Gå til hovedinnhold

Lene Kleppe

C%3A%5CUsers%5Clenek%5CDropbox%5CPhotos%5CProfilbilde%5CAktuelle%5CProfilbilde cropped more
Forsker
Telefon: 98620305
Avdeling: Reproduksjon og utviklingsbiologi


 

 

 

Arbeidsområde

Reproduksjonsfysiologi og genetikk i oppdrettsarter som Atlantisk laks og Atlantisk torsk. Som masterstudent i akvakultur (Universitetet i Bergen (UiB)/Havforskningsinstituttet (HI) 2007-2009) studerte jeg effekter av fettsyreinnhold i fôr på genuttrykk i ovarier i torsk. Mitt doktorgradsarbeid (UiB/HI 2009-2013) hadde fokus på karakterisering av transkriptomet til ovarier under oogenese og i tidlige embryo, og beskrivelse av effekter av maternalt stress på eggkvalitet i torsk. Som postdoktor (HI 2013-2017) begynte jeg å arbeide med laks, nærmere bestemt identifisering, karakterisering og funksjonelle studier av kandidatgener som er involvert i dannelse av kjønnsceller og pubertet. I dag er jeg ansatt som forsker, og er involvert i prosjekter som hovedsakelig fokuserer på å forstå og finne løsninger på utfordringer knyttet til miljøeffekter (rømt laks) og fiskevelferd (tidlig pubertet) i lakseoppdrett.

Nøkkelord: Akvakultur, Atlantisk laks, Atlantisk torsk, reproduksjonsfysiologi, kjønnsceller, sterilitet, eggkvalitet, genetikk, genredigering.

Curriculum Vitae

UTDANNELSE

2009-2013: Doktorgrad, Universitetet i Bergen. Tittel på avhandlingen: "Transcriptome dynamics in Atlantic cod (Gadus morhua L.) during oogenesis and early embryonic development and in embryos from cortisol treated females".

2007-2009: Mastergrad i akvakultur, Universitetet i Bergen. Tittel på masteroppgaven: ”Quantification and localization of StAR in Atlantic cod ovaries”.

2003-2006: Bachelorgrad i biologi, Universitetet i Bergen.

 

ARBEIDSERFARING

2017-: Forsker, Havforskningsinstituttet, Bergen.

2013-2016: Postdoktor, Havforskningsinstituttet, Bergen.

2013: Senioringeniør, Havforskningsinstituttet, Bergen.

2009-2013: Stipendiat, Havforskningsinstituttet, Bergen.

2009: Forskningstekniker, Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjon Matre, Matredal.

2008-2009: Røkter, Norsk Kveite AS, Askøy.

2006-2007: Forskningstekniker, Havforskningsinstituttet, Bergen.

 

PUBLIKASJONER

Kjærner-Semb, E, Ayllon, F, Kleppe, L, Sørhus, E, Skaftnesmo, KO, Furmanek, T, Segafredo, FT, Thorsen, A, Fjelldal, PG, Hansen, T, Taranger, GL, Andersson, E, Schulz, RW, Wargelius, A, Edvardsen, RB (2018). Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis, Scientific Reports 8:1912.

Skaftnesmo, KO, Edvardsen, RB, Furmanek, T, Crespo, D, Andersson, E, Kleppe, L, Taranger, GL, Bogerd, J, Schulz, RW, Wargelius, A (2017). Integrative testis transcriptome analysis reveals differentially expressed miRNAs and their mRNA targets during early puberty in Atlantic salmon. BMC Genomics 18:801.

Kleppe, L, Andersson, E, Skaftnesmo, KO, Edvardsen, RB, Fjelldal, PG, Norberg, B, Bogerd, J, Schulz, RW, Wargelius, A (2017). Sex steroid production associated with puberty is absent in germ cell-free salmon. Scientific Reports 7:12584.

Norberg, B, Kleppe, L, Andersson, E, Thorsen, A, Rosenlund, G, Hamre, K (2017). Effects of dietary arachidonic acid on the reproductive physiology of female Atlantic cod (Gadus morhua L.). General and Comparative Endocrinology 250:21-35.

Kleppe L, Edvardsen RB, Furmanek T, Andersson E, Juanchich A, Wargelius A (2017). bmp15l, figla, smc1bl, and larp6l are preferentially expressed in germ cells in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Molecular Reproduction and Development 84:76-87.

