Gå til hovedinnhold

Fant sykdomsfremkallende bakterier på marin plast


Plast i fjæra på Sotra Torhild Dahl

Plast i fjæra på Sotra.

Fotograf: Torhild Dahl / Havforskningsinstituttet

Bakterier som kan gjøre fisk og mennesker syke kan feste seg på marin plast, viser en pilotstudie. Videre skal forskerne undersøke dette i større skala.

Publikasjonsprisen 2020

Denne saken fra arkivet er løftet frem for nye og gamle lesere. Den vitenskapelige artikkelen som denne nyhetssaken er basert på er en av de nominerte til Årets publikasjon ved HI i 2020.

Vinneren kåres av en ekstern jury.


I en innledende studie har forskere samlet inn prøver av plast fra fjæra i Øygarden utenfor Bergen. På overflaten til plasten fant forskerne bakterier som kan gi sykdom hos fisk og mennesker.

Disse bakteriene var også resistente mot flere typer antibiotika, som blir brukt til å behandle infeksjoner hos mennesker.

– Så vidt vi vet er det første gang sykdomsfremkallende bakterier som også er resistente mot antibiotika er funnet på marin plast i Norge, forteller forsker Nachiket Marathe.

Plast-prøve fra pilotstudien. Foto: Nachiket Marathe / Havforskningsinstituttet

Skal finne ut om plasten kan spre bakteriene

Studien er gjort på noen få plast-prøver. Videre skal forskerne undersøke dette på forskjellige typer plast fra norske havområder.

– Vi skal finne ut om plast kan spre sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens i det norske havmiljøet, sier forskeren.

Han forklarer at havet har sine egne bakterier som finnes der naturlig, mens andre bakterier tilføres fra land, for eksempel fra kloakkutslipp.  

Når bakterier binder seg til plast i havet danner de en slimete overflate, såkalt biofilm, der de tiltrekker seg næring og vokser. I biofilmen kan bakteriene endre egenskaper ved at de utveksler gener, for eksempel gener som koder for antibiotikaresistens.

Noen bakterier vil vokse bedre enn andre på plast i havet. Det er disse bakteriene forskerne vil vite mer om.

– En viktig del av det nye prosjektet er å undersøke om plast sprer bakterier som kan gjøre både vill- og oppdrettsfisk syk, sier forskningssjef Monica Sanden.

Bakterier fra marin plast blir dyrket på laboratoriet. Foto: Cecilie Svanevik / Havforskningsinstituttet.

DNA skal gi svarene

Når forskerne skal undersøke om en bakteriene er resistent mot antibiotika bruker de DNA-sekvensering, en metode som kartlegger bakteriens gener.

– På denne måten kan vi hente ut og lese store mengder data. Genene forteller oss hva bakteriene kan gjøre, og om de er resistente mot noen typer antibiotika, forklarer Marathe.

Plastforsøpling i havet er et stort problem globalt, men bakterier og antibiotikaresistens knyttet til plast fra havet er et helt nytt felt.

– Dette prosjektet er en del av et større HI-prosjekt som undersøker havets helse. Resultatene vil gi oss viktig kunnskap, sier han.

Referanse:

Radisic, V., Nimje, P. S., Bienfait, A. M., & Marathe, N. P. (2020). Marine Plastics from Norwegian West Coast Carry Potentially Virulent Fish Pathogens and Opportunistic Human Pathogens Harboring New Variants of Antibiotic Resistance Genes. Microorganisms, 8(8), 1200.

Lenke: https://doi.org/10.3390/microorganisms8081200