ottersen, Geir
2014

Toskurin ongantíð havt tað betri í Barentshavinum

Ottersen, Geir
2014

Barentshavets torsk har aldrig haft det bedre

Ottersen, Geir
2014

Record fish stocks in the Barents Sea

Ottersen, Geir
2014

Fisken har aldri hatt det bedre

Ottersen, Geir
2014

- Har ikke hatt det bedre på 100 år

Ottersen, Geir
2012

Intervju på kunnskapsdepartementets webside www.utdanning.no

Ottersen, Geir
2011

Barents Sea (North-east Arctic) cod

Ottersen, Geir
2006

Klimaeffekter på nedfiskede bestander

Ottersen, Geir
2006

Torsken er truet

Ottersen, Geir

Kapitler og bøker

2017

Status of the natural and human environments

Wenche Eide, E. Carina, H. Keskitalo, Kit M. Kovacs, Randi Ingvalsen, Andrey N. Petrov, Maria Pettersson, Lovisa Solbär, Natalia Anisimova, Peter Arbo, Dag Avango, Per Axelsson, Rasmus Benestad, Padmini Dalpadado, Andrey Dolgov, Niklas Eklund, Elena Eriksen, Martin Forsius, Anne Kirstine Højholt Frie, Antti Hannukkala, John Richard Hansen, Ketil Isaksen, Edda Johannesen, Lis Lindal Jørgensen, Hossain Kamrul, Asta Kietäväinen, Tor Knutsen, Oleg Korneev, Dmitry Lajus, Kari Lehtonen, Pavel Ljubin, Pavel Lyubin, Michal Luszczuk, Dieter Müller, Emma L. Orlova, Willy Østreng, Geir Ottersen, Stanislav Patin, Vladimir Pavlov, Örjan Pettersson, Øyvind Ravna, Peder Roberts, Hein Rune Skjoldal, Peter Sköld, Päivi Soppela, Adam Stepien, Olof Stjernström, Petteri Vihervaara, Bob van Oort, Cecilie von Quillfeldt, Paul Warde
p. 5-46
2016

Description of the major ecosystems and their reference states

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Anders Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 21-26
2016

Ecological framework

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Anders Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 11-20
2016

Environmental Impacts - Marine Ecosystems

Keith M. Brander, Geir Ottersen, Jan P. Bakker, Grégory Beaugrand, Helena Herr, Stefan Garthe, Anita Gilles, Andrew Kenny, Ursula Siebert, Hein Rune Skjoldal, Ingrid Tulp
p. 241-274
2015

Hav

Gro Ingleid van der Meeren, Svein-Håkon Lorentsen, Geir Ottersen, Anders Jelmert
p. 39-49
2015

Beskrivelse av hoved-økosystemene og deres referansetilstand

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 21-26
2015

Økologisk rammeverk

Signe Nybø, Bård Pedersen, Olav Skarpaas, Iulie Aslaksen, Jarle W. Bjerke, Gregoire Certain, Hanne Edvardsen, Erik Framstad, Per Arild Garnåsjordet, Aksel Granhus, Hege Gundersen, Snorre Henriksen, Knut Hovstad, Anders Jelmert, Margaret McBride, Ann Norderhaug, Geir Ottersen, Eivind Oug, Hans-Christian Pedersen, Ann Kristin Schartau, Ken Olaf Storaunet, Gro Ingleid van der Meeren
p. 11-20
2010

Time-scales: centennial, decadal, interannual

Keith M. Brander, Ute Daewel, Ken F. Drinkwater, Georg H. Engelhard, Anatoly Filin, Martin Olof Lindegren, Brian R. MacKenzie, Irene Mantzouni, Peter Munk, Geir Ottersen, Holger Pohlmann, Brian Rothschild, Corinna Schrum, Jan Erik Stiansen, Svein Sundby, Kai Ulrich Wieland
p. 40-42
2008

Oversikt over økosystem Norskehavet

Ottersen, Geir
p. 64-65
2008

Decline and recovery of Atlantic cod (Gadus morhua) stocks throughout the North Atlantic

