Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet


Trål med snøkrabbe

Snøkrabbetokt i Barentshavet 

Fotograf: Odd-Børre Humborstad/HI
Anbefalt kvote 2021
6500
tonn
Anbefalt kvote 2020
5500
tonn

Anbefalt kvote 2021: bør ikke overstige 6500 tonn. Fastsatt kvote for 2020: 4 500 tonn / Anbefalt kvote for 2020 : inntil 5 500 tonn

Havforskningsinstituttets råd for 2021:

Fangstalternativ: Den totale fangsten i 2021 bør ikke overstige 6 500 tonn. Dette samsvarer med en estimert sannsynlighet på maksimalt 35% for at fiskeridødeligheten overskrider Fmsy, og sikrer en lav risiko for at bestanden faller under Bmsy ved utgangen av 2021. Alternative fangstalternativer med tilhørende framskrivinger og risikoberegninger er:


For å sikre maksimalt og samtidig bærekraftig fiskeri på lang sikt, bør fiskeridødeligheten ikke ha mer enn 35% sannsynlighet for å overstige Fmsy. Over tid bør bestanden ligge omkring Bmsy for å sikre maksimalt langtidsutbytte og bidra til stabile og forutsigbare kvoter.

Kvotefleksibilitet: Overføring av kvote fra fremtidige kvoteår bør ikke være større enn at den totale fangsten for inneværende år ikke overstiger rådet om maksimal fangst.

Minstemål: Minstemål på 95 mm skallbredde for hannkrabber vil fortsatt sikre fangst av høy verdi og beskytte bestandens reproduksjonspotensiale.

Fredningsperiode: Stengning av snøkrabbefisket i perioden 1. juli til 30. september bør opprettholdes for å beskytte krabber som er i skallskifte.

Spøkelsesfiske: Krav om bruk av råtnetråd (ubehandlet bomullstråd) i teinene for å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap med tilhørende utilsiktet dødelighet og uakseptabel dyrevelferd.

Les hele rådet for snøkrabbe i Barentshavet 2021