Wargelius A, Leininger S, Skaftnesmo KO, Kleppe L, Andersson E, Taranger GL, Schulz RW, Edvardsen RB (2016). Dnd knockout ablates germ cells and demonstrates germ cell independent sex differentiation in Atlantic salmon. Scientific Reports 6:21284.

Wargelius A, Furmanek T, Montfort J, Le Cam A, Kleppe L, Juanchich A, Edvardsen RB, Taranger GL, Bobe J (2015). A comparison between egg trancriptomes of cod and salmon reveals species-specific traits in eggs for each species. Molecular Reproduction and Development 82(5):397-404.

Kleppe L, Wargelius A, Johnsen H, Andersson E, Edvardsen RB (2015). Gonad specific genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.): characterization of tdrd7-2, dazl-2, piwil1 and tdrd1 genes. Gene 560(2):217-25.

Edvardsen RB, Leininger S, Kleppe L, Skaftnesmo KO, Wargelius A (2014). Targeted mutagenesis in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using the CRISPR/Cas9 system induces complete knockout individuals in the F0 generation. PLoS One 9(9):e108622.

Kleppe L, Edvardsen RB, Furmanek T, Taranger GL, Wargelius A (2014). Global transcriptome analysis identifies regulated transcripts during oogenesis and early embryogenesis in Atlantic cod. Molecular Reproduction and Development 81(7):619-35.

Kleppe L, Karlsen Ø, Edvardsen RB, Norberg B, Andersson E, Taranger GL, Wargelius A (2013). Cortisol treatment of prespawning female cod affects cytogenesis related factors in eggs and embryos. General and Comparative Endocrinology 189:84-95.

Kleppe L, Edvardsen RB, Kuhl, H, Malde K, Furmanek T, Drivenes Ø, Reinhardt R, Taranger GL, Wargelius A (2012). Maternal 3’UTRs: from egg to onset of zygotic transcription in Atlantic cod. BMC Genomics 13: 443.

Doktorgradsavhandling, Februar 2013: Transcriptome dynamics in Atlantic cod (Gadus morhua L.) during oogenesis and early embryonic development and in embryos from cortisol treated females. Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Faglige foredrag

2019

Highly efficient CRISPR/Cas9 knock-in in Atlantic salmon

Rolf Brudvik Edvardsen, Anne Hege Straume, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, hilal guralp, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Anna Wargelius
2019

How will ocean warming affect the reproductive performance of Atlantic cod, Gadus morhua?

Maud Alix, Lene Kleppe, Eva Andersson, Birgitta Norberg, Ørjan Karlsen, Jon Egil Skjæraasen, Olav Sigurd Kjesbu
2018

Hvordan fungerer laksens pubertetsgen?

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
2018

Optimization of CRISPR/Cas9 knock-in technology and application in salmon

Rolf Edvardsen, Anne Hege Straume, Kai Ove Skaftnesmo, Lene Kleppe, hilal guralp, Anna Wargelius
2016

Targeting germ cell survival factors to produce sterile salmon

Lene Kleppe, Anna Wargelius, Helge Tveiten, Sven Dirk Leininger, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Rüdiger W. Schulz, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rolf Edvardsen
(Nei)
2016

Targeting germ cell survival factors to produce sterile salmon through vaccination

Lene Kleppe, Anna Wargelius, Helge Tveiten, Sven Dirk Leininger, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Rüdiger W. Schulz, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rolf Edvardsen
(Nei)
2016

Sterile salmon by targeting factors involved in germ cell survival: novel strategies for sustainable fish farming

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Helge Tveiten, Sven Dirk Leininger, Kai Ove Skaftnesmo, Eva Andersson, Geir Lasse Taranger, Rüdiger W. Schulz, Tomasz Furmanek, Anna Wargelius
(Nei)
2016

Targeted mutagenesis in Atlantic salmon using the CRISPR/Cas9 system

Rolf Edvardsen, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Sven Dirk Leininger, Tomasz Furmanek, Geir Lasse Taranger, Rüdiger W. Schulz, Eva Andersson, Anna Wargelius
(Nei)
2016

Bruk av CRISPR/Cas9 i laks

Rolf Edvardsen, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Sven Dirk Leininger, Tomasz Furmanek, Geir Lasse Taranger, Rüdiger W. Schulz, Eva Andersson, Anna Wargelius
(Nei)
2016

Adaptive plasticity in Atlantic salmon- genetic predisposition of time at maturity and environmental triggers

