Gå til hovedinnhold

Konge og Kronprins om bord på «Kronprins Haakon»

OSLO: Kong Harald og Kronprins Haakon besøkte i dag Norges nye isgående forskningsfartøy som er oppkalt etter sistnevnte.

– Det var veldig fint å få en oppdatering. Det er hyggelig å høre at den fungerer som den skal. Dette er et flott fartøy for å kartlegge bestander i nord og i sør. Den viktige jobben som gjøres på forskning og kartlegging bidrar til at vi som nasjon kan forvalte ressursene på en bærekraftig måte, sa Kronprins Haakon etter visitten.

Tok seg godt ut i hovedstaden

Flott plassert på Vippetangen i en hovedstad badet i solskinn, tok fartøyet seg godt ut da de kongelige kom på visitt i formiddag sammen med osloordfører Marianne Borgen.

De ble tatt imot av kaptein Karl Robert Røttingen og vertskapet for anledningen, som var direktør Ole Arve Misund ved Norsk Polarinstitutt, Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet og havforskningsdirektør Sissel Rogne. 

Om bord fikk de kongelige en orientering om noe av det som ble gjort på ekspedisjonen i Sørishavet, en innføring i hvilke muligheter som åpner seg med det nye forskningsfartøyet. De fikk deretter en omvisning. 

Kong Harald og Kronprins Haakon i samtale med havforskningsdirektør Sissel Rogne (fra venstre), direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund og UiT-rektor Anne Husebekk. (Foto: Kjartan Mæstad / HI)

– Vi er veldig glade for Kongens engasjement for havet og havforskningen. Det er viktig for havnasjonen Norge. Vi er glade for at kongen vil komme om bord i vår nye stolthet, det isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon», sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Fartøyet har vært ute på sin første store ekspedisjon i Sørishavet og har vist seg å levere alt det vi håpet på, og vel så det. Dette er en båt nasjonen vil ha stor glede av i årene fremover.

Tilbake i Norge etter halvår i Antarktis

Kronprins Haakon var selvsagt også på plass da båten ble døpt i Tromsø i fjor høst, med prinsesse Ingrid Alexandra som gudmor. I mellomtiden har «Kronprins Haakon» – fartøyet altså – vært på ekspedisjon i Sørishavet i bortimot et halvt år. 

Først var forskningsfartøyet ute for å kartlegge krillforekomstene i Sørishavet på vegne av Havforskningsinstituttet. Norge er den største krillfiskenasjonen i dette området. Når det nå var 19 år siden sist det har vært en samlet beregning av krillbestanden, var det på sin plass at Norge deltok i den store internasjonale dugnaden for å få dette gjort igjen.

Deretter tok Polarinstituttet over med sitt tokt over Astridryggen hvor de kartla havbunnen, blant annet med videoopptak tatt med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

Viste frem avansert utstyr

ROV-en stod parkert inne i den største forskningshangaren på fartøyet da de kongelige var på besøk. I hangaren er det en stor luke i skutesiden som åpnes og kraner løfter inn og ut utstyr som brukes til å samle inn data. I tillegg har hangaren i «Kronprins Haakon» en luke i bunnen av båten – en såkalt moon pool – som kan åpnes slik at utstyr kan settes ut og hentes inn selv om båten ligger i isen.

– Forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» gir oss muligheter til å gjøre undersøkelser i isen som vi ikke har hatt tidligere. I tillegg har fartøyet alle fasiliteter til å gjøre undersøkelsene vi har behov for i åpent vann, som tråling etter fisk og plankton, sa HI-forsker Randi Ingvaldsen. Hun ledet det første ordinære toktet med «Kronprins Haakon» til Arktis i fjor høst.