Gå til hovedinnhold

Storsatsing på Barentshavet


barentshavet

Hvor mye tåler økosystemet i Barentshavet? Det skal et nytt prosjekt finne ut av. Foto: Kjartan Mæstad/Havforskningsinstituttet

HI skal lede et nytt prosjekt som skal se på hvordan klimaendringer og menneskelig aktivitet påvirker økosystemet i Barentshavet. – En gladnyhet, sier forsker Mette Skern-Mauritzen.

– Samlet påvirkning på marine økosystem blir framhevet som et av de viktigste temaene vi må ta tak i for å støtte en bærekraftig forvaltning. Med dette prosjektet får vi en unik mulighet til å brette opp ermene og gjøre nettopp dette, sier Skern-Mauritzen, som skal lede prosjektet sammen med HI-forsker Geir Ottersen.

Prosjektet er en av storsatsingene til Norges Forskningsråd, med en ramme på opp mot 20 millioner. Prosjektet skal se på den samlede påvirkningen av klima og menneskelig aktivitet, som fiskeri, petroleum og transport, på økosystemet i Barentshavet.

– Hovedspørsmålet er om disse påvirkningene til sammen utgjør en risiko for økosystemet, og de ressursene som samfunnet utnytter, sier Skern-Mauritzen.

Hvor mye tåler økosystemene?

Prosjektet skal ledes av Havforskningsinstituttet, med hjelp fra et tverrfaglig forskerteam, både naturvitere og samfunnsvitere, fra ulike forskningsgrupper på HI, samt fra Universitetet i Tromsø og Norsk Institutt for Naturforskning.

– Dette prosjektet er svært viktig for å kunne gi råd til forvaltning om hvor mye menneskelig aktivitet de marine økosystemene tåler, samtidig som vi også tar hensyn til hvordan klimaendringer påvirker økosystemene, sier Skern-Mauritzen.

Hun legger til at det har vært mye fokus på konsekvensene av hver av sektorene på økosystemene. Men det blir flere og flere brukere av de marine økosystemene, også i Barentshavet.

– Vi må etablere gode verktøy for å se om summen av all aktivitet er bærekraftig, sier Skern-Mauritzen.

Viktig tema i marin forskning

Prosjektet strekker seg over 4 år, og har med seg verdensledende eksperter på feltet fra PINRO Russland, Universitetet i Hamburg, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) USA og Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Australia.

I tillegg skal også representanter fra forvaltning og fra de ulike sektorene i næringen bidra med egen ekspertise.

I en undersøkelse blant forskere fra hele verden innen marin forskning ble samlet påvirkning på marine økosystem fremhevet som et av de viktigste temaene som må tas tak i for å støtte en bærekraftig forvaltning.(Rudd 2014. Scientists' perspectives on global ocean research priorities. Frontiers in Marine Science, https://doi.org/10.3389/fmars.2014.00036.)