Rolf Edvardsen, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Tomasz Furmanek, Tom Johnny Hansen, Per Gunnar Fjelldal, Carl Johan Rubin, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Elin Sørhus, Faezeh Mohammadi, Geir Dahle, Vidar Wennevik, Monica Favnebøe Solberg, Kevin Glover, Birgitta Norberg, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
(Nei)
2014

A comparison between egg trancriptomes of cod and salmon reveals species specific traits in eggs for each species

Anna Wargelius, Tomasz Furmanek, Jerome Montfort, Aurelie Le Cam, Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Geir Lasse Taranger, Julien Bobe
(Nei)
2014

APPLICATIONS OF GENOME-WIDE TECHNIQUES TO STUDY SALMON PHYSIOLOGY, DEVELOPMENT AND REPRODUCTION

Geir Lasse Taranger, Rolf Edvardsen, Lene Kleppe, Eva Andersson, Anna Wargelius
(Nei)
2013

GLOBAL TRANSCRIPTOME ANALYSIS IDENTIFIES REGULATED TRANSCRIPTS AND PATHWAYS ACTIVATED DURING OOGENESIS AND EARLY EMBRYOGENESIS IN ATLANTIC COD

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
(Nei)
2011

Maternal 3'UTRs: from egg to onset of zygotic transcription in Atlantic cod

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Heiner Kuhl, Ketil Malde, Tomasz Furmanek, Øyvind Drivenes, Richard Reinhardt, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
(Nei)

Vitenskapelige foredrag

2016

Sterile salmon by targeting factors involved in germ cell survival: novel strategies for sustainable fish farming

Kleppe L, Edvardsen RB, Tveiten H, Leininger S, Skaftnesmo KO, Andersson E, Taranger GL, Scülz RW, Furmanek T, Wargelius A
(Nei)
2016

Targeting germ cell survival factors to produce sterile salmon through vaccination

Kleppe L, Wargelius A, Tveiten H, Leininger S, Skaftnesmo KO, Furmanek T, Schulz RW, Taranger GL, Andersson E, Edvardsen RB
(Nei)
2016

Targeting germ cell survival factors to produce sterile salmon

Kleppe L, Wargelius A, Tveiten H, Leininger S, Skaftnesmo KO, Furmanek T, Schulz RW, Taranger GL, Andersson E, Edvardsen RB
(Nei)
2013

Global transcriptome analysis identifies regulated transcripts during oogenesis and early embryogenesis in Atlantic cod

Kleppe L, Edvardsen RB, Furmanek T, Taranger GL, Wargelius A
(Nei)
2011

Composition of maternal RNAs, from egg to onset of zygotic transcription in Atlantic cod

Kleppe L, Kuhl H, Malde K, Drivenes Ø, Edvardsen RB, Taranger GL, Reinhardt R, Wargelius A
(Nei)
2011

Torskegenomet: reproduksjonsstudier

Kleppe L
(Nei)

Vitenskapelige artikler (NVI)

2020

Rescue of germ cells in dnd crispant embryos opens the possibility to produce inherited sterility in Atlantic salmon

Hilal Guralp, Kai Ove Skaftnesmo, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Anne Hege Straume, Lene Kleppe, Rüdiger W. Schulz, Rolf Brudvik Edvardsen, Anna Wargelius
Scientific Reports 10
2020

Transcriptomic analysis of dead end knockout testis reveals germ cell and gonadal somatic factors in Atlantic salmon

Lene Kleppe, Rolf Brudvik Edvardsen, Tomasz Furmanek, Eva Andersson, Kai Ove Skaftnesmo, Frida Thyri Segafredo, Anna Sofie Troedsson Wargelius
BMC Genomics 21 p. 1-15
2020

Indel locations are determined by template polarity in highly efficient in vivo CRISPR/Cas9- mediated HDR in Atlantic salmon

Anne Hege Straume, Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Kai Ove Skaftnesmo, Hilal Guralp, Lene Kleppe, Anna Wargelius, Rolf Brudvik Edvardsen
Scientific Reports 10
2018

Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
Scientific Reports 8:1912 p. 1-11
2018

Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis

Kjærner-Semb E, Ayllon F, Kleppe L, Sørhus E, Skaftnesmo KO, Furmanek T, Segafredo FT, Thorsen A, Fjelldal PG, Hansen T, Taranger GL, Andersson E, Schulz RW, Wargelius A, Edvardsen RB
Scientific Reports 8 (Ja) p. 1912
2017

Integrative testis transcriptome analysis reveals differentially expressed miRNAs and their mRNA targets during early puberty in Atlantic salmon

