Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet


Bildet viser en en oppsamling av snøkrabbe som er tatt opp av vannet.

Havforskningsinstituttet anbefaler en økning i snøkrabbekvoten for 2024.

Fotograf: Odd-Børre Humborstad / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2023
7790
tonn
Anbefalt kvote 2022
6725
tonn
Avtalt kvote 2022
6725
tonn

Fangst

Havforskningsinstituttet anbefaler at den totale fangsten i 2023 ikke overstiger 7 790 tonn. Dette samsvarer med en estimert sannsynlighet på maksimalt 35 % for at fiskeridødeligheten overskrider Fmsy, og sikrer en lav risiko for at bestanden faller under Blim ved utgangen av 2023.

Alternative fangstopsjoner

Fangstopsjon 2023 (tonn)

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

Sannsynlighet for bestand  < Blim

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Sannsynlighet for fiskeridødelighet > Fmsy

13 %

21 %

29 %

39 %

48 %

Sannsynlighet for bestandsreduksjon

50 %

53 %

57 %

61 %

66 %

Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median

1.25

1.25

1.20

1.18

1.15

For å sikre maksimalt og samtidig bærekraftig fiskeri, bør fiskeridødeligheten ikke ha mer enn 35 % sannsynlighet for å overstige Fmsy. Over tid bør bestanden ligge omkring Bmsy for å sikre maksimalt langtidsutbytte og bidra til stabile og forutsigbare kvoter.

Fredningsperiode

For å optimalisere verdiskapningen og beskytte krabben i perioden med skallskifte og etterfølgende oppbygging av kjøttfyllingsgrad, bør fisket være stengt i perioden 1.juli til 31.desember, altså en utvidelse av dagens fredningsperiode som er 1.juli til 31.oktober.   

Minstemål

Et minstemål på 95 mm skallbredde for hannkrabber vil bidra til å sikre fangst av høy verdi og beskytte bestandens reproduksjonspotensiale.

Spøkelsesfiske

Det anbefales å innføre krav om bruk av nedbrytbar tråd (ubehandlet bomullstråd) i teinene for å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap med tilhørende utilsiktet dødelighet og forringet dyrevelferd.

Les hele kvoterådet: Snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet - Status og rådgivning for 2023