Gå til hovedinnhold

Fiskeridynamikk


Fotografi av trål som trekkes

Faggruppen Fiskeridynamikk arbeider med:

  • Innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger (assessment) og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Overvåkingstjenesten og prøvetakere ved fiskemottak
  • Analyserer og gir råd om fangst, innsats og beskatningsmønstre i kommersielle fiskerier, turistfiske og fritidsfiske
  • Usikkerhet i fiskeridata (for eksempel som følge av rapporteringsmangler, utkast, illegal omsetning og mangler ved prøvetakingen)
  • Effekter av tekniske reguleringer (stengte områder, fredningstid, minstemål, maskevidde), inkl. operasjonalisering av biologiske råd inn i praktiske fiskerireguleringer
  • Blandingsfiskeri 
  • Populasjonseffekter av fiskepress
  • Fiskeribiologiske indikatorer for tilstanden til våre fiskeressurser
  • Fiskesystematikk (artsidentifisering) og fiskefunn (observasjoner og innrapportering fra private personer)
  • Rødliste for marin fisk
  • Presisjon i alderslesing

Vedlagt finner du informasjon om forskningsprosjektet «Kartlegging av fritids- og turistfiske»: Informasjonsskriv_Fritidsfiske_allmenn interesse.pdf