Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kongekrabbe i norsk sone


Kongekrabbe holdes opp og vises frem av forsker som ikke er synlig i bildet.
Fotograf: Ann Merete Hjelset / Havforskningsinstituttet
Anbefalt kvote 2024
966
tonn
Anbefalt kvote 2023
2375
tonn

Kvoteregulert område

Havforskningsinstituttet (HI) anbefaler at den totale fangsten for 2024 i kvoteregulert område ikke overstiger 966 tonn. Dette korresponderer med forvaltningsmål på maksimalt 35% sannsynlighet for at fiskeridødeligheten overskrider Flim samt en mindre enn 10% sannsynlighet for at bestanden faller under Blim.

Andre områder

HI anbefaler at det frie fisket opprettholdes for å redusere spredningshastigheten og sikre forvaltningsmålet om lav tetthet av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område.

Fredningsperiode

HI anbefaler at bruk av fredningsperiode som forvaltningsverktøy videreføres og utvides til også å inkludere mars måned. HI bemerker at fredningsperioden i andre kongekrabbefiskerier typisk går fra februar til oktober og ytterligere forlengelse av den norske fredning bør overveies for å sikre stabilitet og god økonomi i fisket.

Skadet krabbe

Om det ønskes reduksjon i andelen skadet krabbe, anbefaler HI i tillegg til utvidet fredningsperiode, at kvoteandelen allokert til skadet krabbe økes. Andelen skadet krabbe i bestanden har i de siste fem årene variert mellom 15 og 30%.

Alternative fangstopsjoner:

Fangstopsjon 2024 (tonn)

600 800 1000 1200 1400 1600
Sannsynlighet for bestand < Blim 3 % 5 % 13 % 23 % 32 % 40 %
Sannsynlighet for fiskeridødelighet > Flim 1 % 5 % 21 % 41 % 60 % 75 %
Sannsynlighet for at bestand minker 46 % 49 % 65 % 78 % 86 % 90 %
Bestandsstørrelse (B/Bmsy), median 0.66 0.65 0.55 0.45 0.40 0.36

I et flerårig perspektiv er det forventede utbytte som oppfyller forvaltningsmålene estimert til å ligge mellom 800 og 1700 tonn/år.

Råd om fiske på kongekrabbe i 2024 

Bestandsvurdering av kongekrabbe 2023 og råd for 2024