Gå til hovedinnhold

Forskere så liten effekt av laser mot lakselus i snorkelmerder


Snorkelmerd

Snorkelmerder kan redusere påslaget av lakselus med 75 prosent sammenlignet med vanlige merder.

Fotograf: Peter Tubaas

Snorkelmerder har mindre lus enn vanlige merder, men laser ser ikke ut til å ta bort de resterende lusene, viser en ny studie.

Bakgrunnen for forsøket er Havforskningsinstituttets langvarige forskning på snorkelmerder, lakselus og laksens velferd.

– Snorkelmerder klarer effektivt å redusere antall lus som fester seg på fisken, men det forekommer fortsatt lus. Hypotetisk kan du si at i stedet for 20 lus per fisk, kan det komme fem lus i en snorkelmerd. Men det er også for mye, sier forsker Frode Oppedal.

– Så da må vi ha en måte å få bort de gjenværende lusene, og vi ønsket å teste om laser kunne gjøre det, legger han til.

Testet i kommersielle snorkelmerder

I 54 dager fra desember 2018 til januar 2019 foregikk forsøket på anlegget til samarbeidspartner Bremnes Seashore i Boknafjorden. Hver merd inneholdt omtrent 160 000 laks, som i gjennomsnitt vokste fra 350 gram til 575 gram.

– Tre kommersielle snorkelmerder ble utstyrt med laser, mens tre andre merder utgjorde kontrollgruppen, og hadde dermed ingen laser, forteller Oppedal.

Annenhver uke talte forskerne lus av alle stadier på 20-50 fisk fra hver merd, noe som utgjør et representativt utvalg

Lusenivået økte til 0,4 voksne hunnlus

Resultatene fra forsøket er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Preventive Veterinary Medicine.

– Lusenivået i alle merdene økte over tid og var 1,25 mobile lus per fisk etter 54 dager. Av disse utgjorde voksne hunnlus omtrent 0,4 lus per fisk. Fiskegruppene som ble behandlet med laser hadde samme lusenivå som fisken i kontrollmerdene, og nivået økte like fort både i merdene med og uten laser, sier Oppedal.

Lusenivået er representativt for hva som finnes i norske laksemerder. Ifølge Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg må oppdretterne avluse fisken hvis gjennomsnittsnivået av voksne hunnlus overstiger 0,5 per fisk, eller 0,2 om våren.

Forskerne er usikre på hva som er årsakene til den manglende avlusende effekten. En mulig forklaring kan være at noen pulser ikke tar livet av lus, for eksempel fordi de ikke treffer lusene, de treffer noe annet enn lusene eller at pulsene ikke er dødelige nok.

Laserens avlusende effekt i konvensjonelle merder er ikke undersøkt av Havforskningsinstituttet.

Forskerne så også på velferden til fiskene som ble behandlet med og uten laser, men heller ikke her så de noen forskjell.

Referanse

Samantha Bui, Lena Geitung, Frode Oppedal, Luke T. Barrett. (2020) Salmon lice survive the straight shooter: a commercial scale sea cage trial of laser delousing. Preventive Veterinary Medicine: https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105063