Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen (endelig råd)


Tobisfangst
Anbefalt kvote 2024
19 000
tonn
Anbefalt kvote 2023:
60 000
tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at underområdene 3b og 3c er åpne for tobisfiske i perioden 15. april – 23. juni, og at forvaltningsområdene 1, 2, 4 og 5 er stengt grunnet kritisk lav bestand av tobis i disse områdene.

Resultatene fra HI sitt akustiske tokt i 2024 viser at biomassen er vesentlig mindre enn det som ble lagt til grunn for det foreløpige rådet, men forvaltningsplanen for tobis åpner ikke for en kvotereduksjon midt i fiskerisesongen.

Les hele rapporten bak kvoterådet (PDF)