Ottersen, Geir
p. 39-66
2005

Climate forcing, food-web structure and community dynamics

Lorenzo Ciannelli, Dag Øystein Hjermann, P Lehodey, Geir Ottersen, J-T Duffy-Anderson, Nils Christian Stenseth
p. 143-169
2004

Marine Ecosystems and Climate Variation: The North Atlantic

Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen, James Hurrell, Andrea Belgrano
2004

Climatic fluctuations and marine systems: a genmeral introduction to the ecological effects

Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth, James W. Hurell
p. 3-15
2004

The responses of fish populations to ocean climate fluctuations

Geir Ottersen, J Alheit, Ken Drinkwater, Kevin Friedland, Eberhard Hagen, Nils Christian Stenseth
p. 73-94
2003

The Barents Sea ecosystem, 2002-2003

Jan Erik Stiansen, Geir Ottersen, P. Dalpadado, Harald Loeng, Randi Ingvaldsen
2003

The North Atlantic Oscillations

Jim W. Hurrell, Andrea Belgrano, Geir Ottersen, Y. Kushnir
2003

The response of the terrestrial ecosystems to climate variability associated with the North Atlantic Oscillation

Atle Mysterud, Nils Christian Stenseth, Nigel Yoccoz, Geir Ottersen, Rolf Langvatn
p. 235-262
2003

An overview of the Norht Atlantic Oscillation

J.W. Hurrell, Y. Kushnir, Geir Ottersen, M. Visbeck
p. 279
2003

The response of terresterial Ecosystems to climate Variability Associated with the North Atlantic Oscillation

A.E. Mysterud, NC Stenseth, NG Yoccoz, Geir Ottersen, R. Langvatn
p. 235-262

Populærvitenskapelige artikler

2019

Forskning på torsk

Leif Christian Stige, Øystein Langangen, Joel Marcel Durant, Halvor Knutsen, Esben Moland Olsen, Geir Ottersen
Biolog 37 p. 46-49
2016

En tøff start på Barentshavstorskens liv

Ottersen, Geir
Naturen 140 p. 261-268
2011

Klimaendringer og effekter på økosystemet i Barentshavet

Harald Loeng, Geir Ottersen
Ottar p. 29-33
2003

Den nordatlantiske oscillasjon (NAO) og torskerekruttering

Jan Erik Stiansen, Harald Loeng, Geir Ottersen
Fisken og Havet Særnummer 2 p. 83-85
1999

Varsling av havtemperaturen i Barentshavet

Harald Loeng, Geir Ottersen, Bjørn Ådlandsvik
Fisken og Havet, Særnummer 1999 p. 92-93

Faglige foredrag

2021

Climate changes the distribution of valuable fish stocks – a challenge for management and sustainable fisheries

Ottersen, Geir
2021

Key physical processes for evaluating climate impacts on subarctic primary production

Jerry Tjiputra, Mari Myksvoll, Anne Britt Sandø, Annette Samuelsen, Caglar Yumruktepe, Camille Li, Erik Askov Mousing, Geir Ottersen
2021

Arctic marine ecosystems: impacts of climate change

Ottersen, Geir
2021

Presentasjon av prosjektet CoDINA - Cod DIet and food web dyNAmics

Ottersen, Geir
2021

Oseanografiske katastrofer

Ottersen, Geir
2021

Demonstrating applications of an Integrated Arctic Observing System towards selected, diverse stakeholder groups

Geir Ottersen, Mikael K Sejr, Tim Kruschke, Gro Ingleid van der Meeren, Hanne Sagen, Anne Solgaard, Mathias Göckede, Finn Danielsen, Marie Maar
2021

Building integrated Arctic observing systems from in situ platforms

Stein Sandven, Hanne Sagen, Roberta Pirazzini, Agnieszka Beszczynska-Möller, Peter Voss, Finn Danielsen, Lisbeth Iversen, Goncalves Pedro, Torill Hamre, Geir Ottersen, Mikael Sejr, David B. Gustavson, Ruth Higgins, Erik Buch
2020

Klimaendringer og effekter på marine økosystemer og miljøverdier

Ottersen, Geir
2020

Ny havrapport fra FN’s klimapanel: Klimaendringer og konsekvenser for fisk, fiskerier og havbruk

