Gå til hovedinnhold

HI anbefaler et offentlig system for å undersøke strandede hvaler


Strandet finnhval på Kalle i Lofoten

Mange hvaler strander av naturlige årsaker, som at dyret er svekket av alder eller sykdom. Med et strandingsnettverk som sikrer systematiske undersøkelser, vil forskerne lettere kunne se om det er menneskeskapte årsaker til at hvalene ender opp døde langs kysten. Denne finnhvalen strandet på Kalle i Lofoten i april 2019

Fotograf: Per Lund (etter avtale)

Systematiske undersøkelser av strandede hvaler langs norskekysten vil føre forskerne nærmere svaret på hvorfor hvalene strander. Det skriver HI i et råd til Nærings- og fiskeridepartementet.

I vår var det flere episoder på relativt kort tid der hvaler strandet langs kysten av Nord-Norge. Det gjorde at Nærings- og fiskeridepartementet ba Havforskningsinstituttet (HI) om å vurdere behovet for en systematisk ordning for å undersøke hvaler som strander i Norge.

Konklusjonen fra HI er klar: Det er et behov for å få på plass et system som tar prøver av og undersøker strandede hvaler.

– Dette er en sak vi har tenkt på fryktelig lenge, sier HI-forsker og veterinær Kathrine A. Ryeng.

Finnes allerede i Europa

I dag har Norge et system for dyrevelferdsmessig forsvarlig avliving av strandet hval. Systemet opereres av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, i samarbeid med HI.

Men det finnes ingen ordning for å undersøke nylig avlivede eller døde hvaler som dukker opp langs kysten.

– Derfor foreslår HI at det opprettes et strandingsnettverk, på linje med det som allerede finnes i de fleste land i Europa, sier Ryeng.

Vanskelig å finne årsaken

Strandingsnettverket som skisseres vil blant annet bestå av HI og Veterinærinstituttet, og det vil være avhengig av mange frivillige langs kysten som kan bistå med undersøkelser og prøvetaking.

– Den viktigste grunnen til at vi trenger dette, er at vi da kan finne ut hvorfor hvalene har strandet. For å få det til, må vi ta prøver av dyrene og undersøke dem, sier Ryeng.

Å finne dødsårsaken til en strandet hval er vanskelig. Årsaken til strandingen kan være sammensatt og vanskelig å identifisere helt nøyaktig.

– Men har du ingen undersøkelser, så aner du ingenting, sier Ryeng.

Kan se menneskeskapte skader

Menneskeskapte dødsårsaker som kan være noe enklere å fastslå, er hvis hvalen har satt seg fast i fiskeredskaper, blitt påkjørt av en båt eller har spist mye marint søppel.

Det er også mulig å gjøre undersøkelser av hørselsorganene til hvaler for å se om de er blitt skadet av sterk støy i havet.

– Det er vanskelig og innebærer mye arbeid, men det er mulig. Da dreier det seg om skader av ekstreme lyder, som seismikk og enkelte militære sonarer kan være, sier Ryeng.

Vil gi mer informasjon om økosystemet

Systematiske undersøkelser av strandede hvaler vil også gi verdifull tilleggsinformasjon til havforskerne.

– En strandet hval inneholder mye informasjon, både om helsen til dyret og bestanden, men også om helsen i havet, sier Ryeng.

På sikt kan forskerne finne ulike trender. Endringer i strandingsmønstre kan for eksempel vise forandringer i økosystemet. Hvis maten til hvalene flytter på seg, vil trolig også strandingene flytte på seg.

– Jeg pleier ofte å si at sjøpattedyr er budbringere for helsen i havet, sier forskeren.