Kai Ove Skaftnesmo, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, D. Crespo, Eva Andersson, Lene Kleppe, Geir Lasse Taranger, Jan Bogerd, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
BMC Genomics 18 (Ja)
2017

Sex steroid production associated with puberty is absent in germ cellfree salmon

Lene Kleppe, Eva Andersson, Kai Ove Skaftnesmo, Rolf Edvardsen, Per Gunnar Fjelldal, Birgitta Norberg, Jan Bogerd, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
Scientific Reports 7 (Ja)
2017

Integrative testis transcriptome analysis reveals differentially expressed miRNAs and their mRNA targets during early puberty in Atlantic salmon

Kai Ove Skaftnesmo, Rolf B. Edvardsen, Tomasz Furmanek, Diego Crespo, Eva Andersson, Lene Kleppe, Geir Lasse Taranger, Jan Bogerd, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
BMC Genomics 18 (Ja) p. 801
2017

Sex steroid production associated with puberty is absent in germ cell-free salmon

Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo Eva Andersson, Rolf B. Edvardsen, Per Gunnar Fjelldal, Birgitta Norberg, Jan Bogerd, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius
Scientific Reports 7 (Ja) p. 12584
2017

Effects of dietary arachidonic acid on the reproductive physiology of female Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Birgitta Norberg, Lene Kleppe, Eva Andersson, Anders Thorsen, Grethe Rosenlund, Kristin Hamre
General and Comparative Endocrinology 250 (Ja) p. 21-35
2017

bmp15l, figla, smc1bl, and larp6l are preferentially expressed in germ cells in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Eva Andersson, Amélie Juanchich, Anna Wargelius
Molecular Reproduction and Development 84 (Ja) p. 76-87
2016

Dnd knockout ablates germ cells and demonstrates germ cell independent sex differentiation in Atlantic salmon

Anna Wargelius, Sven Dirk Leininger, Kai Ove Skaftnesmo, Lene Kleppe, Eva Andersson, Geir Lasse Taranger, Rüdiger W. Schulz, Rolf Edvardsen
Scientific Reports 6 (Ja)
2016

Dnd knockout ablates germ cells and demonstrates germ cell independent sex differentiation in Atlantic salmon

Wargelius A, Leininger S, Skaftnesmo KO, Kleppe L, Andersson E, Taranger GL, Schulz RW, Edvardsen RB
Scientific Reports 6 (Ja) p. 21284
2015

A comparison between egg trancriptomes of cod and salmon reveals species-specific traits in eggs for each species

Anna Wargelius, Tomasz Furmanek, Jérôme Montfort, Aurélie Le Cam, Lene Kleppe, Amélie Juanchich, Rolf Edvardsen, Geir Lasse Taranger, Julien Bobe
Molecular Reproduction and Development 82 (Ja) p. 397-404
2015

Gonad specific genes in Atlantic salmon (Salmon salar L.): Characterization of tdrd7-2, dazl-2, piwil1 and tdrd1 genes

Lene Kleppe, Anna Wargelius, Hanne Johnsen, Eva Andersson, Rolf Edvardsen
Gene 560 (Ja) p. 217-225
2015

Gonad specific genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.): characterization of tdrd7-2, dazl-2, piwil1 and tdrd1 genes

Kleppe L, Wargelius A, Johnsen H, Andersson E, Edvardsen RB
Gene 560 (Ja) p. 217-225
2015

A comparison between egg trancriptomes of cod and salmon reveals species-specific traits in eggs for each species

Wargelius A, Furmanek T, Montfort J, Le Cam A, Kleppe L, Juanchich A, Edvardsen RB, Taranger GL, Bobe J
Molecular Reproduction and Development 82 (Ja) p. 397-404
2014

Global transcriptome analysis identifies regulated transcripts and pathways activated during oogenesis and early embryogenesis in atlantic cod

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
Molecular Reproduction and Development 81 (Ja) p. 619-635
2014

Targeted mutagenesis in Atlantic salmon(Salmo salar L.)Using the CRISPR/Cas9 system induces Complete knockout individuals in the F0 generation

Rolf Edvardsen, Sven Dirk Leininger, Lene Kleppe, Kai Ove Skaftnesmo, Anna Wargelius
PLOS ONE 9 p. 1-7
2014

Global transcriptome analysis identifies regulated transcripts during oogenesis and early embryogenesis in Atlantic cod