Ottersen, Geir
2020

Impacts of climate change on marine ecosystems Lecture at BIO 4331, IBV, University of Oslo

Ottersen, Geir
2020

Defining ecosystem vulnerabilities and risks of cumulative impacts in a unifying Ecosystem Risk Assessment Framework

Nina Mikkelsen, Mette Skern-Mauritzen, Geir Ottersen, Claire W. Armstrong, Per Arneberg, Per Fauchald, Cecilie Hansen, Benjamin Planque, Raul Primicerio
2020

Hovedfunn fra FNs klimapanel sin spesialrapport på hav og islagte områder

Ottersen, Geir
2019

IPCC SROCC: Havet på vei inn i en ny tilstand

Ottersen, Geir
2019

Informasjon til HKH Kronprins Haakon om klimaendringer og effekter av disse

Sissel Rogne, Peter M. Haugan, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø
2019

FNs klimapanels spesialrapport om hav og is - Hovedfunn hav

Ottersen, Geir
2019

Hovedfunn fra FNs klimapanels spesialrapport om hav og islagte områder

Ottersen, Geir
2019

Rising temperatures and melting ice: Challenges and possible responses to changes in Arctic marine ecosystems and fisheries

Ottersen, Geir
2019

IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate: Main findings, present impacts and future risks

Ottersen, Geir
2019

Bio4150 Lecture on sea fisheries and marine ecosystem management

Ottersen, Geir
2019

Effekter av industrielle fiskerier og klimavariabilitet på marine økosystemer og fiskebestander

Ottersen, Geir
2019

IPCC's key findings on oceans and climate. What to expect from the coming report on ocean and cryosphere? Preliminary views

Geir Ottersen, Sandrine Benard
2019

WP6 Applications of iAOS towards stakeholders: general update and workplan for each task

Geir Ottersen, Mikael K. Sejr
2019

Density- and size-dependent mortality in fish early life stages

Leif Christian Stige, Lauren Rogers, Anna B. Neuheimer, Mary E. Hunsicker, Natalia A. Yaragina, Geir Ottersen, Lorenzo Ciannelli, Øystein Langangen, Joel Marcel Durant
2019

Climate vulnerability assessments ‒ a mechanistic approach.

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Espen Strand, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Bridie Jean Marie Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Mechanisms behind changes in Northeast Atlantic cod stocks during climate warming

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Frode Bendiksen Vikebø, Geir Ottersen, Bridie A. Allan, Morten D. Skogen, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Climate vulnerability of marine fish, response traits and mechanisms

Olav Sigurd Kjesbu, Anne Britt Sandø, Mari Skuggedal Myksvoll, Geir Ottersen, Frode Bendiksen Vikebø, Morten D. Skogen, Bridie Jean Marie Allan, Maria Fossheim, Geir Huse, Svein Sundby
2018

Klimaendringer, klimavariabilitet og effecter på marine økosystemer. Erfaringer fra FNs klimapanel og noen eksempler fra våre havområder

Ottersen, Geir
2018

Can spawning stock size structure help towards explaining offspring survival and sensitivity to climate in the Barents Sea cod stock?

Ottersen, Geir
2018

Marine ecosystems – climate effects and management

Ottersen, Geir
2018

Skrei - en fiskeribiolog forteller

Ottersen, Geir
2018

Sea fisheries and marine ecosystem management

Ottersen, Geir
2018

Klimaeffekter på marine økosystemer: Erfaringer fra FNs klimapanel og noen eksempler fra våre havområder

Ottersen, Geir
2018

WP6 - Demonstrate the performance of the IAOS towards stakeholders

Geir Ottersen, Mikael Kristian Sejr
2018

The role of cod in the decline in arctic fishes in the Barents sea

Edda Johannesen, Andrey V. Dolgov, Geir Ottersen
2017

Lecture on Sea fisheries and marine ecosystem management

Ottersen, Geir
2017

Torsken

Ottersen, Geir
2017

Marine ecosystems - climate effects and management

Ottersen, Geir
2017

Et hav av muligheter

Ottersen, Geir
2017

Observing systems for fish resources and marine ecosystems and some oceanography

Ottersen, Geir
2017

INTAROS – Integrated Arctic Observing System A EC H2020 Research and Innovation Action funded for 2016-2021. Marine ecosystem perspective for the ESSAS 2017 OSM.

