Gå til hovedinnhold

Flammestopperne som er overalt rundt oss


Ole Jakob Nøstbakken i sofa 2

– Gamle møbler kan jo fremdeles stå på avfallsstasjoner og frigjøre stoffene, sier Ole Jakob Nøstbakken. Bromerte flammehemmere regnes som persistente organiske miljøgifter, og de fleste av stoffene er forbudt å bruke i dag.

Fotograf: Anders Jakobsen

Hørt om bromerte flammehemmere? De kan være i klærne du har på deg, i støvet du er omgitt av og i maten du spiser.

For å gjøre det vanskeligere for tingene våre å brenne, har produsenter opp gjennom årene tilsatt noen spesielle stoffer i det de lager. Disse stoffene inneholder grunnstoffet brom, og kalles derfor bromerte flammehemmere.

– Du finner dem i tastaturet ditt, i klærne dine, i sofaen din, i byggematerialer og i mye annet. Disse tingene støver jo, så du finner bromerte flammehemmere i støv og luft også, sier Ole Jakob Nøstbakken, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Han har jobbet med disse stoffene i tre år ved det som før het Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

– Fordi det finnes i støv, kan barn bli spesielt eksponert, siden de kryper på gulvet, og putter mye i munnen, sier HI-forskeren.

Havner i mat

Som med de fleste fremmedstoffer, blir også bromerte flammehemmere frigjort og renner ut i miljøet og havner etter hvert i næringskjeden.

– Til slutt havner de i mat, spesielt i animalske produkter som fisk, kjøtt, melk og egg, sier Nøstbakken.

Stoffene kan i verste fall blant annet påvirke skjoldbruskkjertelens funksjon og hjerneutviklingen hos barn.

De fleste er forbudt

Mange bromerte flammehemmere regnes som persistente organiske miljøgifter, og de fleste av stoffene er forbudt å bruke i dag.

– Men gamle møbler kan jo fremdeles stå på avfallsstasjoner og frigjøre stoffene, sier forskeren.

Derfor har tidligere NIFES, og nå Havforskningsinstituttet, hatt mange av disse stoffene med i overvåkningen av sjømat i over 10 år. Nå bruker Nøstbakken og andre forskere alle tallene som NIFES har samlet inn til å studere bromerte flammehemmere i norsk sjømat de siste 10 årene. Resultatene fra dette arbeidet vil komme i løpet av 2018.