Gå til hovedinnhold

Dette kan du bli syk av fra skjell


HI 043336

Varmebehandling kan drepe bakterier og virus, men fjerner ikke algegifter. Arkivfoto av østers, som typisk spises rå.

Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Og slik unngår du det.

Skjell er godt, men noen kvir seg fra å spise dem i frykt for å bli syke.

– Kjøpte skjell er grundig kontrollerte og utgjør veldig lav risiko, forklarer havforsker Arne Duinker.

– Når du sanker selv, bør du ta visse forholdsregler, sier han.

Det er nemlig tre forskjellige faktorer som kan gi sykdom: Algegifter, omgangssyke og tarmbakterier

Algegifter er immune mot varmebehandling

Alger blomstrer mest i sommerhalvåret. Noen av dem produserer giftstoffer som kan gi diaré, lammelse eller hukommelsestap.

– Siden skjell spiser alger de filtrerer fra sjøvann, vil de kunne samle opp algegifter. Disse blir ikke uskadeliggjort av varmebehandling, sier Duinker.

I Mattilsynet sitt blåskjellvarsel kan du følge nivåene av algegifter i prøver fra skjell langs hele kysten i sommerhalvåret. Blåskjellvarselet er ingen garanti for at skjellene er trygge, men mer en ekstraservice til publikum.

– Algegifter kan være lokale, så jo nærmere prøvestasjonen du sanker, jo mer pålitelig er varselet. forklarer Duinker.

– Handler om mengde

Midlene til å drifte blåskjellvarselet brukes på sommerhalvåret, fordi det tradisjonelt er mest sanking da. Men stadig flere sanker nå skjell hele året gjennom fridykking og annen høsting.

Selv om algene blomstrer mest i sommerhalvåret, kan de ligge lagret i skjell gjennom vinteren. 

– Når det gjelder algegiftene, handler det om mengden du spiser. I mangel på bedre kunnskap kan du spise noen skjell tidlig på dagen og føle deg frem før du inviterer til etegilde på kvelden, er Arne Duinker sitt tips.

– Det kan du godt gjøre også når blåskjellvarselet er aktivt. Særlig dersom varselet varierer fra sted til sted.

Omgangssyke på topp om vinteren

Norovirus, eller omgangssyke, er på topp i befolkningen om vinteren. Viruset når sjøen via kloakk og avløpsvann. Det overlever lengre i sjøen når vannet er kaldt.

– Her handler det ikke om mengde. Det skal veldig lite virus til før du blir smittet. Men virus kan du drepe med varmebehandling. Det er jo den vanligste tilberedningen av blåskjell og kamskjell. Østers kan du gratinere, sier Duinker.

– Mange tror at kamskjell uansett er trygge når de spiser lukkemuskelen og ikke resten av innmaten. Det er riktig at risikoen for bakterier og virus i muskelen er lav, men så har vi algegiftene da, sier han.

Varmebehandling virker på virus og bakterier

Duinker vet av egen erfaring med påfølgende forskning at 50 grader ikke er nok til å ta livet av norovirus.

E.coli og salmonella er eksempler på tarmbakterier. Disse kommer fra menneskelig avføring, også til sjøen med kloakk.

– Det er samme kur som med norovirus – heller ikke bakterier tåler varmebehandling, sier Duinker.

Når blåskjellvarselet er aktivt, kan du også se status også for tarmbakterier på enkelte prøvestasjoner.

Havforsker og matnerd Arne Duinker har for vane å spise det han finner i sjøen. (Foto: Anders Jakobsen / HI)