Geir Ottersen, Stein Sandven
2017

Effect of a fish stock’s demographic structure on offspring exposure to possible oil spills

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Natalia A. Yaragina, Nils Chr. Stenseth, Øystein Langangen
2017

Cod diet and food web dynamics: What can we learn from the past?

Rebecca Emma Holt, Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Bjarte Bogstad
2017

Exploring the future of the Barents Sea social-ecological system

Benjamin Planque, Christian Mullon, Per Arneberg, Arne Eide, Jean-Marc Fromentin, S Heymans, Alf Håkon Hoel, Susa Niiranen, Geir Ottersen, Anne Britt Sandø, Martin Sommerkorn, Knut Sunnanå, Olivier Thébaud, Thorbjørn Thorvik
2016

Presentation of the projects SI_ARCTIC The Arctic Ocean Ecosystem and INTAROS

Vidar Surén Lien, Randi Brunvær Ingvaldsen, Geir Ottersen
2016

Marine ecosystems climate effects and management.

Ottersen, Geir
2016

Sea fisheries and the ecosystem approach to marine management. Forelesning Bio4150/9150

Ottersen, Geir
2016

Effect of juvenile distribution and environment on the Northeast Arctic haddock

Joel Marcel Durant, Geir Ottersen
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea: Achievements and Challenges

Geir Ottersen, Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg
2016

Environmental Impacts on the Marine Ecosystem of the North Sea, highlights from a new book chapter

Ottersen, Geir
2016

Fisk og Fiske. Foredrag for klasse 4c ved Eikeli Barneskole

Ottersen, Geir
2016

Innspill til Stortingsmelding om oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Ottersen, Geir
2016

The Norwegian Ecosystem-Based Management plan for the Barents Sea; Strengths, Flaws and Further Developments.

Gro Ingleid van der Meeren, Anne Britt Storeng, Cecilie von Quillfeldt, Geir Ottersen, Per Arneberg
2015

Havforskning fra rommet

Ottersen, Geir
2015

Integrert økosystemassessment en sentral del av helhetlig økosystembasert forvaltning Hva er det og hvilke metoder brukes

Ottersen, Geir
2015

Marine ecosystems climate effects and management

Ottersen, Geir
2015

Sea fisheries and the ecosystem approach to marine management

Ottersen, Geir
2014

"Eco-Harvest Control Rules"

Dorothy Jane Dankel, Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Olav Sigurd Kjesbu, Nils Christian Stenseth
2014

Fisk og fiske. Foredrag for klasse 4B, Eikeli Barneskole

Ottersen, Geir
2014

A review of early life history dynamics of Barents Sea cod

Ottersen, Geir
2014

Standing on the shoulders of Hjort - or in his shadow? Hjort’s insights and how they stand the test of time

Geir Ottersen, Bjarte Bogstad, Natalia A. Yaragina, Frode Bendiksen Vikebø, Padmini Dalpadado
2014

Climate and abundance affects distribution of a sub-arctic fish stock - a case study on Northeast Arctic haddock

Camilla Stegen Landa, Geir Ottersen, Svein Sundby, Gjert Endre Dingsør, Jan Erik Stiansen
2014

Match-mismatch and climate warming, what can we expect?

Joel Marcel Durant, Geir Ottersen
2014

Marine Spatial Planning in Norway: How to achieve public dialogue and involvement

Gro Ingleid van der Meeren, Øivind Bergh, Geir Ottersen
2014

Integrated Ecosystem Assessments in Norway: Comparison over three different ecosystems

Daniel Howell, Edda Johannesen, Geir Huse, Hein Rune Skjoldal, Gro Ingleid van der Meeren, Kjell Rong Utne, Geir Ottersen
2014

MSP case studies: Norwegian Integrated Management Plans

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

Role of Maritime Spatial Planning to achieve environmental objectives and targets

Gro Ingleid van der Meeren, Geir Ottersen
2013

The inter-sectorial management plans for Norwegian waters. A step towards a holistic approach

