Gå til hovedinnhold

Bedre avlusing med ferskvannsfoss


fossefall web

Lusene blir spylt av fisken når den blir sendt gjennom

Ved å sende laksen gjennom en foss av ferskvann som en del av behandlingen mot lakselus fjernes flere lus enn dersom fisken kun behandles med enten ferskvannsbad eller varme (thermobehandling). Fossen spyler bokstavelig talt lusene av og kan gjøre avlusingen mer vellykket.

I tillegg medfører bruk av foss at badebehandling kan gjennomføres med kortere behandlingstid og at varmebehandling kan gjøres med lavere temperatur.
Ferskvannsfossen består av en fem meter lang renne med en foss påmontert der fisken blir spylt med vann. Lakselusa har flere ulike livsstadier på laksen, der den først er fastsittende og deretter bevegelig. Disse stadiene har ulik motstandskraft mot avlusingsbehandlinger, derfor ble det gjennomført forsøk med fisk med både fastsittende og bevegelige lus.

Dyrevelferd

I behandling mot lakselus er det viktig å ivareta fiskens velferd og å sikre at behandlinger ikke gir skader.

– Vi observerte ikke sår, blødninger, redusert vekst eller økt dødelighet på fisken som følge av fossebehandlingen, men forsøk med ulike trykk i fossen viste at fisken hadde noe mer skjelltap ved trykk over 0,6 bar. Regulering av vanntrykk for å unngå skjelltap vil derfor være viktig ved bruk av metoden, sier Thomas Torgersen som er forsker ved Havforskningsinstituttet og prosjektleder for forsøk med ferskvannsfoss.

Resultatene i tall

12 dager etter at fisken var behandlet med en kombinasjon av ferskvannsbehandling og foss viste telling av fastsittende lus at kombinasjonen hadde høy effektivitet, mellom 79-87 prosen av lusene var forsvunnet. Resultatet for fisken som kun ble behandlet med ferskvann (uten foss) viste at noe mindre lus var forsvunnet: 68 prosent.

Også på bevegelige stadier ga alle behandlinger med ferskvannsbad etterfulgt av foss effektiv fjerning av lus (87-91%), mens ferskvannsbehandling alene kun fjernet 33 prosent.

Thermobehandling med standard temperatur (32,5° C) var effektiv mot bevegelige lus både uten (89 prosent) og med (94 prosent) etterfølgende fossebehandling. Redusert temperatur (30,5° C) ved thermobehandling hadde like høy behandlingseffektivitet når denne ble etterfulgt av foss (93 prosent), men thermobehandling med redusert temperatur uten etterbehandling med foss hadde lavere effektivitet (69 prosent).

Om prosjektet

Prosjektet «Fossefall for lakseluskontroll fase 2» er en oppfølging av tidligere prosjekt der det ble undersøkt om foss i kombinasjon med ferskvannsavlusning ga mindre lus i forhold til bare ferskvannsbehandling.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).