Kleppe L, Edvardsen RB, Furmanek T, Taranger GL, Wargelius A
Molecular Reproduction and Development 81 (Nei) p. 619-635
2014

Targeted mutagenesis in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using the CRISPR/Cas9 system induces complete knockout individuals in the F0 generation

Edvardsen RB, Leininger S, Kleppe L, Skaftnesmo KO, Wargelius A
PLoS One 9 (Ja) p. e108622
2013

Cortisol treatment of prespawning female cod affects cytogenesis related factors in eggs and embryos

Lene Kleppe, Ørjan Karlsen, Rolf Edvardsen, Birgitta Norberg, Eva Andersson, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
General and Comparative Endocrinology 189 (Ja) p. 84-95
2013

Cortisol treatment of prespawning female cod affects cytogenesis related factors in eggs and embryos

Kleppe L, Karlsen Ø, Edvardsen RB, Norberg B, Andersson E, Taranger GL, Wargelius A
General and Comparative Endocrinology 189 (Ja) p. 84-95
2012

Maternal 3 ' UTRs: from egg to onset of zygotic transcription in Atlantic cod

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, H Kuhl, Ketil Malde, Tomasz Furmanek, O Drivenes, R Reinhardt, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
BMC Genomics 13 (Ja)
2012

Maternal 3’UTRs: from egg to onset of zygotic transcription in Atlantic cod

Kleppe L, Edvardsen RB, Kuhl, H, Malde K, Furmanek T, Drivenes Ø, Reinhardt R, Taranger GL, Wargelius A
BMC Genomics 13 (Ja) p. 443

Poster

2019

From oogenesis to embryonic development: How climate change may affect reproductive performance of Atlantic cod

Maud Alix, Lene Kleppe, Eva Andersson, Birgitta Norberg, Ørjan Karlsen, Anders Thorsen, Jon Egil Skjæraasen, Olav Sigurd Kjesbu
2018

VGLL3 AND THE HIPPO PATHWAY ARE REGULATED IN SERTOLI CELLS UPON ENTRY AND DURING PUBERTY IN ATLANTIC SALMON TESTIS.

Erik Nordtorp Kjærner-Semb, Fernando Ayllon, Lene Kleppe, Elin Sørhus, Kai Ove Skaftnesmo, Tomasz Furmanek, Frida Thyri Segafredo, Anders Thorsen, Per Gunnar Fjelldal, Tom Johnny Hansen, Geir Lasse Taranger, Eva Andersson, Rüdiger W. Schulz, Anna Wargelius, Rolf Edvardsen
2015

SCREENING FOR STERILITY CANDIDATE GENES IN ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR)

Lene Kleppe, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Eva Andersson, Anna Wargelius
(Nei)
2015

Screening for sterility candidate genes in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kleppe L, Edvardsen RB, Furmanek T, Andersson, E, Wargelius A
(Nei)
2014

Candidate genes for sterility in Atlantic salmon (Salmo salar)

Lene Kleppe, Anna Wargelius, Eva Andersson, Geir Lasse Taranger, Rolf Edvardsen
(Nei)
2014

SMALL RNAS IN IMMATURE AND MATURE TESTIS OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.)

Kai Ove Skaftnesmo, Rolf Edvardsen, Tomasz Furmanek, Eva Andersson, Lene Kleppe, Jan Bogerd, Rüdiger W. Schulz, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
(Nei)
2014

Candidate genes for sterility in Atlantic salmon (Salmo salar)

Kleppe, L, Wargelius A, Andersson E, Taranger GL, Edvardsen RB
(Nei)
2011

The link between broodstock stress and offspring developmental potential in Atlantic cod Gadus morhua L

Lene Kleppe, Ørjan Karlsen, Rolf Edvardsen, Øyvind Drivenes, Birgitta Norberg, Geir Lasse Taranger, Anna Wargelius
(Nei)
2011

The link between broodstock stress and offspring developmental potential in Atlantic cod Gadus morhua L

Kleppe L, Karlsen Ø, Edvardsen RB, Norberg B, Andersson E, Taranger GL, Wargelius A
(Nei)

Rapporter og avhandlinger

2013

Transcriptome dynamics in Atlantic cod (Gadus morhua L.) during oogenesis and early embryonic development and in embryos from cortisol treated females

Kleppe, Lene
(Nei)
2013

Transcriptome dynamics in Atlantic cod (Gadus morhua L.) during oogenesis and early embryonic development and in embryos from cortisol treated females

Kleppe L
(Nei)
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)