Ottersen, Geir
2013

What governs the recruitment of Barents Sea cod – a review

Ottersen, Geir
2013

Lecture on Sea fisheries- and integrated marine environment management

Ottersen, Geir
2013

Forvaltningsplan Nordsjøen/Skagerrak

Ottersen, Geir
2013

Presentation of Subchapter 4.a Impacts of Climate Change in marine ecosystems

Ottersen, Geir
2013

Presentation of the paper: Temporal shifts in recruitment dynamics of North Atlantic fish stocks: effects of spawning stock and temperature

Ottersen, Geir
2013

Videreutvikle metodikk for økosystembasert forvaltning

Hein Rune Skjoldal, Geir Ottersen
2012

Sea fisheries- and integrated marine environment management

Ottersen, Geir
2012

Rekruttering til viktige fiskebestander - kunnskap og kunnskapsmangler

Ottersen, Geir
2012

Effects of climate variation on young fish

Ottersen, Geir
2012

Nordsjøen: Status og lærdommer fra historiske endringer i økosystemet

Ottersen, Geir
2012

Elendig rekruttering av øyepål og tobis i 2010 og 2011 – hva skjer i Nordsjøen?

Ottersen, Geir
2012

Comparison across 42 North Atlantic fish stocks of temporal patterns in recruitment dynamics, including the role of spawning stock biomass and temperature

Ottersen, Geir
2012

Ottersen, G. (Dalpadado, P., Ingvaldsen, R., Stige, L.C., Bogstad, B., Knutsen, T., Ellertsen, B.). Climate effects on Barents Sea ecosystem dynamics

Ottersen, Geir
2012

Environmental effects on fish populations: Some principles, some examples, and comparisons between large ecosystems from the Mediterranean to the Barents Sea

Ottersen, Geir
2012

Svingninger i klima og økologiske effekter. Økologisk historie i Nordsjøen og Skagerrak

Ottersen, Geir
2012

Secondary productivity in the Barents Sea—role of phytoplankton and climate effects

Padmini Dalpadado, Kevin R. Arrigo, Solfrid Sætre Hjøllo, Randi Ingvaldsen, Are Olsen, Geir Ottersen, Francisco Rey, Leif Christian Stige, G.L. van Dijiken
2011

Sea fisheries- and integrated marine environment management

Ottersen, Geir
2011

The effect of climate variability on population dynamics of cod along the Norwegian Skagerrak coast

Ottersen, Geir
2011

Effects of climate variability on early life stages of fish (and thus on recruitment)

Ottersen, Geir
2011

The serial recruitment failure to North Sea fish stocks during the 2000s, is climate to blame?

Ottersen, Geir
2011

Improving the stock - recruitment relationship by including environmental data

Ottersen, Geir
2011

4.a Climate related changes in marine ecosystems

Ottersen, Geir
2011

Spawning stock and recruitment relationship in North Sea cod shaped by food and climate

Ottersen, Geir
2011

RECNOR - Recruitment Study on North Sea fish stocks

Ottersen, Geir
2009

Hvorfor blir fisken mindre? – hvordan fangst og fiske endrer bestandene

Ottersen, Geir
2009

Svikt i rekrutteringen til store fiskebestander i Nordsjøen – hvorfor?

Ottersen, Geir
2009

Spawning stock and recruitment relationship in North Sea cod shaped by food and climate

Ottersen, Geir
2009

Retrospective studies: time series analyses of cod and climate

Ottersen, Geir
2009

Combining hydrographical particles-tracking models with spatial analyses to evaluate spatial dynamics of cod larvae and 0-group in the Barents Sea

Manuel Hidalgo, Yvonne Gusdal, Gjert Endre Dingsør, Lorenzo Ciannelli, Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen, Leif Christian Stige, Ingerid Fossum, Arne Melsom, Nils Christian Stenseth
2009

Vil mulig dødelighet av dyreplankton etter et oljeutslipp påvirke fiskepopulasjoner?

Leif Christian Stige, Geir Ottersen, Padmini Dalpadado, Dag Øystein Hjermann, Nils Christian Stenseth
2009

Nordøst-arktisk torsk: effekter av klima, fiskeri-indusert evolusjon og artsinteraksjoner gjennom torskens livssyklus

Dag Øystein Hjermann, Manuel Hidalgo, Anne Marie Eikeset, Yvonne Gusdal, Gjert Endre Dingsør, Lorenzo Ciannelli, Geir Ottersen, Leif Christian Stige, Ingerid Fossum, Arne Melsom, Nils Christian Stenseth
2009

Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multi-stage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin

Dag Øystein Hjermann, Bjarte Bogstad, Gjert Endre Dingsør, Harald Gjøsæter, Geir Ottersen, Anne Marie Eikeset, Nils Christian Stenseth
2008

Where was there cod during the ice age?

Ottersen, Geir
2008

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Ukens orientering

Ottersen, Geir
2008

Impacts of climate change on flatfish populations - processes

Ottersen, Geir
2007

Report of the Cod and Climate Change Programme 2007

Svein Sundby, Geir Ottersen
2004

The influence of climate on cod, capelin and herring in the Barents Sea

Dag Øystein Hjermann, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
2003

Impact of climate variability on recruitment and distribution of Barents Sea cod. Abrupt climate chage and impact in cod

Ottersen, Geir
2003

ICES/GLOBEC CCC Report

Ottersen, Geir
2003

Distribution and migration

Ottersen, Geir
2003

Effects of climate variability and change on North Atlantic fish populations

Ottersen, Geir
2003

Effekter av klimaendtinge på fisk i Barentshavet

Ottersen, Geir
2003

The Response of Marine Ecosystems to Climate Variability Associated with the North Atlantic Oscillation

Ken Drinkwater, A. Belgrano, A. Borja, A. Conversi, M. Edwards, C. Greene, Geir Ottersen, A. Pershing, H. Walker
2003

An Overview of the North Atlantic Oscillation

J.W. Hurrell, Y. Kushnir, Geir Ottersen, M. Visbeck
2001

Temperature variability in the Northeast Atlantic

Geir Ottersen, Bjørn Ådlandsvik, Harald Loeng, Randi Ingvaldsen

Annet tidsskriftbidrag

2018

Klimaforskning i fare

Geir Ottersen, Knut Yngve Børsheim, Øivind Bergh
Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) p. 11-11
2013

Impact of climate and fisheries on sub-Arctic stocks - INTRODUCTION

Joel Marcel Durant, Geir Ottersen, Nils Christian Stenseth
Marine Ecology Progress Series 480 p. 199-203
2010

Introduction to the GLOBEC 3rd Open Science Meeting: From ecosystem function to ecosystem prediction Preface

R. Ian Perry, Manuel Barange, Eileen E. Hofmann, Coleen L Moloney, Geir Ottersen, Yasunori Sakurai
Progress in Oceanography 87 p. 1-5

Rapporter og avhandlinger

2021

Data Management Plan V2

Torill Hamre, Hanne Sagen, Stein Sandven, Finn Danielsen, Geir Ottersen, Agnieszka Beszczynska-Möller, Arnfinn Morvik, Asuka Yamakawa, Ingo Schewe, Martin B. Enghoff
2020

Status for miljøet i Barentshavet: Rapport fra Overvåkingsgruppen 2020

Anders Jelmert, Anne Britt Sandø, Anne Kirstine Højholt Frie, Bjarte Bogstad, Bjørn Einar Grøsvik, Elena Eriksen, Elvar H. Hallfredsson, Erling Kåre Stenevik, Espen Bagøien, Geir Ottersen, Georg Skaret, Gro Ingleid van der Meeren, Hannes Höffle, Ida Vee, Josefina Johansson, Lis Lindal Jørgensen, Margaret McBride, Melissa Chierici, Padmini Dalpadado, Per Arneberg, Randi Brunvær Ingvaldsen, Sylvia Frantzen, Vidar Surén Lien, Åge Sigurd Høines, Agneta Fransson, Arild Sundfjord, Cecilie von Quillfeldt, Christian Lydersen, Haakon Hop, Hallvard Strøm, Hanne Johnsen, Heli Anna Irmeli Routti, Ida Kristin Danielsen, Jon Aars, Kit M. Kovacs, Lisa Bjørnsdatter Helgason, Mikhail Itkin, Olga Pavlova, Philipp Assmy, Sebastien Descamps, Sigrid Lind, Sebastian Gerland, Gunnar Skotte, Kristine O. Stene, Øystein Leiknes, Hilde Kristin Skjerdal, Henning Jensen, Andre Frantzen Jensen, Norman Whitaker Green, Svein Håkon Lorentsen
2019

Report on stakeholder interaction in year 2 and 3

Erik Buch, Stein Sandven, Finn Danielsen, Lisbeth Iversen, Mikael Køie Poulsen, Geir Ottersen
2019

Deliverable 1.6. Data Governance Framework (including updated Data Management Plan)

Torill Hamre, Hanne Sagen, Stein Sandven, Finn Danielsen, Geir Ottersen, Agnieszka Beszczynska-Möller, Arnfinn Morvik, Ingo Schewe, Martin B. Enghoff
2017

Deliverable 1.3 Engagement Strategy

Edward Dwyer, Ruth M. Higgins, Sandra Sa, Donatella Zona, Erik Buch, Roberta Pirazzini, Finn Danielsen, Thomas Juul Pedersen, Geir Ottersen, Agata Goździk, Mikael K. Sejr, Hanne Sagen, Torill Hamre, Stein Sandven
2015

Metodikk for vurdering av samlet påvirkning og miljø-konsekvenser for marine økosystemer – en litteraturstudie

Ottersen, Geir
2015

Erfaringer fra et tiår med forvaltningsplanarbeid i Norge og utfordringer fremover. RAPPORT FRA SEMINAR OM FORVALTNINGSPLANARBEIDET, 28.–29. JANUAR 2015

Gro Ingleid van der Meeren, Per Arneberg, Geir Ottersen, Cecilie von Quillfeldt, Anne Britt Storeng
2014

Forvaltningsplan Barentshavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2014

Gro Ingleid van der Meeren, Gunnar Skotte, Geir Ottersen, Sylvia Franzen, Nina Mari Jørgensen, Anne Kirstine Højholt Frie, Svein-Håkon Lorentsen, Ingunn Selvik, Hege Iren Svensen
2013

Forvaltningsplan Norskehavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Per Arneberg, Geir Ottersen, Anne Kirstine Højholt Frie, Gro Ingleid van der Meeren, Josefina Johansson, Ingunn Selvik
2012

Forvaltningsplan Norskehavet – rapport fra overvåkingsgruppen 2012

Knut Sunnanå, Tone Vollen, Geir Ottersen, Anne Kirstine Højholt Frie, Ingunn Selvik
2012

HAV21 – Rapport fra arbeidsgruppe 2 | Forskning for næringsutvikling – fiskeri

Ottersen, Geir
2012

Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: sårbarhet for særlig verdifulle områder

Geir Ottersen, Egil Postmyr
2011

Conspecific Community Dynamics Models and their applications

Alexander Sadykov, Nils Christian Stenseth, Geir Ottersen
2010

Effekter på økosystemer og mangfold: NorACIA delutredning 3: Klimaendringer i norsk Arktis

Harald Loeng, Geir Ottersen, Martin-A. Svenning, Audun Stien
2008

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Vurdering av kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

Ottersen, Geir
2008

Report of the ICES/GLOBEC Working Group on Cod and Climate Change (WGCCC)

Ottersen, Geir
2005

Spatial patterns of age-0 cod survival in the Barents Sea

Lorenzo Ciannelli, Gjert Endre Dingsør, Bjarte Bogstad, Geir Ottersen, Kung-Sik Chan, Harald Gjøsæter, Nils Christian Stenseth
2005

Life history of Arcto-Norwegian cod

Geir Ottersen, Svein Sundby
2002

Report of the ICES/GLOBEC Workshop on the Dynamics of Growth in Cod

A. Anderson, Geir Ottersen, D. Swain
1996

Environmental impact on variability in recruitment, larval growth and distribution of Arcto-Norwegian cod

Ottersen, Geir
1989

Express-88, et statistisk ekspersystemskall

Ottersen, Geir
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)